Year 2019, Volume 21 , Issue 1, Pages 333 - 351 2019-06-21

İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ
DEMOCRACY AS AN ESSENTIAL PROBLEMATIC FOR ENSURING OF HUMAN RIGHTS

Celal Yeşilçayır [1]


İnsan hakları ile demokrasi arasında vazgeçilmez bir ilişkinin olduğuna
dair öteden beri yaygın bir kanaat söz konusudur. Öyle ki kamuoyunda insan

hakları ve demokrasinin sıklıkla bir arada kullanılan iki kavram oldukları görül-
mektedir. Diğer taraftan demokratik ülkelerin insan haklarına aykırı tutumlar

içinde bulundukları dikkat çekmektedir. Buna göre insan haklarının belirlediği
eşitlik anlayışı ile demokrasinin benimsediği eşitlik anlayışı arasında temel bir

farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Mezkûr farklılığın temellerinin felsefi bağ-
lamda analiz edilmesi sorunun aydınlatılması bakımından önem arz etmektedir.

Sorunun temellerinin aydınlatılması ile birlikte insan hakları ile demokrasi
ilişkisinde yaşanan sorunların giderilmesi adına bazı çözüm önerilerine ulaşmak
mümkün olacaktır.

There has been an opinion that there is an indispensable relationship

between human rights and democracy all along. So, it seems that both concepts

humand rights and democracy frequently are used together in public opinion.

Hovewer, attitudes against human rights by democratic countries draw attention. From this point of view, we can infer from understanding of

equalities, formed by human rights and democracy that there is a fundamental

difference. Analyzing of bases of aforementioned difference in the context of

philosophy are significant so as to enlighten the problematic. Through

enlightening the bases of the problem, it could be possible to suggest some

solution proposals in order to overcoming the problems in the relationship of

human rights and democracy.

 • Alexy, R.: “Die Institutionalisierung der Menschenrechte im demokratischen Verfassungsstaat”, Philosophie der Menschenrechte, ed. Stefan Gosepath, Georg Lohmann, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, s. 244-264.
 • Atiker, E.: “İnsan Hakları Üzerine... Bir Yöntem Denemesi”, Sosyoloji Dergisi, 3/5, 1999, s. 93-110.
 • Bingöl, O.: “70. Yıldönümünde İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek”, Mavi Atlas, Çağdaş Felsefe Tartışmaları Özel Sayısı, Aralık 2018, s. 63-76.
 • Böckenförde, E.-W.: “Ist Demokratie eine notwendige Forderung der Menschenrechte?”, Philosophie der Menschenrechte, ed. Stefan Gosepath, Georg Lohmann, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, s. 233-243.
 • Can, N.: Siyaset Felsefesi Problemleri, Elis Yay., Ankara 2005.
 • Çüçen, A. K.: İnsan Hakları, Sentez Yay., Ankara 2013.
 • Derrida, J.: Platon’un Eczanesi, (Çev. Zeynep Direk), Alfa, İstanbul 2016.
 • Dworkin, R.: “Freiheit, Selbstregierung und der Wille des Volkes”, Philosophie der Menschenrechte, ed. Stefan Gosepath, Georg Lohmann, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, s. 292-309.
 • Erdoğan, M.: Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2004.
 • Fox, G. H.: Humanitarian Occupation, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Geis, A.: “Diagnose: Doppelbefund - Ursache ungeklärt? Die Kontroverse um den demokratischen Frieden”, Politische Vierteljahresschrift, 42 (2), 2001, s. 282-298.
 • Gosepath, S.: “Universalität der Menschenrechte – Ein Erklärungsansatz”. Gelten Menschenrechte universal? Begründungen und Infragestellungen, ed. Günter Nooke, Georg Lohmann, Gerhard Wahlers, Herder, Freiburg 2008, s. 195-203.
 • Greenwald, G.: Saklanacak Yer Yok, (Çev. Türkan Çolak), Profil Yay., İstanbul 2015.
 • Hamm, B.: Menschenrechte Ein Grundlagenbuch, Springer Verlag, Opladen 2003.
 • Kant, I.: Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf (1795), Kants Werke, Akademie Textausgabe VIII, Walter de Gruyter, Berlin 1968, s. 341-386.
 • Kuçuradi, İ.: İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2016.
 • Ladwig, B.: “Offene Grenzen Als Gebot Der Gerechtigkeit?”, Migration Und Ethik, ed. Andreas Cassee, Anna Goppel, Mentis Verlag, Münster 2012.
 • Menke, C./Pollmann, A.: Philosophie der Menschenrechte zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg 2007.
 • Nida-Rümelin, J.: Demokratie will Öffentlichkeit, Die Zeit, 16.12.2010: http://www.zeit.de/2010/51/Wikileaks/komplettansicht, Erişim Tarihi: 01.03.2019.
 • Özek, Ç.: “İnsan Hakları Kavramında Yeni Anlayış ve Sınırlamalar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 60/1-2, 2002, s. 135- 160.
 • Sirleschtov, A./ Monath, H./ Woratschka, R.: “Seehofer bedauert Suizid von abgeschobenem Afghanen”: https://www.tagesspiegel.de/politik/ asylpolitik-seehofer-bedauert-suizid-von-abgeschobenem- afghanen/22789716.html, Erişim Tarihi: 01.03.2019.
 • Tepe, H.: “Sosyal Haklar ve İnsan Hakları: Sosyal ve Ekonomik Haklar Olmadan İnsan Hakları Korunabilir mi?”, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiriler, ed. Nergiz Mütevellioğlu, Mehmet Zanbak, Belediye-İş, Ankara 2009, s. 97-104.
 • Tomasevski, K.: Development Aid and Human Rights Revisited, Pinter, New York 1993.
 • Touraine, A.: Demokrasi Nedir?, (Çev. Olcay Kunal), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002.
 • Tosun, G. E.: “Birleştirici Demokrasi Devlet-Sivil Toplum İlişkisinin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Aracı Olabilir mi?”, Sivil Toplum ve Demokrasi, ed. Lütfi Sunar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2005, s. 23-54.
 • Tüzün, G.: Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı, Ada Matbaacılık, Ankara 2018.
 • Üçbaş, T.: Demokrasi ve İnsan Hakları Liseler İçin Ders Kitabı, Fil Yayınevi, İstanbul 2010.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3132-920X
Author: Celal Yeşilçayır (Primary Author)

Dates

Publication Date : June 21, 2019

Bibtex @research article { deuhfd567625, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6963}, eissn = {2587-1870}, address = {hukuk@deu.edu.tr}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {333 - 351}, doi = {10.33717/deuhfd.567625}, title = {İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ}, key = {cite}, author = {Yeşilçayır, Celal} }
APA Yeşilçayır, C . (2019). İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 333-351 . DOI: 10.33717/deuhfd.567625
MLA Yeşilçayır, C . "İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 333-351 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deuhfd/issue/46780/567625>
Chicago Yeşilçayır, C . "İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 333-351
RIS TY - JOUR T1 - İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ AU - Celal Yeşilçayır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33717/deuhfd.567625 DO - 10.33717/deuhfd.567625 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 333 EP - 351 VL - 21 IS - 1 SN - 1303-6963-2587-1870 M3 - doi: 10.33717/deuhfd.567625 UR - https://doi.org/10.33717/deuhfd.567625 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ %A Celal Yeşilçayır %T İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1303-6963-2587-1870 %V 21 %N 1 %R doi: 10.33717/deuhfd.567625 %U 10.33717/deuhfd.567625
ISNAD Yeşilçayır, Celal . "İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 / 1 (June 2019): 333-351 . https://doi.org/10.33717/deuhfd.567625
AMA Yeşilçayır C . İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 333-351.
Vancouver Yeşilçayır C . İNSAN HAKLARININ SAĞLANMASINDA TEMEL BİR SORUNSAL OLARAK DEMOKRASİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 351-333.