Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Almanca-Türkçe/Türkçe-Almanca Dil Kombinasyonunda Çevrimiçi Çeviri Programları Tarafından Çevrilmiş olan Metinlerde Sözdizimsel ve Anlamsal Hatalar

Year 2016, Volume 4, Issue 2, 40 - 55, 31.12.2016

Abstract

Bu çalışmada Almanca ve Türkçe olan birer kullanmalık ve bilgi iletici metin ve 3 adet edebi metinden bazı cümleler ʺgoogle translateʺ, ʺBabylonʺ, ʺAlmanca Sözlükʺ ve ʺİngilizceturkce.genʺ adlı çevrimiçi çeviri programları yardımı ile çevrilmiş, kaynak metnin erek dile aktarılmasında sözdizimsel ve anlamsal hataların ortaya çıkıp çıkmadığı araştırılmış, hangi çevrimiçi çeviri programlarının daha güvenilir çeviri yaptığı araştırılmıştır.

Elde edilen veriler Almanca-Türkçe/Türkçe-Almanca dil kombinasyonunda kullanmalık ve bilgi iletici kaynak metinlerin bazı sözdizimsel ve anlamsal hatalara rağmen genel anlamda anlaşılır bir biçimde erek dile çevrildiğini, ancak edebi metinlerde hata oranının çok daha yüksek olduğunu ortaya koşmuştur. Sonuç olarak çevrimiçi çeviri programları yardımı ile cümleler bütünüyle veya metinler bölümler halinde Türkçeden Almancaya veya tam tersine Almancadan Türkçeye çevrildiğinde çevrilmiş olan metinler her zaman kaynak metin ile aynı anlamı taşımayabileceği gerçeği göz önünde bulundurularak kontrol için mutlaka alan uzmanları tarafından okunmalıdır.

Kontrol ayrıca pasajların parça parça defalarca farklı çevrimiçi programlar ile çevrilmesi veya farklı bir dile örneğin İngilizceye çeviri yapılması ile de sağlanabilir. Ancak kalıp sözler ve ifadeler söz konusu olduğunda bu en üst düzeyde dikkat gerektirir. 

References

 • Altan, Zeynep (2007): Dil Modellemede Belirsizlik Probleminin Etmenlenmiş Dilbilgisi Modeli ile giderilmesi. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. Verfügbar unter: http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/zeynep_altan_dil_modelleme_belirsizlik.pdf [letztes Zugriffsdatum 12. 12. 2016]
 • Altan, Zeynep/Orhan, Zeynep (2006): Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla Belirginleştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. Verfügbar unter: http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/anlam_belirsizligi.pdf. [letztes Zugriffsdatum 12. 12. 2016]
 • Altan, Zeynep (2001): Formal Diller ve Soyut Makineler Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Yayını.
 • Arak, Hüseyin (2006): İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesinde İngilizcenin ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 21 Yıl : 2006/2. ss.205-216.
 • Arslan, Müge (2015): Türkçe ve Almanca Arasındaki Sözde Eş Değerler. Edebiyat Fakültesi Dergisi/ Journal of Faculty of Letters (EFD / JFL) Cilt/Volume 32 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2015)
 • Atlı, Mehmet Halit (2016): L1’i Türkçe olan Gençlerde Almanca Sözdizimi Edinimi Sıralaması. Akademik Bakış Dergisi, 56. Juli August 2016. http://www.akademikbakis.org/dergi//l1i-turkce-olan-genclerde-almanca-sozdizimi-edinim-siralamasi201608.pdf
 • Baş, Nurhan (2015): Federal Almanya’da Yayımlanan Türkçe Günlük Gazetelerin Dil Kullanımı Üzerine. Die Gaste. SAYI: 35 / Ocak-Şubat 2015.
 • Bozkurt, İbrahim/Uçar, Zümrüt/Özkurt, Seval/Koçak, Evrim (2003): Hazırlık Sınıfları için Türkçe Ders Kitabı. 158 s. S. 140. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Çakmakçı, Osman (2005): Dönüşüm. Istanbul: Babil Yayınları.
 • Gelen, Arif (2003): Değişim. Istanbul: Sosyal Yayınları.
 • Gerzymisch-Arbogast, Heidrun (1997): Wissenschaftliche Grundlagen für die Evaluierung von Übersetzungsleistungen. In: Fleischmann, Eberhard/ Kutz, Wladimir/ Schmitt, Peter (Ed.): Die Evaluation von Übersetzungsleistungen. Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Narr. 573-577.
 • Güney, Tevfik Evrim (2004): Dönüşüm. Istanbul: Bordo-Siyah Klasik Yayınları.
 • Günyol, Vedat (1991): Değişim. Ankara: Yaba Yayınları.
 • Günyol, Vedat (1955): Değişim. Istanbul: Yeni Ufuklar Yayınları.
 • Hönig, Hans/ Kussmaul, Paul (1982): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.
 • Johanson, Lars (2009): Türk Dili Haritası üzerinde Keşifler. çev. N. Demir & E. Yılmaz. Ankara: Grafiker.
 • Kadrić, Mira / Kaindl, Klaus/ Cooke, Michele (2012): Translatorische Methodik. 5. Auflage. Wien: Facultas.
 • Kafka, Franz (1999): Dönüşüm. Çev. Ahmet Cemal, Istanbul: Can Yayınları.
 • Kafka, Franz (1915): Die Verwandlung. Leipzig: Kurt Wolf Verlag.
 • Kalina, Slyvia (1998): Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen: Narr.
 • Konmuş, Sevtap (2007): Türkçe'de Franz Kafka ve Dönüşüm. Çeviribilimsel Karşılaştırmalı bir İnceleme. Magisterarbeit. 292 S. Ankara.
 • Öncü, Mehmet Tahir (2015): Basiswissen für Dolmetscher- Deutschland und die Türkei. Berlin: Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur.
 • Rauf, Mehmet (2007): Eylül. İstanbul: İskele Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 • Savran, N. Zehra (2002): Cevapta Açıklama İsteyen Soru Zamirleri “Welch_/ Was Für Ein_/ Was” Türkçede Hangi Anlamlarla Karşılanır?G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1(2002), 231-239.
 • Almanca Sözlük. Verfügbar unter: http://www.sozluk.net/almanca-turkce-ceviri [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • Babylon. Verfügbar unter : http://translation.babylon.com [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • google translate. Verfügbar unter: https://translate.google.com [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • İngilizceturkce.gen. Verfügbar unter: http://www.ingilizceturkce.gen.tr [letztes Zugriffsdatum 09. 02.2015]
 • Einstein Yaya Kaldı. In: Hürriyet Yaşam. Stand: 5 Juni 2000. Einstein Yaya Kaldı. Verfügbar unter:http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/go ster/printnews.aspx?DocID=-159416 [letztes Zugriffsdatum 08.
 • Patates Püresi. In: Lezzetli Ev Yemekleri. Verfügbar unter: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ksLNExlyUn8J:lezzetlievyemekleri.com/patates-puresi/+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr [letztes Zugriffsdatum 19. 12. 2014]
 • Zu wenig öffentliches WLAN in Deutschland. In: Deutsche Welle. Top Thema. Stand: 27. 01. 2015. Verfügbar unter: http://www.dw.de/zu-wenig-%C3%B6ffentliches-wlan-in-deutschland/a-18215705 [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]

Syntaktische und semantische Fehler in den von Online-Übersetzungsprogrammen übersetzten Texten - Sprachkombination Deutsch-Türkisch/Türkisch-Deutsch

Year 2016, Volume 4, Issue 2, 40 - 55, 31.12.2016

Abstract

Im Rahmen dieser Studie wurden jeweils ein türkischer und deutscher Gebrauchs-und Informationstext und einige Sätze von literarischen Texten mit Hilfe der Online-Übersetzungsprogramme „google translate“, „Babylon“, „Almanca Sözlük“ und „İngilizceturkce.gen“ übersetzt und überprüft, ob, wenn man die Texte in der Zielsprache mit den Ausgangstexten vergleicht, syntaktische und semantische Fehler aufträten und welche der Online-Übersetzungsprogramme beim Übersetzen zuverlässig sind.

Die Daten haben dargelegt, das bei der Sprachkombination Deutsch-Türkisch/Türkisch-Deutsch Gebrauchstexte und Informationstexte, auch wenn sie einige syntaktische und semantische Fehler beinhalten, im Ganzen und Großen in die Zielsprache richtig transferiert werden, wobei literarische Texte einen höheren Anteil an Fehlern beinhalten. Laut der Untersuchungsergebnisse sollten die übersetzten Texte zur Sicherheit immer von jemand Fachkundigem gelesen werden, da beim Übersetzen von ganzen Sätzen bzw. Textpassagen aus der türkischen Sprache ins Deutsche und umgekehrt aus der deutschen Sprache ins Türkische der Sinn nicht immer erfasst wird.

Zur Kontrolle könnten außerdem noch übersetzte Passagen mit verschiedenen Programmen stückweise mehrmals oder in eine Drittsprache z. B. ins Englische übersetzt werden. Bei feststehenden Aussagen bzw. Ausdrücken hingegen ist ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erforderlich.

References

 • Altan, Zeynep (2007): Dil Modellemede Belirsizlik Probleminin Etmenlenmiş Dilbilgisi Modeli ile giderilmesi. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. Verfügbar unter: http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/zeynep_altan_dil_modelleme_belirsizlik.pdf [letztes Zugriffsdatum 12. 12. 2016]
 • Altan, Zeynep/Orhan, Zeynep (2006): Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla Belirginleştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. Verfügbar unter: http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/anlam_belirsizligi.pdf. [letztes Zugriffsdatum 12. 12. 2016]
 • Altan, Zeynep (2001): Formal Diller ve Soyut Makineler Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Yayını.
 • Arak, Hüseyin (2006): İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesinde İngilizcenin ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 21 Yıl : 2006/2. ss.205-216.
 • Arslan, Müge (2015): Türkçe ve Almanca Arasındaki Sözde Eş Değerler. Edebiyat Fakültesi Dergisi/ Journal of Faculty of Letters (EFD / JFL) Cilt/Volume 32 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2015)
 • Atlı, Mehmet Halit (2016): L1’i Türkçe olan Gençlerde Almanca Sözdizimi Edinimi Sıralaması. Akademik Bakış Dergisi, 56. Juli August 2016. http://www.akademikbakis.org/dergi//l1i-turkce-olan-genclerde-almanca-sozdizimi-edinim-siralamasi201608.pdf
 • Baş, Nurhan (2015): Federal Almanya’da Yayımlanan Türkçe Günlük Gazetelerin Dil Kullanımı Üzerine. Die Gaste. SAYI: 35 / Ocak-Şubat 2015.
 • Bozkurt, İbrahim/Uçar, Zümrüt/Özkurt, Seval/Koçak, Evrim (2003): Hazırlık Sınıfları için Türkçe Ders Kitabı. 158 s. S. 140. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Çakmakçı, Osman (2005): Dönüşüm. Istanbul: Babil Yayınları.
 • Gelen, Arif (2003): Değişim. Istanbul: Sosyal Yayınları.
 • Gerzymisch-Arbogast, Heidrun (1997): Wissenschaftliche Grundlagen für die Evaluierung von Übersetzungsleistungen. In: Fleischmann, Eberhard/ Kutz, Wladimir/ Schmitt, Peter (Ed.): Die Evaluation von Übersetzungsleistungen. Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Narr. 573-577.
 • Güney, Tevfik Evrim (2004): Dönüşüm. Istanbul: Bordo-Siyah Klasik Yayınları.
 • Günyol, Vedat (1991): Değişim. Ankara: Yaba Yayınları.
 • Günyol, Vedat (1955): Değişim. Istanbul: Yeni Ufuklar Yayınları.
 • Hönig, Hans/ Kussmaul, Paul (1982): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.
 • Johanson, Lars (2009): Türk Dili Haritası üzerinde Keşifler. çev. N. Demir & E. Yılmaz. Ankara: Grafiker.
 • Kadrić, Mira / Kaindl, Klaus/ Cooke, Michele (2012): Translatorische Methodik. 5. Auflage. Wien: Facultas.
 • Kafka, Franz (1999): Dönüşüm. Çev. Ahmet Cemal, Istanbul: Can Yayınları.
 • Kafka, Franz (1915): Die Verwandlung. Leipzig: Kurt Wolf Verlag.
 • Kalina, Slyvia (1998): Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen: Narr.
 • Konmuş, Sevtap (2007): Türkçe'de Franz Kafka ve Dönüşüm. Çeviribilimsel Karşılaştırmalı bir İnceleme. Magisterarbeit. 292 S. Ankara.
 • Öncü, Mehmet Tahir (2015): Basiswissen für Dolmetscher- Deutschland und die Türkei. Berlin: Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur.
 • Rauf, Mehmet (2007): Eylül. İstanbul: İskele Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 • Savran, N. Zehra (2002): Cevapta Açıklama İsteyen Soru Zamirleri “Welch_/ Was Für Ein_/ Was” Türkçede Hangi Anlamlarla Karşılanır?G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1(2002), 231-239.
 • Almanca Sözlük. Verfügbar unter: http://www.sozluk.net/almanca-turkce-ceviri [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • Babylon. Verfügbar unter : http://translation.babylon.com [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • google translate. Verfügbar unter: https://translate.google.com [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • İngilizceturkce.gen. Verfügbar unter: http://www.ingilizceturkce.gen.tr [letztes Zugriffsdatum 09. 02.2015]
 • Einstein Yaya Kaldı. In: Hürriyet Yaşam. Stand: 5 Juni 2000. Einstein Yaya Kaldı. Verfügbar unter:http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/go ster/printnews.aspx?DocID=-159416 [letztes Zugriffsdatum 08.
 • Patates Püresi. In: Lezzetli Ev Yemekleri. Verfügbar unter: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ksLNExlyUn8J:lezzetlievyemekleri.com/patates-puresi/+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr [letztes Zugriffsdatum 19. 12. 2014]
 • Zu wenig öffentliches WLAN in Deutschland. In: Deutsche Welle. Top Thema. Stand: 27. 01. 2015. Verfügbar unter: http://www.dw.de/zu-wenig-%C3%B6ffentliches-wlan-in-deutschland/a-18215705 [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]

Year 2016, Volume 4, Issue 2, 40 - 55, 31.12.2016

Abstract

References

 • Altan, Zeynep (2007): Dil Modellemede Belirsizlik Probleminin Etmenlenmiş Dilbilgisi Modeli ile giderilmesi. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. Verfügbar unter: http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/zeynep_altan_dil_modelleme_belirsizlik.pdf [letztes Zugriffsdatum 12. 12. 2016]
 • Altan, Zeynep/Orhan, Zeynep (2006): Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla Belirginleştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi. Verfügbar unter: http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/anlam_belirsizligi.pdf. [letztes Zugriffsdatum 12. 12. 2016]
 • Altan, Zeynep (2001): Formal Diller ve Soyut Makineler Ders Kitabı, İstanbul Üniversitesi Yayını.
 • Arak, Hüseyin (2006): İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesinde İngilizcenin ve Karşılaştırmalı Dilbilgisinin Rolü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 21 Yıl : 2006/2. ss.205-216.
 • Arslan, Müge (2015): Türkçe ve Almanca Arasındaki Sözde Eş Değerler. Edebiyat Fakültesi Dergisi/ Journal of Faculty of Letters (EFD / JFL) Cilt/Volume 32 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2015)
 • Atlı, Mehmet Halit (2016): L1’i Türkçe olan Gençlerde Almanca Sözdizimi Edinimi Sıralaması. Akademik Bakış Dergisi, 56. Juli August 2016. http://www.akademikbakis.org/dergi//l1i-turkce-olan-genclerde-almanca-sozdizimi-edinim-siralamasi201608.pdf
 • Baş, Nurhan (2015): Federal Almanya’da Yayımlanan Türkçe Günlük Gazetelerin Dil Kullanımı Üzerine. Die Gaste. SAYI: 35 / Ocak-Şubat 2015.
 • Bozkurt, İbrahim/Uçar, Zümrüt/Özkurt, Seval/Koçak, Evrim (2003): Hazırlık Sınıfları için Türkçe Ders Kitabı. 158 s. S. 140. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Çakmakçı, Osman (2005): Dönüşüm. Istanbul: Babil Yayınları.
 • Gelen, Arif (2003): Değişim. Istanbul: Sosyal Yayınları.
 • Gerzymisch-Arbogast, Heidrun (1997): Wissenschaftliche Grundlagen für die Evaluierung von Übersetzungsleistungen. In: Fleischmann, Eberhard/ Kutz, Wladimir/ Schmitt, Peter (Ed.): Die Evaluation von Übersetzungsleistungen. Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Narr. 573-577.
 • Güney, Tevfik Evrim (2004): Dönüşüm. Istanbul: Bordo-Siyah Klasik Yayınları.
 • Günyol, Vedat (1991): Değişim. Ankara: Yaba Yayınları.
 • Günyol, Vedat (1955): Değişim. Istanbul: Yeni Ufuklar Yayınları.
 • Hönig, Hans/ Kussmaul, Paul (1982): Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr.
 • Johanson, Lars (2009): Türk Dili Haritası üzerinde Keşifler. çev. N. Demir & E. Yılmaz. Ankara: Grafiker.
 • Kadrić, Mira / Kaindl, Klaus/ Cooke, Michele (2012): Translatorische Methodik. 5. Auflage. Wien: Facultas.
 • Kafka, Franz (1999): Dönüşüm. Çev. Ahmet Cemal, Istanbul: Can Yayınları.
 • Kafka, Franz (1915): Die Verwandlung. Leipzig: Kurt Wolf Verlag.
 • Kalina, Slyvia (1998): Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen: Narr.
 • Konmuş, Sevtap (2007): Türkçe'de Franz Kafka ve Dönüşüm. Çeviribilimsel Karşılaştırmalı bir İnceleme. Magisterarbeit. 292 S. Ankara.
 • Öncü, Mehmet Tahir (2015): Basiswissen für Dolmetscher- Deutschland und die Türkei. Berlin: Frank& Timme Verlag. Verlag für wissenschaftliche Literatur.
 • Rauf, Mehmet (2007): Eylül. İstanbul: İskele Yayıncılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
 • Savran, N. Zehra (2002): Cevapta Açıklama İsteyen Soru Zamirleri “Welch_/ Was Für Ein_/ Was” Türkçede Hangi Anlamlarla Karşılanır?G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1(2002), 231-239.
 • Almanca Sözlük. Verfügbar unter: http://www.sozluk.net/almanca-turkce-ceviri [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • Babylon. Verfügbar unter : http://translation.babylon.com [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • google translate. Verfügbar unter: https://translate.google.com [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]
 • İngilizceturkce.gen. Verfügbar unter: http://www.ingilizceturkce.gen.tr [letztes Zugriffsdatum 09. 02.2015]
 • Einstein Yaya Kaldı. In: Hürriyet Yaşam. Stand: 5 Juni 2000. Einstein Yaya Kaldı. Verfügbar unter:http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/go ster/printnews.aspx?DocID=-159416 [letztes Zugriffsdatum 08.
 • Patates Püresi. In: Lezzetli Ev Yemekleri. Verfügbar unter: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ksLNExlyUn8J:lezzetlievyemekleri.com/patates-puresi/+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr [letztes Zugriffsdatum 19. 12. 2014]
 • Zu wenig öffentliches WLAN in Deutschland. In: Deutsche Welle. Top Thema. Stand: 27. 01. 2015. Verfügbar unter: http://www.dw.de/zu-wenig-%C3%B6ffentliches-wlan-in-deutschland/a-18215705 [letztes Zugriffsdatum 09. 02. 2015]

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Sevinç Sakarya Maden
Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edirne, Türkiye
Türkiye

Publication Date December 31, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Sakarya Maden, S. (2016). Syntaktische und semantische Fehler in den von Online-Übersetzungsprogrammen übersetzten Texten - Sprachkombination Deutsch-Türkisch/Türkisch-Deutsch . Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik , 4 (2) , 40-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/diyalog/issue/27718/292406

www.gerder.org.tr/diyalog