Research Article
BibTex RIS Cite

JAPONCADAKİ “KOKORO GA HARERU”, “MUNE GA HARERU” VE “KI GA HARERU” DEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2021, Volume: 172 Issue: 1, 30 - 42, 31.01.2021
https://doi.org/10.33690/dilder.729615

Abstract

Algının dildeki yansıması açısından önemli bir işleve sahip olan deyimler, insanların dünya görüşü, düşünce biçimi, gelenek, görenek ve inançları hakkında bilgiler taşıyan temel dil öğeleridir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kültürel değerleri ve toplumsal özellikleri içerisinde barındıran deyimlerin, ait oldukları kültürün algı belleği işlevini üstlendiğini söylemek yerinde olacaktır.
Bu çalışmada, sözlüklere göre,“içi rahatlamak, huzur bulmak” anlamlarına gelen “kokoro ga hareru”, “mune ga hareru” ve “ki ga hareru” deyimleri ele alınmaktadır. Bunlardan "kokoro ga hareru" ve "mune ga hareru" deyimleri üzerine daha önce yapılan araştırmada, Japonca anadili konuşucuları tarafından çoğunlukla "kokoro ga hareru" deyiminin kullanıldığı anlaşılmıştır (Varoğlu, 2016: 366-373). Bu çalışmada ise, araştırmaya "kokoro ga hareru" ve "mune ga hareru" deyimleri ile benzer anlama sahip “ki ga hareru” deyimi de dahil edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, benzer anlama sahip gibi görünen bu deyimlerin birbirleri yerine kullanılabilip kullanılamayacağını ve Japonca anadil konuşucularının günlük hayatta bu 3 deyim arasından en çok hangisini ya da hangilerini kullanmayı tercih ettiklerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, yaşları 30 ile 70 arasında değişen, tamamı üniversite mezunu toplam 40 Japonca anadil konuşucusu ile görüşme yapılmıştır. Japonca öğrenicileri açısından önemli olduğu düşünülen bu çalışma, bu görüşmelerden elde edilen sonuçları gözler önüne sermektedir.

References

 • Akarsu, B. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Aksan. D. (2011). Türkçe’nin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aksoy. Ö. A. (1981). Atasözleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yay.
 • Varoğlu, G. (2016). "Hara", "Kokoro" ve "Mune" Sözcükleri ile Oluşturulan Japonca Deyimlerde Metaforik ve Metonimik Yapılanma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sözlükler
 • Gakken Jiten Henshū-bu. (2007). Yōrei de Wakaru Kanyōku Jiten 用例でわかる慣用句辞典. Japan: Gakken.
 • İnoue, M. (1992). Reikai Kanyōku Jiten 例解慣用句辞典. Japan: Sōtakusha Shuppan.
 • Matsumura, A. (2006). Daijirin Daisanpan 大辞林 第三版. Tōkyō: Sanseidō.
 • Onoe, K. (1992). Seigorin Koji Kotowaza Kanyōku 成語林 故事ことわざ慣用句. Tōkyō: Ōbunsha.
 • Sanseidō Henshūsho (ed.) (2010) Koji Kotowaza – Kanyōku Jiten 故事ことわざ・慣用句辞典. Tōkyō: Sanseidō.
 • Shinmura, I. (2008). Kōjien Dairokuhan 広辞苑 第六版. Japan: Iwanami Shoten.
 • Takeuchi, K. (2000). Nihongo Torukogo Jiten 日本語トルコ語辞典. Tōkyō: Daigaku Shorin.
 • Tōgō, Y. (2003). Karada Kotoba Jiten からだことば辞典 . Tōkyō: Tōkyōdō Shuppan.
 • Yonekawa, A. ve Ōtani, İ. (2005). Nihongo Kanyōku Jiten 日本語慣用句辞典. Tōkyō: Tōkyōdō Shuppan.
 • İnternet Kaynakları
 • https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-500473 (ET: 20.09.2017)
 • http://www.weblio.jp/content/%E5%BF%83%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B (ET: 20.09.2017)
 • http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/78007/m0u/ (ET: 20.09.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E8%83%B8%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-642130 (ET: 20.09.2017)
 • http://www.weblio.jp/content/%E8%83%B8%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B (ET: 20.09.2017)
 • http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/215785/m0u/ (ET: 20.09.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E6%B0%97%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-471873 (ET: 20.09.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E6%B0%97%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-471873 (ET: 20.09.2017)
 • http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/50098/m0u/ (ET: 20.09.2017)
 • http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/search_result (ET: 15.11.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-500473 (ET: 15.11.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E8%83%B8%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-642130 (ET: 15.11.2017)
 • http://www.jlogos.com/d004/5351677.html (ET: 15.11.2017)
 • https://books.google.com.tr/books?id=5UiZ9EWYHDkC&pg=PA94&dq=%E8%83%B8%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B&hl=tr&sa=X&ei=Afn_VOLYH4miygOVrIHQDg&ved=0CEsQ6AEwBzgK#v=onepage&q=%E6%B0%97%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B&f=false (ET: 15.11.2017)
 • http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/search_result (ET: 15.11.2017)
Year 2021, Volume: 172 Issue: 1, 30 - 42, 31.01.2021
https://doi.org/10.33690/dilder.729615

Abstract

References

 • Akarsu, B. (1998). Dil-Kültür Bağlantısı. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Aksan. D. (2011). Türkçe’nin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aksoy. Ö. A. (1981). Atasözleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yay.
 • Varoğlu, G. (2016). "Hara", "Kokoro" ve "Mune" Sözcükleri ile Oluşturulan Japonca Deyimlerde Metaforik ve Metonimik Yapılanma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sözlükler
 • Gakken Jiten Henshū-bu. (2007). Yōrei de Wakaru Kanyōku Jiten 用例でわかる慣用句辞典. Japan: Gakken.
 • İnoue, M. (1992). Reikai Kanyōku Jiten 例解慣用句辞典. Japan: Sōtakusha Shuppan.
 • Matsumura, A. (2006). Daijirin Daisanpan 大辞林 第三版. Tōkyō: Sanseidō.
 • Onoe, K. (1992). Seigorin Koji Kotowaza Kanyōku 成語林 故事ことわざ慣用句. Tōkyō: Ōbunsha.
 • Sanseidō Henshūsho (ed.) (2010) Koji Kotowaza – Kanyōku Jiten 故事ことわざ・慣用句辞典. Tōkyō: Sanseidō.
 • Shinmura, I. (2008). Kōjien Dairokuhan 広辞苑 第六版. Japan: Iwanami Shoten.
 • Takeuchi, K. (2000). Nihongo Torukogo Jiten 日本語トルコ語辞典. Tōkyō: Daigaku Shorin.
 • Tōgō, Y. (2003). Karada Kotoba Jiten からだことば辞典 . Tōkyō: Tōkyōdō Shuppan.
 • Yonekawa, A. ve Ōtani, İ. (2005). Nihongo Kanyōku Jiten 日本語慣用句辞典. Tōkyō: Tōkyōdō Shuppan.
 • İnternet Kaynakları
 • https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-500473 (ET: 20.09.2017)
 • http://www.weblio.jp/content/%E5%BF%83%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B (ET: 20.09.2017)
 • http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/78007/m0u/ (ET: 20.09.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E8%83%B8%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-642130 (ET: 20.09.2017)
 • http://www.weblio.jp/content/%E8%83%B8%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B (ET: 20.09.2017)
 • http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/215785/m0u/ (ET: 20.09.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E6%B0%97%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-471873 (ET: 20.09.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E6%B0%97%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-471873 (ET: 20.09.2017)
 • http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/50098/m0u/ (ET: 20.09.2017)
 • http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/search_result (ET: 15.11.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E5%BF%83%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-500473 (ET: 15.11.2017)
 • https://kotobank.jp/word/%E8%83%B8%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B-642130 (ET: 15.11.2017)
 • http://www.jlogos.com/d004/5351677.html (ET: 15.11.2017)
 • https://books.google.com.tr/books?id=5UiZ9EWYHDkC&pg=PA94&dq=%E8%83%B8%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B&hl=tr&sa=X&ei=Afn_VOLYH4miygOVrIHQDg&ved=0CEsQ6AEwBzgK#v=onepage&q=%E6%B0%97%E3%81%8C%E6%99%B4%E3%82%8C%E3%82%8B&f=false (ET: 15.11.2017)
 • http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/search_result (ET: 15.11.2017)
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Language Studies
Journal Section Review Article
Authors

Gonca Varoğlu

Publication Date January 31, 2021
Submission Date April 29, 2020
Published in Issue Year 2021 Volume: 172 Issue: 1

Cite

APA Varoğlu, G. (2021). JAPONCADAKİ “KOKORO GA HARERU”, “MUNE GA HARERU” VE “KI GA HARERU” DEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dil Dergisi, 172(1), 30-42. https://doi.org/10.33690/dilder.729615