Writing Rules

YAZIM İLKELERİ

Genel:
1- Dergiye gönderilen makaleler (başlık, özet, kaynakça dahil) 9000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

2- Makale Times New Roman yazı tipi kullanılarak yazılmalıdır. Makalede mutlaka üst başlık, İngilizce başlık, 100-150 kelimelik Türkçe ve İngilizce kısa özet, makale başlığında geçmeyen 3-5 anahtar kelime ile 750 kelimelik İngilizce geniş özet olmalıdır. Türkçe ve Arapça kaleme alınan makalelerde geniş özet İngilizce; İngilizce kaleme alınan makalelerde ise geniş özet Türkçe olmalıdır. Yabancı dilde kaleme alınan makalelerde mutlaka üst başlığın Türkçesi de olmalıdır. Geniş özet, makalenin ilk versiyonunda yer almalıdır. 

3- Makale metninde kesinlikle yazar ad-soyad, künye bilgisi ve şayet makale tez, proje, tebliğ vb. üretilmişse buna dair bir bilgi bulunmamalıdır. Bu gibi bilgilerin tamamı Yazar Bilgi Formu’nda olmalı ve makaleden ayrı gönderilmelidir. Yazar bilgi formu, makalenin yükleme aşamasında sistemden indirilerek gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından ilk başvuruda yüklenmelidir. 

4- Makale Zotero, Endnote, Citavi ya da Mendeley programlarından birinde hazırlanmalı ve sayfa marjları şu şekilde ayarlanmalıdır:

Kağıt Boyutu : Dikey A4
Üst Kenar Boşluk : 2.5 cm
Alt Kenar Boşluk : 2.5 cm
Sol Kenar Boşluk : 2.5 cm
Sağ Kenar Boşluk : 2.5 cm
Yazı tipi : Times New Roman
Yazı tipi Stili : Normal
Boyutu (normal metin) :12 punto
Boyutu (dipnot metni) :10 punto
Satır Aralığı : tek

Başlıklar:

1- Yazı tipi Times New Roman, 12 punto ve Bold olmalıdır.

2- Makale üst başlığı tamamı büyük harfle onun dışındaki İngilizce başlıklar ve makale içi başlıklandırmalar gibi diğer bütün başlıklar sadece ilk harfi büyük olmalıdır.

3- Makale içi başlıklandırma kısmında Giriş ve Sonuç başlıklarında herhangi bir numaralandırma olmamalı, diğer başlıklarda ya hiç numara verilmemeli ya da 1., 2., 1.1., 1.2. 1.1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırma takip edilmelidir.

Gövde Metin:

1- Gövde metin yazı tipi Times New Roman, 12 punto, iki yana yaslı, sadece ilk satır 1,25 girintili ve tek satır aralığında olmalıdır.

2- Arapça kaleme alınan makaleler için yazı tipi Traditional Arabic olmalıdır.

3- Metinde Yazım Denetimi Dil Bilgisi taramasıyla olabilecek imla hatalarında olabildiğince arındırılmış olmalıdır.

Alıntılar:

1- Alıntılar çift tırnak (“….”) içinde italik yazılmalıdır.

Dipnot:

1- Yazı tipi Times New Roman, 10 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı, girinti yok, asılı 0,5 cm ve mutlaka İSNAD 2 atıf sistemine göre yazılmalıdır.

2- Dipnot numaralarıyla dipnot metni arasında mutlaka bir boşluk ve bir tab bulunmalı. 


Kaynakça:

1- Yazı tipi Times New Roman, 10 punto, iki yana yaslı, girinti yok asılı 1 cm ve mutlaka İSNAD 2 atıf sistemine göre olmalıdır. Özellikle Arapça makalelerde Kaynakça Latin harfleriyle yazılmalıdır.

2- Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İsnad 2. Edisyon Atıf Sistemini (The Isnad 2 Citation Style) kullanmaktadır.

The Isnad 2 Citation Style:https://www.isnadsistemi.org/knowledgebase_category/isnad2/ 


Bu kurallara aykırı gönderilen makaleler kesinlikle kabul edilmeyecektir!Ortak bir standardın tutturulması için mutlak koşullarda yukarıdaki Makale Yazım Şartları’na uyulmalıdır. Makale yazımı ile ilgili sorularınız ve karşılaştığınız sorunlar için db@dinbilimleri.com adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz.