ISSN: 2148-1482
e-ISSN: 2148-1482
Başlangıç: 2003
Yayıncı: Germanistler Derneği
Kapak Resmi
       

ÇAĞRI: DİYALOG- 2023/ 2

Saygıdeğer Yazarlar,

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik dergimizin 2023/1 sayısı yayınlanmıştır: https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalog  

Katkı veren yazar, hakem, editör, yayın kurulu üyelerimize ve Webmaster'ımız Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Özbakır'a çok teşekkür ederiz.Bir sonraki sayımız (DİYALOG- 2023/2) 15 Aralık 2023 tarihi itibariyle yayınlanacaktır. 

Makale, eleştiri, tanıtım, rapor ve duyurularınızı en geç 15 Ekim 2023 tarihine kadar diyaloggerder@gmail.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.

Dergimizin camiamıza ve bilim dünyasına yararlı olması dileğiyle tüm üyelerimize sağlıklı bir tatil dönemi dilerim.

Saygılarımla,

--

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü
(Baş Editör)
DİYALOG-Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik
www.gerder.org.tr

2023 - Cilt: 11 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

3. Hermann Hesse’nin Unterm Rad Adlı Eserinde Otorite Tipleri

Araştırma Makalesi

5. Stefan Zweigs charakteristische Legenden im Überblick

Araştırma Makalesi

8. Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Kitap İncelemesi

13. Kurgu ile Gerçeklik Arasında Alman Oryantalizmi

Kitap İncelemesi

14. Grenzerfahrungen und Globalisierung im Wandel der Zeit

Kitap İncelemesi

16. Friedrich Nietzsche Wagner’e Karşı

Rapor

19. Blended Intensive Programme Paderborn – Izmir – Athen. Ökologie und Literatur

www.gerder.org.tr/diyalog