Research Article
BibTex RIS Cite

Anlam yaratma sürecinde niteleme sıfatlarının rolü: Maupassant’ın Korku öyküsü

Year 2021, Volume: 172 Issue: 1, 128 - 149, 31.01.2021
https://doi.org/10.33690/dilder.867041

Abstract

Anlam yaratma sürecinde niteleme sıfatlarının rolü: Maupassant’ın Korku öyküsü
Roman, öykü, tiyatro, şiir gibi yazınsal türlerde anlam yaratma süreci dilbilim, göstergebilim, anlambilim gibi birçok bilim dalının araştırma ve inceleme konusu olmuştur. Her bir türde kullanılan dil, o türün özelliklerine göre farklı kullanım biçimlerine bürünür. Bu kullanım biçimleri de söz konusu türde anlam yaratma sürecinde önemli rol oynar. Öykü de anlam yaratma sürecinde birçok dilsel yaratıcılığın ortaya konulduğu bir edebiyat türü olarak birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Daha önceden yaşanmış, ya da kurgulanmış bir olayı ya da bir durumu; kişi, zaman ve uzam belirterek anlatan bu türde, kişi sayısının çok az, zaman ve uzamın ise sınırlı olması anlatının yoğun ve vurucu olmasını gerekli kılar. Bu nedenle öykülerde kullanılan dildeki kıvraklık, yaratıcılık ve özgünlük anlam yaratma sürecinde ön plandadır. Bu çalışmada Maupassant’ın “Korku” öyküsündeki anlam yaratma süreci ele alınacak, bu süreçte öyküde yer verilen niteleme sıfatlarının türleri, yeri ve işlevleri incelenecektir. Öyküdeki niteleme sıfatlarının sınıflandırılması yapıldıktan sonra, bu sıfatların öyküdeki kişi, zaman ve uzam ulamlarının başlangıç durumları, dönüşümleri ve sonuç durumları A.J. Greimas’ın yazınsal göstergebilim yöntemiyle ele alınacaktır. Öyküde yer alan bu üç ulamda niteleme sıfatları merkeze alınarak anlam yaratma sürecindeki işlevleri belirlenecektir.

References

  • Bertrand, D. (2000). Précise de sémiotique littéraire. Paris: Nathan.
  • Kerbrat- Orrechioni, C. (1980 ). L’énonciation de la subjectivité dans le langage. Paris : Armand Colin.
  • Maingueneau, D. (2013). Manuel de linguistique pour le texte littéraire. Paris: Armand Colin.
Year 2021, Volume: 172 Issue: 1, 128 - 149, 31.01.2021
https://doi.org/10.33690/dilder.867041

Abstract

References

  • Bertrand, D. (2000). Précise de sémiotique littéraire. Paris: Nathan.
  • Kerbrat- Orrechioni, C. (1980 ). L’énonciation de la subjectivité dans le langage. Paris : Armand Colin.
  • Maingueneau, D. (2013). Manuel de linguistique pour le texte littéraire. Paris: Armand Colin.
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Linguistics
Journal Section Review Article
Authors

Özge Sönmez

Publication Date January 31, 2021
Submission Date January 23, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 172 Issue: 1

Cite

APA Sönmez, Ö. (2021). Anlam yaratma sürecinde niteleme sıfatlarının rolü: Maupassant’ın Korku öyküsü. Dil Dergisi, 172(1), 128-149. https://doi.org/10.33690/dilder.867041