Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Doğuş Üniversitesi Dergisi; yazarlardan makale gönderim, değerlendirme, yayımlanma süreçlerinde herhangi bir ücret talebinde bulunmaz.