ISSN: 2148-1482
e-ISSN: 2148-1482
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Germanistler Derneği
Kapak Resmi
       

ÇAĞRI: DİYALOG- 2022/2

Değerli Yazarlar

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik dergimizin 2022/1 sayısı yayınlanmıştır. Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/diyalog 


Katkı veren tüm yazarlarımıza, değerli hakemlerimize, editörlerimize, yardımcı editörmüze, yayın kurulu üyelerimize ve Webmaster'ımız Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Özbakır'a çok teşekkür ederiz.
Bir sonraki sayımız (DİYALOG 2022/2) 15 Aralık 2022 tarihi itibariyle yayınlanacaktır.
Makale, eleştiri, tanıtım, rapor ve duyurularınızı en geç 15 Ekim 2022 tarihine kadar diyaloggerder@gmail.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Saygılarımla,
--


Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü
(Baş Editör)
DİYALOG-Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik
www.gerder.org.tr

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü

(Baş Editör)

2022 - Cilt: 10 Sayı: 1

Kitap İncelemesi

11. Sprachliche Höflichkeit

www.gerder.org.tr/diyalog