Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dumlupinar University |


Description

Dumlupınar University, Journal of Social Sciences was first issued in January 1999 and publishes both theoretical and applied articles which offer original contribution(s) to social sciences. The journal does not demand any fees from the author(s) for sending or publishing the articles.

The journal is a double-blind peer-reviewed academic journal published trimonthly in January, April, July and October. The journal accepts articles written in Turkish and English. 

DPUJSS is an international peer-reviewed journal indexed by EBSCOhost, ULAKBİM/Social Sciences Database, SOBİAD and ASOS Index. 

The journal is an “open access” journal and the online versions are provided free of charge to all users. Users might access, read, download, distribute, and print the articles and provide links to the articles giving full credit to the journal. 

The publication procedure is carried out on DERGİPARK and submission of new articles are not permitted in January, April, July and October due to page layout / publication work of the issues to be published in the related months. 

The articles sent to our journal for publication are not given any type of assurances for publication in a specific issue, neither reviewers nor period of publication can be prearranged. All the publication procedures follow the ethic codes and the completion of a double-blind peer-review process and the permission of the authorised board(s)/commission(s). 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dumlupinar University |
Cover Image


Description

Dumlupınar University, Journal of Social Sciences was first issued in January 1999 and publishes both theoretical and applied articles which offer original contribution(s) to social sciences. The journal does not demand any fees from the author(s) for sending or publishing the articles.

The journal is a double-blind peer-reviewed academic journal published trimonthly in January, April, July and October. The journal accepts articles written in Turkish and English. 

DPUJSS is an international peer-reviewed journal indexed by EBSCOhost, ULAKBİM/Social Sciences Database, SOBİAD and ASOS Index. 

The journal is an “open access” journal and the online versions are provided free of charge to all users. Users might access, read, download, distribute, and print the articles and provide links to the articles giving full credit to the journal. 

The publication procedure is carried out on DERGİPARK and submission of new articles are not permitted in January, April, July and October due to page layout / publication work of the issues to be published in the related months. 

The articles sent to our journal for publication are not given any type of assurances for publication in a specific issue, neither reviewers nor period of publication can be prearranged. All the publication procedures follow the ethic codes and the completion of a double-blind peer-review process and the permission of the authorised board(s)/commission(s). 

Issue 66 - Oct 26, 2020
 1. Vicdani Liderlik Ölçeği
  Pages 1 - 21
  Dursun BOZ , Ümit AKTI , Cengiz DURAN , Sema BEHDİOĞLU
 2. Bulanık Çevre Ortamında Monte Carlo Simülasyonu ile Denizyolu Lojistiği Fiyatlandırma Süreç Analizi
  Pages 22 - 40
  Sibel BAYAR , Ercan AKAN
 3. Kadınların İşgücüne Katılım Oranlarının Arttırılmasında Vergilendirmenin Rolü: Türkiye ve OECD Ülkeleri Açısından Bir Değerlendirme
  Pages 42 - 63
  Betül HAYRULLAHOĞLU
 4. Belçika’da Siyasi Krizler ve Oydaşmacı Demokrasi’nin Bağlamları
  Pages 64 - 81
  Dilek CANYURT
 5. Çoklu Doğrusal Bağlantı Problemi Altında Tahmin Edicilerin Karşılaştırılması: Genelleştirilmiş Maksimum Entropi, Ridge, Liu
  Pages 82 - 96
  Sibel ÖRK ÖZEL , Fulya GEZER
 6. Afrika'nın Balkanlaşması: Angola Örneği
  Pages 97 - 113
  Hasan AYDIN
 7. ISO Sertifikalarının İşletme Performansına Etkisi: BİST İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Pages 114 - 125
  Şerife ÖNDER , Ahmet AĞCA
 8. Vatandaş Bütçe Bilinci ve Bütçe Bilincinin Artışında Etkili Olan Faktörlerin Analizi
  Pages 126 - 146
  Gonca GÜNGÖR GÖKSU
 9. Antik Yunan Dünyasında Bir Kadın Olarak Sappho’nun Yeri
  Pages 147 - 161
  Evren ŞAR İŞBİLEN İŞBİLEN, Derya ÇIĞIR DİKYOL DİKYOL
 10. In the Light of Own Sources the Activities of Protestant Missionaries in Demirtas and Countermeasures of Native Orthodox Elements
  Pages 162 - 186
  Muhsin ÖNAL
 11. Change, Transformation, and Trends in Peace Studies
  Pages 187 - 199
  Burak ERCOŞKUN , Emrah KONURALP
 12. Kötülüğün Sıradanlığı ve Sosyal Medya: Twitter’da Suriyeli Mülteciler Örneği
  Pages 200 - 219
  Ayşe ALDEMİR
 13. Sermaye Yeterlilik Rasyosu ile Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Risk İştahı İlişkisi: Türk Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme
  Pages 220 - 233
  Hatice Elanur KAPLAN
 14. Superman Kimi Temsil Ediyor?: Superman’de Kimlik, İdeoloji ve Cinsiyet
  Pages 234 - 249
  Murat GÖÇ
 15. Ayvalık’ta Silah Kaçakçılığı (1890-1912)
  Pages 250 - 262
  Ercimet SARIAY
 16. 20. Yüzyıl Türkiye Ekonomisi Üzerine Kısa Bir Analiz (1923-2000)
  Pages 263 - 284
  Şefik MEMİŞ
 17. Tanzimat Dönemi’nde Yeni Maden Ocakları Keşif Çalışmaları
  Pages 285 - 300
  Engin KIRLI
 18. Yönetişim Göstergeleri Bağlamında Ülkelerin Kümeleme Analizi ve Aras İle Değerlendirilmesi
  Pages 301 - 318
  Hakan GÜNDOĞDU , Ahmet AYTEKİN
 19. Örgütsel Yıpranma: Çalışan Yıpranmasına Örgüt Düzeyinde Bir Bakış
  Pages 319 - 334
  Emre ORUÇ
 20. Cumhuriyet’in İlk Yıllarındaki (1924-1928) İlkokul Tarih Ders Kitaplarında Milli Mücadele Döneminin Siyasi ve Diplomatik Gelişmeleri
  Pages 335 - 347
  Ahmet VURGUN , Yasin ÖZDEMİR
 21. Başlangıç Filminin Üç Boyutu: Postmodernizm, Teolojik, Teknolojik
  Pages 348 - 370
  Özgür ARSLANGÖRÜR , Şahmurat ARIK
Indexes and Platforms