Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dumlupinar University |


Description

Dumlupınar University, Journal of Social Sciences was first issued in January 1999 and publishes both theoretical and applied articles which offer original contribution(s) to social sciences. The journal does not demand any fees from the author(s) for sending or publishing the articles.

The journal is a double-blind peer-reviewed academic journal published trimonthly in January, April, July and October. The journal accepts articles written in Turkish and English.

 

DPUJSS is an international peer-reviewed journal indexed by EBSCOhost, ULAKBİM/Social Sciences Database, SOBİAD and ASOS Index.

 

The journal is an “open access” journal and the online versions are provided free of charge to all users. Users might access, read, download, distribute, and print the articles and provide links to the articles giving full credit to the journal.

 

The publication procedure is carried out on DERGİPARK and submission of new articles are not permitted in January, April, July and October due to page layout / publication work of the issues to be published in the related months.

 

The articles sent to our journal for publication are not given any type of assurances for publication in a specific issue, neither reviewers nor period of publication can be prearranged. All the publication procedures follow the ethic codes and the completion of a double-blind peer-review process and the permission of the authorised board(s)/commission(s). 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dumlupinar University |
Cover Image


Description

Dumlupınar University, Journal of Social Sciences was first issued in January 1999 and publishes both theoretical and applied articles which offer original contribution(s) to social sciences. The journal does not demand any fees from the author(s) for sending or publishing the articles.

The journal is a double-blind peer-reviewed academic journal published trimonthly in January, April, July and October. The journal accepts articles written in Turkish and English.

 

DPUJSS is an international peer-reviewed journal indexed by EBSCOhost, ULAKBİM/Social Sciences Database, SOBİAD and ASOS Index.

 

The journal is an “open access” journal and the online versions are provided free of charge to all users. Users might access, read, download, distribute, and print the articles and provide links to the articles giving full credit to the journal.

 

The publication procedure is carried out on DERGİPARK and submission of new articles are not permitted in January, April, July and October due to page layout / publication work of the issues to be published in the related months.

 

The articles sent to our journal for publication are not given any type of assurances for publication in a specific issue, neither reviewers nor period of publication can be prearranged. All the publication procedures follow the ethic codes and the completion of a double-blind peer-review process and the permission of the authorised board(s)/commission(s). 

Issue 62 - Oct 2019
 1. İkinci Yeni’nin Unutulmuş Şairi: Tevfik Akdağ
  Pages 1 - 19
  Özlem KAYABAŞI
 2. Makine Seçimi Probleminde Entropi - ROV ve CRITIC - ROV Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Pages 20 - 39
  Nalan Gülten AKIN
 3. 1841 Girit İsyanı Öncesi Girit Valisi Mustafa Naili Paşa’nın Adada Aldığı Önlemler
  Pages 40 - 59
  Kevser DEĞİRMENCİ
 4. Tedarik Zinciri Risklerinin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımının Etkisi: Üretim İşletmelerinde Bir Araştırma
  Pages 60 - 78
  Ali Çağrı BURAN, Ahmet AĞCA
 5. Sosyal Harcamaların Arz Ve Talep Yönlü Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği
  Pages 79 - 92
  İrem ÇETİN
 6. Türkiye’de Makroekonomik Göstergelerdeki Değişim
  Pages 93 - 105
  Feride Gülsüm GÜMÜŞSOY, Ramazan KILIÇ
 7. Döviz Kuru, Dış Ticaret Yoksulluk İlişkisi: Afganistan Örneği
  Pages 106 - 124
  Mehmet ŞENGÜR, Sanaullah SANJAR
 8. Bir Elektromekanik İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi Uygulaması
  Pages 125 - 140
  Önder BELGİN
 9. Gediz’deki (Kütahya) Kırsal Mimariden Örnekler: Çamaşırhaneler
  Pages 141 - 154
  Türkan ACAR
 10. Ticari Dışa Açıklığın İnsani Gelişmişlik Üzerine Etkisi: V4 Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
  Pages 155 - 169
  Mustafa Necati ÇOBAN
 11. Sigorta Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Ve Finansal Performans Arasındaki İlişki
  Pages 170 - 183
  Şerife ÖNDER, Nezire Nesrin KAVAK
 12. Konut Sahibi Olma Kararlarını Etkileyen Faktörler: Lojistik Regresyon Ve Destek Vektör Makinelerinin Karşılaştırılması
  Pages 184 - 199
  Mustafa BİLİK, Üzeyir AYDIN
 13. Kırsal Alanlarda Güvenliğin Yasal ve Yapısal Sorunları: Köy Kolluğu Örneği
  Pages 200 - 211
  Fevzullah ÜNAL
 14. Vergi Yargısının İşlevleri Özelinde Kanun Yararına Bozma ve Etkileri
  Pages 212 - 227
  Ulvi SANDALCI, Özgür SAYGIN
 15. Dersaâdet Ticaret Odası Gazetesi Haberlerine Göre Osmanlı Ekonomisi Hakkında Kısa Bir Dönem Analizi: 1885-1887
  Pages 228 - 242
  Şefik MEMİŞ
Indexes and Platforms