PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2013, Issue 4, 51 - 77, 01.12.2013

Abstract

Materialism-Spiritüalism confl ict, become stronger towards 19th century and resulted in favour of the materialism at the beginning of the 20th century. It is adequately signifi cant that the progresses of existing the materialism. Subhi Edhem who worked out both History of Science and especially History of the Natural Science, improved the literacy of History of Science and varied these. Such as History of Science studies, Subhi Edhem’s Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Di ve TarihCoğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü Araş. Gör. Kastamonu Üniversitesi, Felsefe Bölümüstudy taken part together scientifi city and philosophical doctrine. İn these study, which headed with Hayat ve Mevt, which is important for History of Turkish Materialism with related to evolutionary materyalist doctrine, will be introduced and presented its translation

YAŞAM VE ÖLÜM ÜZERİNE BİR DENEME: SUBHİ EDHEM BEY’İN ’İN HAYAT VE MEVT’İ

Year 2013, Issue 4, 51 - 77, 01.12.2013

Abstract

Materyalizm-Spiritüalizm çatılması 19.yüzyılın sonlarında şiddetlenmiş ve 20. yüzyıl başlarında materyalizm lehine sonuçlanmıştır. Dolayısıyla, materyalizmin ortaya çıkışını sağlayan gelişmeler son derece önemlidir. Bilim Tarihi özellikle de Doğa Bilimleri Tarihi’yle ilgili çalışmalar Subhi Edhem Bey Bilim Tarihi literatürünü büyük ölçüde geliştirmiş ve çeşitlendirmiştir. Bilim Tarihi çalışmalarında olduğu gibi Subhi Edhem Bey’in eserinde bilimsellik ve felsefe öğretisi birlikte yer almıştır. Bu çalışmada Türk Materyalizm Tarihi için önemli olan evrimci materyalist öğretinin işlendiği Hayat ve Mevt başlıklı eser tanıtılacak ve çevirisi verilecektir

Details

Other ID JA74BV32UD
Journal Section Research Article
Authors

Remzi DEMİR This is me


Tuba UYMAZ This is me

Publication Date December 1, 2013
Submission Date December 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume , Issue 4

Cite

APA Demir, R. & Uymaz, T. (2013). YAŞAM VE ÖLÜM ÜZERİNE BİR DENEME: SUBHİ EDHEM BEY’İN ’İN HAYAT VE MEVT’İ . Dört Öge , (4) , 51-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40200/478590