Aim & Scope

Doğuş Üniversitesi Dergisi, iktisat, işletme ve finans konularında Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makalelerin yayımlanmasını amaçlar. Ayrıca, diğer disiplinlerden bu alanlarla ilgili çalışmaları da kapsar.

Dergi esas olarak iktisat, işletme ve finans alanlarına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda bu alanlarla ilgili olan diğer çeşitli alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Period Months
January July