ISSN: 2687-4946
Founded: 2019
Publisher: Ahmet GÜVEN
Cover Image

Düşünce ve Toplum Dergisi; edebiyat, tarih, iletişim, iktisadi düşünce, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında özgün çalışmalara yer veren bir sosyal bilimler dergisidir.

Düşünce ve Toplum Dergisi yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanır. Dergide özgün araştırma makaleleri, derleme, kitap incelemesi, olgu sunumu ve sempozyum değerlendirmelerine yer verilir. Çalışmaların yayımlanma süreci, editör kurulunun ön değerlendirmesi, çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle en az iki hakem değerlendirmesi ve editör kurulunun onayı şeklinde gerçekleşir.

Dergimiz açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir, dergi içeriğine erişim ücretsizdir. Makale işlem ücreti veya başvuru ücreti talep edilmemektedir.