Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-1482 | e-ISSN 2148-1482 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Germanistler Derneği | http://gerder.org.tr/index.php/main-diyalog


ÇAĞRI: DİYALOG- 2021/2

Saygıdeğer Üyelerimiz,
DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik dergimizin 2021/1 sayısı yayınlanmıştır:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalog ve http://gerder.org.tr/index.php/main-diyalog?layout=edit&id=85

Katkı veren yazar, hakem, editör, yayın kurulu üyelerimize ve Webmaster'ımız Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Özbakır'a çok teşekkür ederiz.
Bir sonraki sayımız (DİYALOG- 2021/2) 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle yayınlanacaktır.
Makale, eleştiri, tanıtım, rapor ve duyurularınızı en geç 30 Ekim 2021 tarihine kadar diyaloggerder@gmail.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Dergimizin camiamıza ve bilim dünyasına yararlı olması dileğiyle tüm üyelerimize sağlıklı bir tatil dönemi dilerim.
Saygılarımla,
--

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü
(Baş Editör)
DİYALOG-Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik
www.gerder.org.tr

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü

(Baş Editör)

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik

ISSN 2148-1482 | e-ISSN 2148-1482 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Germanistler Derneği | http://gerder.org.tr/index.php/main-diyalog
Kapak Resmi


ÇAĞRI: DİYALOG- 2021/2

Saygıdeğer Üyelerimiz,
DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik dergimizin 2021/1 sayısı yayınlanmıştır:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalog ve http://gerder.org.tr/index.php/main-diyalog?layout=edit&id=85

Katkı veren yazar, hakem, editör, yayın kurulu üyelerimize ve Webmaster'ımız Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Özbakır'a çok teşekkür ederiz.
Bir sonraki sayımız (DİYALOG- 2021/2) 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle yayınlanacaktır.
Makale, eleştiri, tanıtım, rapor ve duyurularınızı en geç 30 Ekim 2021 tarihine kadar diyaloggerder@gmail.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Dergimizin camiamıza ve bilim dünyasına yararlı olması dileğiyle tüm üyelerimize sağlıklı bir tatil dönemi dilerim.
Saygılarımla,
--

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü
(Baş Editör)
DİYALOG-Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik
www.gerder.org.tr

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü

(Baş Editör)

Cilt 9 - Sayı 1 - 30 Haz 2021
 1. Bilder der Judenfeindschaft in den Werken von Jakob Wassermann
  Sayfalar 3 - 22
  Leyla COŞAN, Habib TEKİN
 2. Wolfgang Borchert, Attila İlhan ve Nazım Hikmet’in Yapıtlarında ‘Toplumsal Vicdan’ ve ‘İdeoloji’ Temsilcisi Olarak Duvar İmgesi
  Sayfalar 23 - 47
  Gökhan Şefik ERKURT
 3. “Öğrenci Törless’in Bunalımları”: 20. Yüzyıl Başındaki Eğitim Sorunsalı ve Hitler’in Ayak Sesleri
  Sayfalar 48 - 65
  Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN, Recep BODUR
 4. Adaletsizlik Kavramı Bağlamında “Kuyucaklı Yusuf” ve “Michael Kohlhaas”ta İsyan ve Eşkıyalık
  Sayfalar 66 - 89
  Ayşe BOZKURT, Güler DEMİREL
 5. Eine morphologische Betrachtung von Namen türkischer Märchenfiguren
  Sayfalar 90 - 107
  Derya PERK
 6. Sprechakte unter besonderer Berücksichtigung der Höflichkeit
  Sayfalar 108 - 121
  Tahir BALCI
 7. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kuruluş Yıllarında Almanca Dersleri, Okutmanları ve Öğretim Yöntemleri
  Sayfalar 122 - 144
  Ömer Faruk DEMİREL
 8. Almanca Öğretmen Adaylarının Almanca Öğrenme Özerkliğine Hazır Olma Durumlarının Tespitine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 145 - 166
  Yunus Emre SARI
 9. Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Seçmeli Yabancı Dil Derslerine (Almanca, Fransızca ve İtalyanca) Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 167 - 183
  Bilal ÜSTÜN
 10. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Perspektifinden Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: Fenomenolojik Bir Çalışma
  Sayfalar 184 - 203
  Bülent BAY, Fatih KARATAŞ, Bilal ÜSTÜN
 11. İletişimsel Edinç ve Alıştırma Türleri: Almanca Dersine Yönelik Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 204 - 229
  Handan KÖKSAL, Eşe Büşra AKIN
 12. Analyse und Bewertung der Videofilme im DAF-Lehrwerk „Menschen A1“ aus nonverbaler Hinsicht
  Sayfalar 230 - 249
  Emel ERİM, Fadime İNCEBEL
 13. Zur Förderung der akademischen Textkompetenz in der Ausbildung der DaF-Lehrkräfte
  Sayfalar 250 - 272
  Nurcihan SÖNMEZ GENÇ, D. Çiğdem ÜNAL
 14. Die Arbeit mit einem Schreib-Portfolio zur Entwicklung von Schreibkompetenz
  Sayfalar 273 - 294
  Seval KARACABEY
 15. Das Wortfeld Nation in den türkischen und deutschen Regierungserklärungen. Forschungsergebnisse eines politolinguistischen Diskurses
  Sayfalar 295 - 309
  Max Florian HERTSCH
 16. Turkish Language Courses Taught in from the Perspective of Turkish-German Relations
  Sayfalar 310 - 340
  Mustafa ÇAKIR
 17. Yerelleştirme Olgusu ve Sürecinde Çevirinin Anthony Pym Açısından İşleyişi ve Yeri
  Sayfalar 341 - 353
  Başak Pırıl GÖKAYAZ, Faruk YÜCEL
 18. Alman Çeviri Yorumbilim Ekolünün Tarihsel Gelişimi
  Sayfalar 354 - 374
  Sevinç ARI
 19. Çeviribilimin Paradigmaları V, Çeviri Seçkisi: Bilimselleşme Sürecinde Çeviribilim
  Sayfalar 375 - 381
  Özlem GENCER ÇITAK
 20. Die Arbeit mit Literatur im Fach Deutsch als Fremdsprache - Neue Ansätze mit Unterrichtsentwürfen
  Sayfalar 382 - 385
  Nurcihan SÖNMEZ GENÇ
 21. Die „Nachrichtenstelle für den Orient“ im Kontext Globaler Verflechtungen (1914-1921): Strukturen- Akteure-Diskurse
  Sayfalar 386 - 389
  Kadir KON
Dizinler