Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dumlupinar University |


Description

Dumlupınar University, Journal of Social Sciences was first issued in January 1999 and publishes both theoretical and applied articles which offer original contribution(s) to social sciences. The journal does not demand any fees from the author(s) for sending or publishing the articles.

The journal is a double-blind peer-reviewed academic journal published trimonthly in January, April, July and October. The journal accepts articles written in Turkish and English.

 

DPUJSS is an international peer-reviewed journal indexed by EBSCOhost, ULAKBİM/Social Sciences Database, SOBİAD and ASOS Index.

 

The journal is an “open access” journal and the online versions are provided free of charge to all users. Users might access, read, download, distribute, and print the articles and provide links to the articles giving full credit to the journal.

 

The publication procedure is carried out on DERGİPARK and submission of new articles are not permitted in January, April, July and October due to page layout / publication work of the issues to be published in the related months.

 

The articles sent to our journal for publication are not given any type of assurances for publication in a specific issue, neither reviewers nor period of publication can be prearranged. All the publication procedures follow the ethic codes and the completion of a double-blind peer-review process and the permission of the authorised board(s)/commission(s). 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dumlupinar University |
Cover Image


Description

Dumlupınar University, Journal of Social Sciences was first issued in January 1999 and publishes both theoretical and applied articles which offer original contribution(s) to social sciences. The journal does not demand any fees from the author(s) for sending or publishing the articles.

The journal is a double-blind peer-reviewed academic journal published trimonthly in January, April, July and October. The journal accepts articles written in Turkish and English.

 

DPUJSS is an international peer-reviewed journal indexed by EBSCOhost, ULAKBİM/Social Sciences Database, SOBİAD and ASOS Index.

 

The journal is an “open access” journal and the online versions are provided free of charge to all users. Users might access, read, download, distribute, and print the articles and provide links to the articles giving full credit to the journal.

 

The publication procedure is carried out on DERGİPARK and submission of new articles are not permitted in January, April, July and October due to page layout / publication work of the issues to be published in the related months.

 

The articles sent to our journal for publication are not given any type of assurances for publication in a specific issue, neither reviewers nor period of publication can be prearranged. All the publication procedures follow the ethic codes and the completion of a double-blind peer-review process and the permission of the authorised board(s)/commission(s). 

Issue 63 - Jan 22, 2020
 1. Sosyal Karşılaştırmanın Marka Tutumuna Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1 - 16
  Filiz ÇOPUROĞLU , Turan PEKMEZCİ , Mehmet AYTEKİN
 2. Borsa İstanbul Pay Endekslerinin Volatilite Yapısı ve Volatilite Yayılımı: Garch ve Mgarch Modelleri ile BIST Sınai ve Mali Endeksleri Örneği
  Pages 17 - 38
  Emre Esat TOPALOĞLU
 3. Analyzing the Financial Performance of Football Clubs Listed in BIST Using Entropy Based Copras Methodology
  Pages 39 - 53
  Namık Kemal ERDOĞAN , Serpil ALTINIRMAK , Cumhur ŞAHİN , Çağlar KARAMAŞA
 4. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Critic-Promethee Bütünleşik Karar Verme Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
  Pages 54 - 73
  Mehmet APAN , Ahmet ÖZTEL
 5. BİST İmalat İşletmelerinde Kârlılık Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Pages 74 - 89
  Tuncer YILMAZ , Cebrail MEYDAN
 6. XVII. Yüzyıl Avarız Kayıtlarına Göre Kütahya Sancağı Eğrigöz (Emet) ve Dağardı Kazaları
  Pages 90 - 106
  Meltem AYDIN
 7. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 107 - 130
  Nilgün ZORLU , Ergin UZGÖREN
 8. Türkiye'de Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarının İhracat Üzerindeki Etkileri
  Pages 131 - 140
  Şerif CANBAY
 9. Kütahya’nın Saf Yürekli Naif Ressamı Hüseyin Yüce’nin Manzara Resimleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 141 - 152
  Pınar YAZKAÇ
 10. Sürdürülebilirlik Raporlaması: Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Uygulama
  Pages 153 - 174
  Ali ÖZMEN , Mehtap KARAKOÇ , Eser YEŞİLDAĞ
 11. Manisa Muradiye Camii Çinileri
  Pages 191 - 205
  Timur BİLİR
 12. Algılanan Örgütsel Politikanın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü
  Pages 206 - 227
  Ümit ŞEVİK
 13. Çalışan Bekâr Kadınların Şiddet Algısı: Yozgat Örneği
  Pages 228 - 245
  Esra GEDİK , Büşra UZUNER AKÇIL
 14. The Perceptions of Hotel Managers on Using Renewable Energy In Turkey
  Pages 246 - 255
  Emre ORUÇ , İsmail GÜMÜŞ , Gls SOYHAN
 15. Vergi Gelirlerinin Değerinin Korunmasında Gecikme Zammı Oranının Rolü: Bir Optimal Oran Önerisi
  Pages 256 - 272
  Özgür SAYGIN
 16. Kutsal İttifak Savaşları Sırasında Sofya-Belgrad Arasında Eşkıyalık ve Asayiş Olayları (1683-1699)
  Pages 273 - 288
  Bekir GÖKPINAR
 17. Kritik Yol Metodu ile Kentsel Dönüşüm Bina Projelerinin Programlanması: İzmir Karşıyaka Örneği
  Pages 175 - 190
  Ayça TÜMTÜRK , Erman TÜMTÜRK
Indexes and Platforms