Ethical Principles and Publication Policy

1- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi hakemli bir dergi olup altı ayda (Mart-Eylül) bir yayımlanır.

2- Mart sayısı için 1 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında; Eylül sayısı için 1 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında makaleler kabul edilecektir.

3- Dergiye gönderilen tüm yazıların yayımlama hakkı Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Yayın Kurulu'na aittir.

4- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, gönderilen eserlerde düzeltme yapmak, yayımlamak ya da yayımlamamak hakkını saklı tutar.

5- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi’nde yayımlanan tüm eserlerin yasal sorumluluğu yazarın kendisine ait olup Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Yayın Kurulu ile ilişkilendirilemez.

6- Bir yazara ait makaleler ardışık olarak çıkan sayılarda yayınlanmaz.

7- Metinlerde bulunabilecek yazım ve imla hataları yazarın kendisine aittir.

8- Makale metninde kesinlikle yazar ad-soyad, künye bilgisi ve şayet makale tez, proje, tebliğ vb. üretilmişse buna dair bir bilgi bulunmamalıdır. Bu gibi bilgilerin tamamı Yazar Bilgi Formu’nda olmalı ve makaleden ayrı gönderilmelidir. Yazar bilgi formu, makalenin yükleme aşamasında sistemden indirilerek gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından ilk başvuruda yüklenmelidir.

9- Çeviri türünde gelen makalelerin işleme alınabilmesi için makalenin orijinal dilinde belli sayıda (en az 5) atıf alması şartı aranmaktadır.

10- Kitap incelemesi türünde gönderilen çalışmalar için öz, anahtar kelime ve kaynakça eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca değerlendirmesi yapılacak eserin son 5 yıl içerisinde yayınlanmış olması beklenir. 

11- Tezden üretilmiş çalışmalarda yazar adı ilk sırada yer almalıdır.

12- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda ilgili belgenin makale ile birlikte sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.

13- Birden çok yazarlı makalelerde yazar katkı oranlarını beyan eden belge taraflarca imzalanarak makale ile birlikte ek dosya olarak yüklenmelidir. 

14- Gönderilen çalışmalarda metnin İSNAD 2. versiyona uygunluğu manuel olarak kontrol edilmelidir.

15- Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN İNCELEME (yazım kuralları ve isnad atıf sistemine uygunluk, intihal taraması), DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRMESİ, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir. 

16- 1 ay sürecek olan yayın kabul döneminde makaleler yalnızca ön incelemeye alınarak dergi standartlarına uygun bulunmayan çalışmalar reddedilecektir.

17- Ön inceleme aşamasını geçen çalışmalar, danışma kurulunun değerlendirmesine sunularak puanlamaya tabi tutulacaktır. Yayın kabul döneminin bitiminden itibaren 15 gün sürecek inceleme aşaması sonrasında en yüksek puanı alan ilk 20 çalışma çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınacaktır.

18- Sıralamada ilk 20'ye giremeyen çalışmaların süreci sonlandırılacak ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmayacaktır.,

19- Makaleler http://dergipark.org.tr/daad adresinden istenilen formatta gönderilmelidir. İstenilen formatta tarafımıza ulaşmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.