Journal Boards

Owner

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Religion, Society and Culture Studies

Editör

Dr. Hasan ATSIZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Türkiye
Philosophy, Religion, Society and Culture Studies
Asst. Prof. Dr. Büşra Nur DURAN AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, FIKIH ANABİLİM DALI Türkiye
Islamic Law

Dil Editörleri

Asst. Prof. Dr. Merve AR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
History of Religion

Mizanpaj Editörü

Res. Assist. Zübeyir ÜÇTAŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Religion, Society and Culture Studies

Basın ve İndex Editörü

Asst. Prof. Dr. Büşra Nur DURAN AMASYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, FIKIH ANABİLİM DALI Türkiye
Islamic Law

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Religion, Society and Culture Studies
Prof. Dr. Vejdi BİLGİN Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Sociology of Religion
Prof. Dr. Ali AYTEN Marmara Üniversitesi Türkiye
Psychology of Religion, Religion, Society and Culture Studies
Prof. Dr. Ayşe Zişan FURAT İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Türkiye
Religious Education, Regional Studies, Religion, Society and Culture Studies
Dr. Hasan ATSIZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Türkiye
Philosophy, Religion, Society and Culture Studies
Assoc. Prof. Dr. Yüksel SALMAN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Islamic Law

Danışma Kurulu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hadith

Son Okuyucu

Assoc. Prof. Dr. Muhammet MEMİŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye Web
Education, Turkish and Social Sciences Education, Turkish Education
Res. Assist. Nurdan GENÇ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Hadith

Yazım Editörü

Res. Assist. Beyza Nur ÇAVUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Philosophy of Religion

Alan Editörleri

Ahmet Ateşyürek
Assoc. Prof. Dr. Şevket PEKDEMİR ORDU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Islamic Law
Assoc. Prof. Dr. Yusuf Bahri GÜNDOĞDU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye
Religious Education
Asst. Prof. Dr. Orhan İYİBİLGİN Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Tafsir
Asst. Prof. Dr. Mehmet KÖKLÜDAĞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT BÖLÜMÜ Türkiye
Language Studies, Translation and Interpretation Studies, Arabic Language, Literature and Culture
Prof. Dr. Süleyman TURAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
History of Religion
Assoc. Prof. Dr. Hakan TEMİR TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
History of Islam
Assoc. Prof. Dr. Kamil ÇOŞTU Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Religious Education
Assoc. Prof. Dr. Abdullah ALTUNCU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
History of Religion
Assoc. Prof. Dr. Muhammet Ali ASAR ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hadith
Res. Assist. Beyza Nur ÇAVUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Philosophy of Religion
Dr. Abdurrahim BİLİK TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Islamic Law
Asst. Prof. Dr. Ayşe UZUN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tafsir
Res. Assist. Zübeyir ÜÇTAŞ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Kalam
Res. Assist. Ömer YILDIZ ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES Türkiye
Mycology, Logic
Last Update Time: 6/11/24, 4:52:57 PM