Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergimiz makale gönderimi, editoryal süreçler veya makale yayınlama için herhangi bir ücret talep etmemekte ve ücret ödememektedir.