Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Diagnostics of a Broken Rotor Bar Faults of Three-phase Squirrel Cage Induction Motor Using Acoustic Signals

Year 2019, Volume 7, Issue 3, 935 - 950, 31.07.2019
https://doi.org/10.29130/dubited.449604

Abstract

References

 • [1]. G.K. Esen, “Türkiye ve Dünyada Elektrik motorları Enerji Tüketimi ve İlgili Teknik Mevzuat”, EMO 6. Enerji Verimliliği Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2015, ss. 1-6.
 • [2]. R. G. Smiley, “Using line current to diagnose faults in induction motors”, Iron and Steel Engineer, pp. 23-25, 1992
 • [3] P.C.M. Lamim Filho, R. Pederiva ve J.N. Brto, “Detection of stator windig faults ın ınduction machines using flux and vibration anallysis”, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 42, no. 1-2, pp. 377-387, 2014
 • [4] A. Bellini, F. Filipetti and C. Tassoni, “Advances in diagnostic tecniques for induction machines”, IEEE Trans. Ind. Electron. vol. 5, no. 12, pp. 4109-4126, 2008
 • [5] S. Nandi, H. Tolyat and X. Li, ’’Condation monitoring and fault diagnosis of electrical motors a rewiev,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 20, no. 4, pp. 719-729, 2005
 • [6] A. Glowacz and Z. Glowacz, “Diagnosis of stator faults of the single-phase induction motor using acoustic signal,” Applied Acoustic, no. 17, pp. 20-27, 2017.
 • [7] Glowacz A. Recognition of acoustic signals of synchronous motors with the use of MoFS and selected classifiers. Measure Sci. Rev, vol.15, no. 4, pp.167-175, 2015
 • [8] Glowacz A. Fault diagnostics of acoustic signals of loaded synchronous motor using smofs-25-expanded and selected classifiers. Tehnicki Vjesnik- Technical Gazette, vol. 23, no. 5, pp. 1365–1372, 2016
 • [9] E. Germen, M. Başaran ve M. Fidan, “Sound based induction motor fault diagnosis using Kohonen self-organizing map” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 46, no. 1, pp. 45-58, 2014
 • [10] A. Alwodai, F. Gu and A. D. Ball, “A Comparison of Different Techniques for Induction Motor Rotor Fault Diagnosis” J. Phys, Conf. Ser., 2012
 • [11] D. Stankovic , Z. Zhang , I. Voloh and J. Vico , “Enhanced algorithm for motor rotor broken bar detection”, 63rd Annual Conference for Protective Relay Engineers, 2010
 • [12] V. Sarkimaki , P. Rodriguez, “ Detection of broken rotor rod malfunction in induction machine fed by frequency converter”, IET Electric Power Applications, vol. 11, no. 7, 8, pp. 1214 – 1223, 2017.
 • [13] İ. Aydın, M. Karaköse ve E. Akın, “Kırık rotor çubuğu ve stator arızalarının teşhisinde yapay sinir ağı yaklaşımı”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 25, s. 1-2, ss. 134 - 149, 2009
 • [14] A. Ünsal ve A. Kabul, “Asenkron motor rotor arızalarının istatiksel analiz yöntemi ile değerlen-dirilmesi”, Politeknik Dergisi, c. 20, s. 2, ss. 283-289, 2017
 • [15] M. Bayrak ve A. Küçüker, “Üç fazlı asenkron motorlardaki kırık rotor çubuğu arızalarının tespiti için güç tabanlı bir algoritmanın geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 31, s. 2, ss. 303-311, 2016
 • [16] A. Unsal ve O. Karakaya, “Asenkron motor rotor arızalarının analizi”, Dumlupmar Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi, s. 34, Haziran 2015
 • [17] M. M. Tezcan ve A. İ. Çanakoğlu, “Asenkron motorlarda kırık rotor çubuğu arızası analizi için bir deney seti geliştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • [18] E. Ayaz, S. Şeker, E. Türkcan ve B. Barutçu,. “ Elektrik motorlarında akım işaretlerini kullanarak dalgacık ve spektral analiz yöntemlerinin birleşimi ile arıza tanısı,” Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2003
 • [19] P. A. Delgado-Arredondo, D. Morinigo-Sotelo, R. A. Osornio-Rios and J. G. Avina-Cervantes, “ Methodology for fault detection in induction motors via sound and vibration signals,” Mechanical Systems and Signal Processing, no. 83, pp. 568-589, 2017.
 • [20] F. M. H. Khater, M.I.A. El-Sebah, M. Osama and K.H. Sakkaoury, “Proposed fault diagnostics of a broken rotor bar induction motor fed from PWM inverter” Journal of Electrical Systems and Information Technology, no. 3, pp. 387-397, 2016.
 • [21] İ. Çolak, “Asenkron motorların modellenmesi,” Elektrik Makinaları 2 Asenkron Motorlar-Senkron Motorlar, İstanbul, Türkiye: Seçkin Yayınları, 4. Baskı, 2017, ss.41.
 • [22] A.İ., Çanakoğlu, A.G.,Yetkin, H. Temurtaş ve M. Turan, ‘Induction motor parameter estimation using metaheuristic methods’, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, no. 22, pp.1077-1192, 2014.
 • [23] D. Lindemeyer, H.W. Dommel, A. Moshref ve P. Kundur, “An Induction Motor Parameter Estimation Method,” Electrical Power and Energy Systems, no. 23, pp. 251-262, 2001.
 • [24] A. N. Şerifoğlu, “Asenkron motorun elektromanyetik momenti ve çalışma karakteristikleri,” Elektrik Makinaları Cilt1, 1. Baskı, Ankara, Türkiye: Nobel Yayınevi, 2007, bölüm 2, ss.118-124.
 • [25] Z. B. Durunay ve H. Güldemir,”Bir Fazlı Asenkron Motor V/f Hız Kontrolü”, Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, vol. 29 no. 2, pp. 163-172, 2017
 • [26] W. Schuisky ve İ. Çetin, “Kafes sorunları,” Elektrik Motörleri 1. Kısım, İstanbul, Türkiye: Fatih Yayınevi, 1987, ss. 180-189. [27] N. Bhatia, “Survey of Nearest Neighbor Techniques”, International Journal of Computer Science and Information Security, vol. 8, no. 2, pp. 302-305, 2010
 • [27] N. Bhatia, “Survey of Nearest Neighbor Techniques”, International Journal of Computer Science and Information Security, vol. 8, no. 2, pp. 302-305, 2010
 • [28] N. Suguna and K. Thanushkodi, “An Improved k-Nearest Neighbor Classification Using Genetic Algorithm”, International Journal of Computer Science, vol. 7, no. 2, pp.18-21, 2010.
 • [29] W. Kresse and D. M. Danko, “Springer Handbook of Geographic Information”, Springer-Verlag, Berlin, 2012.

Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti

Year 2019, Volume 7, Issue 3, 935 - 950, 31.07.2019
https://doi.org/10.29130/dubited.449604

Abstract

Bu çalışmada sincap kafesli asenkron motorların rotor çubuklarındaki kırıkların akustik ölçümler ile tespiti incelenmiştir. Bu tip motorlar sanayide çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Motorların rotor çubuklarındaki kırıklar motor performansını düşürür. Bu da üretimi aksatır ve maddi kayba neden olmaktadır. Çalışan motorda yapılacak akustik ölçümlerle bu tip arızaların önceden tespiti yapılabilir. Bu plansız duruşların ortadan kaldırılmasını sağlar. Akustik ölçümlerde elde edilen ses dosyaları için hazırlanan test devresinde ac sürücü, motor frenleme devresi ve kondenser mikrofon kullanılmıştır. MATLAB yazılımı ile zaman domenindeki değişimin Hızlı Furier Dönüşümü (FFT) yapılarak frekans domenindeki değişimler elde edilmiştir. Sağlam ve rotor çubuğu kırık olan motora ait farklı hız ve tork değerlerinde çalışması sırasında ölçülen ses dosyalarındaki FFT farkları tespit edilerek yorumlanmıştır.

References

 • [1]. G.K. Esen, “Türkiye ve Dünyada Elektrik motorları Enerji Tüketimi ve İlgili Teknik Mevzuat”, EMO 6. Enerji Verimliliği Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2015, ss. 1-6.
 • [2]. R. G. Smiley, “Using line current to diagnose faults in induction motors”, Iron and Steel Engineer, pp. 23-25, 1992
 • [3] P.C.M. Lamim Filho, R. Pederiva ve J.N. Brto, “Detection of stator windig faults ın ınduction machines using flux and vibration anallysis”, Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 42, no. 1-2, pp. 377-387, 2014
 • [4] A. Bellini, F. Filipetti and C. Tassoni, “Advances in diagnostic tecniques for induction machines”, IEEE Trans. Ind. Electron. vol. 5, no. 12, pp. 4109-4126, 2008
 • [5] S. Nandi, H. Tolyat and X. Li, ’’Condation monitoring and fault diagnosis of electrical motors a rewiev,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 20, no. 4, pp. 719-729, 2005
 • [6] A. Glowacz and Z. Glowacz, “Diagnosis of stator faults of the single-phase induction motor using acoustic signal,” Applied Acoustic, no. 17, pp. 20-27, 2017.
 • [7] Glowacz A. Recognition of acoustic signals of synchronous motors with the use of MoFS and selected classifiers. Measure Sci. Rev, vol.15, no. 4, pp.167-175, 2015
 • [8] Glowacz A. Fault diagnostics of acoustic signals of loaded synchronous motor using smofs-25-expanded and selected classifiers. Tehnicki Vjesnik- Technical Gazette, vol. 23, no. 5, pp. 1365–1372, 2016
 • [9] E. Germen, M. Başaran ve M. Fidan, “Sound based induction motor fault diagnosis using Kohonen self-organizing map” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 46, no. 1, pp. 45-58, 2014
 • [10] A. Alwodai, F. Gu and A. D. Ball, “A Comparison of Different Techniques for Induction Motor Rotor Fault Diagnosis” J. Phys, Conf. Ser., 2012
 • [11] D. Stankovic , Z. Zhang , I. Voloh and J. Vico , “Enhanced algorithm for motor rotor broken bar detection”, 63rd Annual Conference for Protective Relay Engineers, 2010
 • [12] V. Sarkimaki , P. Rodriguez, “ Detection of broken rotor rod malfunction in induction machine fed by frequency converter”, IET Electric Power Applications, vol. 11, no. 7, 8, pp. 1214 – 1223, 2017.
 • [13] İ. Aydın, M. Karaköse ve E. Akın, “Kırık rotor çubuğu ve stator arızalarının teşhisinde yapay sinir ağı yaklaşımı”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 25, s. 1-2, ss. 134 - 149, 2009
 • [14] A. Ünsal ve A. Kabul, “Asenkron motor rotor arızalarının istatiksel analiz yöntemi ile değerlen-dirilmesi”, Politeknik Dergisi, c. 20, s. 2, ss. 283-289, 2017
 • [15] M. Bayrak ve A. Küçüker, “Üç fazlı asenkron motorlardaki kırık rotor çubuğu arızalarının tespiti için güç tabanlı bir algoritmanın geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 31, s. 2, ss. 303-311, 2016
 • [16] A. Unsal ve O. Karakaya, “Asenkron motor rotor arızalarının analizi”, Dumlupmar Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi, s. 34, Haziran 2015
 • [17] M. M. Tezcan ve A. İ. Çanakoğlu, “Asenkron motorlarda kırık rotor çubuğu arızası analizi için bir deney seti geliştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • [18] E. Ayaz, S. Şeker, E. Türkcan ve B. Barutçu,. “ Elektrik motorlarında akım işaretlerini kullanarak dalgacık ve spektral analiz yöntemlerinin birleşimi ile arıza tanısı,” Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2003
 • [19] P. A. Delgado-Arredondo, D. Morinigo-Sotelo, R. A. Osornio-Rios and J. G. Avina-Cervantes, “ Methodology for fault detection in induction motors via sound and vibration signals,” Mechanical Systems and Signal Processing, no. 83, pp. 568-589, 2017.
 • [20] F. M. H. Khater, M.I.A. El-Sebah, M. Osama and K.H. Sakkaoury, “Proposed fault diagnostics of a broken rotor bar induction motor fed from PWM inverter” Journal of Electrical Systems and Information Technology, no. 3, pp. 387-397, 2016.
 • [21] İ. Çolak, “Asenkron motorların modellenmesi,” Elektrik Makinaları 2 Asenkron Motorlar-Senkron Motorlar, İstanbul, Türkiye: Seçkin Yayınları, 4. Baskı, 2017, ss.41.
 • [22] A.İ., Çanakoğlu, A.G.,Yetkin, H. Temurtaş ve M. Turan, ‘Induction motor parameter estimation using metaheuristic methods’, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, no. 22, pp.1077-1192, 2014.
 • [23] D. Lindemeyer, H.W. Dommel, A. Moshref ve P. Kundur, “An Induction Motor Parameter Estimation Method,” Electrical Power and Energy Systems, no. 23, pp. 251-262, 2001.
 • [24] A. N. Şerifoğlu, “Asenkron motorun elektromanyetik momenti ve çalışma karakteristikleri,” Elektrik Makinaları Cilt1, 1. Baskı, Ankara, Türkiye: Nobel Yayınevi, 2007, bölüm 2, ss.118-124.
 • [25] Z. B. Durunay ve H. Güldemir,”Bir Fazlı Asenkron Motor V/f Hız Kontrolü”, Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, vol. 29 no. 2, pp. 163-172, 2017
 • [26] W. Schuisky ve İ. Çetin, “Kafes sorunları,” Elektrik Motörleri 1. Kısım, İstanbul, Türkiye: Fatih Yayınevi, 1987, ss. 180-189. [27] N. Bhatia, “Survey of Nearest Neighbor Techniques”, International Journal of Computer Science and Information Security, vol. 8, no. 2, pp. 302-305, 2010
 • [27] N. Bhatia, “Survey of Nearest Neighbor Techniques”, International Journal of Computer Science and Information Security, vol. 8, no. 2, pp. 302-305, 2010
 • [28] N. Suguna and K. Thanushkodi, “An Improved k-Nearest Neighbor Classification Using Genetic Algorithm”, International Journal of Computer Science, vol. 7, no. 2, pp.18-21, 2010.
 • [29] W. Kresse and D. M. Danko, “Springer Handbook of Geographic Information”, Springer-Verlag, Berlin, 2012.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Osman Zeki ERBAHAN (Primary Author)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İbrahim ALIŞKAN This is me
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date July 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { dubited449604, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {7}, number = {3}, pages = {935 - 950}, doi = {10.29130/dubited.449604}, title = {Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti}, key = {cite}, author = {Erbahan, Osman Zeki and Alışkan, İbrahim} }
APA Erbahan, O. Z. & Alışkan, İ. (2019). Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 935-950 . DOI: 10.29130/dubited.449604
MLA Erbahan, O. Z. , Alışkan, İ. "Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 935-950 <https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/46290/449604>
Chicago Erbahan, O. Z. , Alışkan, İ. "Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 935-950
RIS TY - JOUR T1 - Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti AU - Osman Zeki Erbahan , İbrahim Alışkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.449604 DO - 10.29130/dubited.449604 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 935 EP - 950 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.449604 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.449604 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Duzce University Journal of Science and Technology Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti %A Osman Zeki Erbahan , İbrahim Alışkan %T Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.449604 %U 10.29130/dubited.449604
ISNAD Erbahan, Osman Zeki , Alışkan, İbrahim . "Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (July 2019): 935-950 . https://doi.org/10.29130/dubited.449604
AMA Erbahan O. Z. , Alışkan İ. Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti. DUBİTED. 2019; 7(3): 935-950.
Vancouver Erbahan O. Z. , Alışkan İ. Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 935-950.
IEEE O. Z. Erbahan and İ. Alışkan , "Sincap Kafesli Asenkron Motorların Rotor Çubuk Kırıklarının Akustik ÖlçümlerleTespiti", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 7, no. 3, pp. 935-950, Jul. 2019, doi:10.29130/dubited.449604