Review
BibTex RIS Cite

İçme Suları ve Gıdalarda Mikroplastikler

Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 110 - 115, 31.12.2022
https://doi.org/10.47027/duvetfd.1133789

Abstract

Dünya üzerinde kalabalık nüfuslu ve sanayileşmiş bölgelerde karasal kaynaklardan gelen çok fazla miktarda plastik çöpler bulunmaktadır. Öyle ki, bilim insanları içinde bulunduğumuz Antroposen dönemde “Plastik Çağ’a” girildiğini ifade etmişlerdir. Hava, rüzgâr ve akarsu hareketleri gibi doğal yollarla çevreye ve su kaynaklarına bulaşabilen mikro plastikler 5 mm’den küçük veya 5 mm büyüklüğünde olan suda çözünmeyen katı polimer partiküller olarak tanımlanmışlardır. Mikro plastikler büyüklüklerine göre; küçük mikro plastikler (<1 mm) ve büyük (2–5 mm) olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Birçok bilim insanı mikro plastiklerin deniz ve tatlı su ekosistemlerindeki çeşitli su ürünlerini (istiridyeler, fulmarlar, midye, deniz ve tatlı su balıkları vb.) etkilediğini bildirmişlerdir. Ayrıca deniz, göl ve kaya tuzlarında mikro plastiklerin kontaminasyon seviyesi bazı araştırmacılar tarafından 7-681 madde/kg olarak belirlenmiştir. Nano ve mikro plastikler insan besin zincirine özellikle su ürünleri ile beslenme yoluyla ve/veya inhalasyon yoluyla girebilmektedir. Bisfenol A (BPA) ve ftalatlar yutulduğunda veya solunduğunda insan sağlığına zarar verebilecek endokrin bozucular olduğu kanıtlanmıştır. Ancak mikro plastiklerin insan sağlığı üzerinde doğrudan toksik bir etkiye sahip olduğunu kesin olarak belirlemenin zor olduğu bildirilmektedir. ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere 2018 yılı itibariyle de neredeyse tüm ülkelerde kozmetiklere eklenen mikro boncukların kullanılması yasaklanmıştır. Sularda mikro plastik kirliliğini önlemede; atık su arıtma tesislerine bir Ultrafiltrasyon ünitesi eklenmesinin ve çamaşır makinalarının sentetik tekstil iplikçiklerini tutacak bir üniteyle donatılmasının mikro plastik sorununu önemli bir ölçüde çözeceği düşünülmektedir.

References

 • 1. Cole M, Lindeque P, Halsband C, et al. (2011). Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. Marine Pollution Bulletin. 62: 2588–2597.
 • 2. Sivan A. (2011). New perspectives in plastic biodegradation. Current Opinion in Biotechnology. 22: 422–426.
 • 3. Phuong NN, Zalouk-Vergnoux A, Poirier L, et al. (2016). Is there any consistency between the microplastics found in the field and those used in laboratory experiments? Environmental Pollution. 211: 111–123.
 • 4. Yurtsever M. (2015). Mikroplastiklere genel bir bakış. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 17(50): 68-83.
 • 5. Fendall YS, Sewell MA. (2009). Contributing to marine pollution by washing your face: Microplastics in facial cleansers. Marine Pollution Bulletin. 58(2009): 1225–1228.
 • 6. Koelmans AA, Bakir A, Burton GA, Janssen CR. (2016). Microplastic as a vector for chemicals in the aquatic environment: critical review and model-supported reinterpretation of empirical studies. Environmental Science & Technology. 50(7): 3315-3326.
 • 7. Geyer R, Jambeck JR, Law KL. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. 3(7): e1700782.
 • 8. Yurtsever M. (2018a). Çevre, Bilim ve Teknoloji. (İçinde): Küresel Plastik Kirliliği, Nano Mikroplastik Tehlikesi ve Sürdürülebilirlik. Eker AA, Türkdoğan Fİ, İskender FG, ve ark. (editörler). s. 171-197. Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, Türkiye.
 • 9. Waters CN., Zalasiewicz J, Summerhayes C, et al. (2016). The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. Science. 8: 351(6269), aad2622. 10. Zalasiewicz J, Waters CN, do Sul JAI, et al. (2016). The geological cycle of plastics and their use as a stratigraphic indicator of the Anthropocene. Anthropocene. 13: 4-17.
 • 11. Yurtsever M. (2018b). Abiyotik bir su ürünü olan sofra tuzunda mikroplastik kirliliği tehlikesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 35(3): 243-249.
 • 12. Corcoran PL, Moore CJ, Jazvac K. (2014). An anthropogenic marker horizon in the future rock record. GSA Today. 24(6): 4-8.
 • 13. Rochman CM, Browne MA, Halpern BS, et al. (2013). Policy: Classify plastic waste as hazardous. Nature. 14;494(7436): 169-71.
 • 14. Aslan R. (2018). Mikroplastikler: Hayatı kuşatan yeni tehlike. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi. 6(66): 61-67.
 • 15. Klein S, Worch E, Knepper TP. (2015). Occurrence and spatial distribution of microplastics in river shore sediments of the Rhine-Main area in Germany. Environmental Science & Technology. 49(10): 6070-6076.
 • 16. Duis K, Coors A. (2016). Microplastics in the aquatic and terrestrial environment: sources (with a specific focus on personal care products), fate and effects. Environmental Sciences Europe. 28(1): 2.
 • 17. Peng X, Chen M, Chen S, et al. (2018). Microplastics contaminate the deepest part of the world’s ocean. Geochemical Perspectives Letters. 9: 1-5.
 • 18. Eriksen M, Lebreton LCM, Carson HS, et al. (2014). Plastic pollution in the World’s Oceans: More than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea. PLoS ONE. 9(12): e111913.
 • 19. Jambeck JR, Geyer R, Wilcox C, et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science. 347(6223): 768-771.
 • 20. Yurtsever M. (2019). Nano- ve mikroplastik’lerin insan sağlığı ve ekosistem üzerindeki olası etkileri. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 5(2): 17-24.
 • 21. Thompson RC, Olsen Y, Mitchell RP, et al (2004). Lost at sea: where is all the plastic?. Science. 304(5672): 838-838.
 • 22. Browne MA, Crump P, Niven SJ, et al. (2011). Accumulation of Microplastic on Shorelines Woldwide: Sources and Sinks. Environmental Science & Technology. 45(21): 9175-9179.
 • 23. Kanlı İB, Kurt Y. (2019). Türkiye’nin Çevre Politikaları Kapsamında Mikroplastik Kirlilik Üzerine Bir Değerlendirme, 2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES-2019) Proceedings, June 18-19, Istanbul-Turkey.
 • 24. Graham ER, Thompson JT. (2009). Deposit- and suspension-feeding sea cucumbers (Echinodermata) ingest plastic fragments. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 368: 22-29.
 • 25. Barnes DKA, Galgani F, Thompson RC, et al. (2009). Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364(1526): 1985-1998.
 • 26. Betts K. (2008). Why small plastic particles may pose a big problem in the oceans. Environmental Science & Technology. 42824: 8995.
 • 27. Derraik JGB. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris: A review. Marine Pollution Bulletin. 44: 842-852.
 • 28. Ryan PG, Moore CJ, Van Franeker JA, et al. (2009). Monitoring the abundance of plastic debris in the marine environment. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364(1526): 1999-2012.
 • 29. Browne MA, Galloway T, Thompson R. (2007). Microplastic – an emerging contaminant of potential concern? Integrated Environmental Assessment and Management. 3(4): 559-561.
 • 30. Browne MA, Galloway TS, Thompson R.C. (2010). Spatial patterns of plastic debris along estuarine shorelines. Environmental Science & Technology. 44(9): 3404-3409.
 • 31. Claessens M, Meester SD, Landuyt LV, et al. (2011). Occurrence and distribution of microplastics in marine sediments along the Belgian coast. Marine Pollution Bulletin. 62(10): 2199-2204.
 • 32. Costa JP, Santos PS, Duarte AC, et al. (2016). (Nano) plastics in the environment–sources, fates and effects. Science of the Total Environment. 566: 15-26.
 • 33. Bråte ILN, Eidsvoll DP, Steindal CC, et al. (2016). Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast. Marine Pollution Bulletin. 112(1-2): 105-110.
 • 34. Auta HS, Emenike CU, Fauziahb SH. (2017). Show more Distribution and importance of microplastics in the marine environment: A review of the sources, fate, effects, and potential solutions. Environment International. 102: 165-176.
 • 35. Rainieri S, Barranco A. (2018). Microplastics, a food safety issue? Trends in Food Science & Technology. 84: 55-57.
 • 36. Anderson JC, Park BJ, Palace VP. (2016). Microplastics in aquatic environments: Implications for Canadian ecosystems. Environmental Pollution. 218: 269-280.
 • 37. Andrady AL. (2011). Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin. 62: 1596-1605.
 • 38. Moore CJ. (2008). Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term threat. Environmental Research. 108: 131-139.
 • 39. Iwasaki S, Isobe A, Kako SI, et al. (2017). Fate of microplastics and mesoplastics carried by surface currents and wind waves: A numerical model approach in the Sea of Japan. Marine Pollution Bulletin. 121(1-2): 85-96.
 • 40. Kooi M, Nes EHV, Scheffer M, et al. (2017). Ups and downs in the ocean: effects of biofouling on vertical transport of microplastics. Environmental Science & Technology. 51(14): 7963-7971.
 • 41. Eerkes-Medrano D, Leslie HA, Quinn B. (2019). Microplastics in drinking water: A review and assessment. Current Opinion in Environmental Science & Health. 7: 69–75.
 • 42. Eriksen M, Mason S, Wilson S, et al. (2013). Microplastic pollution in the surface waters of the Laurentian Great Lakes. Marine Pollution Bulletin. 77: 177-182.
 • 43. Napper IE, Bakir A, Rowland SJ, et al. (2015). Characterisation, quantity and sorptive properties of microplastics extracted from cosmetics. Marine Pollution Bulletin. 99(1): 178-185.
 • 44. Mintenig SM, Int-Veen I, Löder MGJ, et al. (2017). Identification of microplastic in effluents of wastewater treatment plants using focal plane array-based micro-fourier-transform infrared imaging. Water Research. 108: 365–72.
 • 45. Kosuth M, Mason SA, Wattenberg EV. (2018). Anthropogenic contamination of tap water, beer, and sea salt. PloS one, 13(4): 1-18.
 • 46. Schymanski D, Goldbeck C, Humpf HU, et al. (2018). Analysis of microplastics in water by micro-Raman spectroscopy: Release of plastic particles from different packaging into mineral water. Water Research. 129: 154-162.
 • 47. De Witte B, Devriese L, Bekaert K, et al. (2014). Quality assessment of the blue mussel (Mytilus edulis): comparison between commercial and wild types. Marine Pollution Bulletin. 85: 146-155.
 • 48. Davidson K, Dudas SE. (2016). Microplastic Ingestion by Wild and Cultured Manila Clams (Venerupis philippinarum) from Baynes Sound, British Columbia. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 71: 147-156.
 • 49. Grigorakis S, Mason SA, Drouillard KG. (2017). Determination of the gut retention of plastic microbeads and microfibers in goldfish (Carassius auratus). Chemosphere. 169: 233-238.
 • 50. Petry MV, Benemann VR. (2017). Ingestion of marine debris by the White-chinned Petrel (Procellaria aequinoctialis): Is it increasing over time off southern Brazil? Marine Pollution Bulletin. 15;117(1-2): 131-135.
 • 51. Terepocki AK, Brush AT, Kleine LU, et al. (2017). Size and dynamics of microplastic in gastrointestinal tracts of Northern Fulmars (Fulmarus glacialis) and Sooty Shearwaters (Ardenna grisea). Marine Pollution Bulletin. 116(1-2): 143-150.
 • 52. Yang DQ, Shi HH, Li L, et al. (2015). Microplastic pollution in table salts from China. Environmental Science & Technology. 49: 13622-13627.
 • 53. Soylak M, Yilmaz S. (2006). Heavy metal levels in sediment samples from Lake Palas, Kayseri-Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 15: 340-344.
 • 54. Gündoğdu S. (2018). Contamination of table salts from Turkey with microplastics, Food Additives & Contaminants: Part A. 35(5): 1006-1014.
 • 55. Yurtsever M, Ünlü YS, Yılmaz M, et al. (2017). İç Ve Dış Ortam Havasındaki Mikroplastikler’in İncelenmesi: Bir Kampüs Örneği. 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 19-22 Nisan İzmir, Türkiye.
 • 56. Iniguez ME, Conesa JA, Fullana A. (2017). Microplastics in Spanish Table Salt. Scientific Reports. 7(1): 8620.
 • 57. Karami A, Golieskardi A, Choo CK, et al. (2017). The presence of microplastics in commercial salts from different countries. Scientific Reports. 7: 46173.
 • 58. Erdem Y, Arici M, Altun B, ve ark. (2010). The relationship between hypertension and salt intake in Turkish population: SALTURK study. Blood Pressure. 19: 313-318.
 • 59. Erkoyun E, Sozmen K, Bennett K, et al. (2016). Predicting the health impact of lowering salt consumption in Turkey using the DYNAMO health impact assessment tool. Public Health. 140: 228-234.
 • 60. Foley CJ, Feiner Z., Malinich TD, et al. (2018). A meta-analysis of the effects of exposure to microplastics on fish and aquatic invertebrates. Science of the Total Environment. 631–632: 550-559.
 • 61. Barboza LGA, Vethaak AD, Lavorante BRBO, et al. (2018). Marine microplastic debris: An emerging issue for food security, food safety and human health. Marine Pollution Bulletin. 133: 336-348.
 • 62. Naji A, Nuri M, Vethaak AD. (2018). Microplastics contamination in molluscs from the northern part of the Persian Gulf. Environmental Pollution. 235: 113-120.
 • 63. Li J, Yang D, Li L, et al. (2015). Microplastics in commercial bivalves from China. Environmental Pollution. 207: 190-195.
 • 64. Neves D, Sobral P, Ferreira JL, et al. (2015). Ingestion of microplastics by commercial fish off the Portuguese coast. Marine Pollution Bulletin. 101(1): 119-126.
 • 65. Doyle D, Gammell M, Frias J, et al. (2019). Low levels of microplastics recorded from the common periwinkle, Littorina littorea on the west coast of Ireland. Marine Pollution Bulletin. 149: 110645.
 • 66. Baalkhuyur FM, Dohaish EJAB, Elhalwagy ME, et al. (2018). Microplastic in the gastrointestinal tract of fishes along the Saudi Arabian Red Sea coast. Marine Pollution Bulletin. 131: 407-415.
 • 67. Zhang F, Wang X, Xu J, et al. (2019). Food-web transfer of microplastics between wild caught fish and crustaceans in East China Sea. Marine Pollution Bulletin. 146: 173-182.
 • 68. Karami A, Golieskardi A, Keong Choo C, et al. (2018). Microplastic and mesoplastic contamination in canned sardines and sprats. Science of the Total Environment. 612: 1380-1386.
 • 69. Liebezeit G, Liebezeit E. (2013). Non-pollen particulates in honey and sugar. Food Additives & Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment. 30(12): 2136-2140.
 • 70. Kutralam-Muniasamy G, Pérez-Guevara F, Elizalde-Martínez I, et al. (2020). Branded milks–Are they immune from microplastics contamination? Science of The Total Environment. 714: 136823.
 • 71. Gündoğdu S, Çevik C, Atas NT. (2020). Stuffed With Microplastics: Microplastic Occurrence İn Traditional Stuffed Mussels Sold İn The Turkish Market. Food Bıoscıence. Vol. 37.
 • 72. De Sá LC, Oliveira M, Ribeiro F, et al. (2018). Studies of the effects of microplastics on aquatic organisms: What do we know and where should we focus our efforts in the future? Science of The Total Environment. 645: 1029-1039.
 • 73. Waring RH, Harris RM, Mitchell SC. (2018). Plastic contamination of the food chain: A threat to human health?. Maturitas. 115: 64-68.
 • 74. Cingotti N, Jensen GK. (2019). Health and Environment Alliance (HEAL). Food Contact Materials and Chemical Contamination; Health and Environment Alliance: Brussels, Belgium.
 • 75. Van Cauwenberghe L, Janssen C. (2014). Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environmental Pollution. 193: 65-70.
 • 76. EFSA Contam Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain). (2016). Statement on the presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA Journal. 14: 4501.
 • 77. Stock V, Fahrenson C, Thuenemann A, et al. (2020). Impact of artificial digestion on the sizes and shapes of microplastic particles. Food and Chemical Toxicology. 135: 111010.
 • 78. Hesler M, Aengenheister L, Ellinger B, et al. (2019). Multi-endpoint toxicological assessment of polystyrene nano-and microparticles in different biological models in vitro. Toxicology in Vitro. 61: 104610.
 • 79. Akçay S, Törnük F, Yetim H. (2020). Mikroplastikler: Gıdalarda Bulunuşu ve Sağlık Üzerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 20: 530-538.
 • 80. Wu WM, Yang J, Criddle CS. (2017). Microplastics pollution and reduction strategies. Frontiers of Environmental Science & Engineering. 11(1): 6.
Year 2022, Volume: 15 Issue: 2, 110 - 115, 31.12.2022
https://doi.org/10.47027/duvetfd.1133789

Abstract

References

 • 1. Cole M, Lindeque P, Halsband C, et al. (2011). Microplastics as contaminants in the marine environment: A review. Marine Pollution Bulletin. 62: 2588–2597.
 • 2. Sivan A. (2011). New perspectives in plastic biodegradation. Current Opinion in Biotechnology. 22: 422–426.
 • 3. Phuong NN, Zalouk-Vergnoux A, Poirier L, et al. (2016). Is there any consistency between the microplastics found in the field and those used in laboratory experiments? Environmental Pollution. 211: 111–123.
 • 4. Yurtsever M. (2015). Mikroplastiklere genel bir bakış. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 17(50): 68-83.
 • 5. Fendall YS, Sewell MA. (2009). Contributing to marine pollution by washing your face: Microplastics in facial cleansers. Marine Pollution Bulletin. 58(2009): 1225–1228.
 • 6. Koelmans AA, Bakir A, Burton GA, Janssen CR. (2016). Microplastic as a vector for chemicals in the aquatic environment: critical review and model-supported reinterpretation of empirical studies. Environmental Science & Technology. 50(7): 3315-3326.
 • 7. Geyer R, Jambeck JR, Law KL. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. 3(7): e1700782.
 • 8. Yurtsever M. (2018a). Çevre, Bilim ve Teknoloji. (İçinde): Küresel Plastik Kirliliği, Nano Mikroplastik Tehlikesi ve Sürdürülebilirlik. Eker AA, Türkdoğan Fİ, İskender FG, ve ark. (editörler). s. 171-197. Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, Türkiye.
 • 9. Waters CN., Zalasiewicz J, Summerhayes C, et al. (2016). The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. Science. 8: 351(6269), aad2622. 10. Zalasiewicz J, Waters CN, do Sul JAI, et al. (2016). The geological cycle of plastics and their use as a stratigraphic indicator of the Anthropocene. Anthropocene. 13: 4-17.
 • 11. Yurtsever M. (2018b). Abiyotik bir su ürünü olan sofra tuzunda mikroplastik kirliliği tehlikesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 35(3): 243-249.
 • 12. Corcoran PL, Moore CJ, Jazvac K. (2014). An anthropogenic marker horizon in the future rock record. GSA Today. 24(6): 4-8.
 • 13. Rochman CM, Browne MA, Halpern BS, et al. (2013). Policy: Classify plastic waste as hazardous. Nature. 14;494(7436): 169-71.
 • 14. Aslan R. (2018). Mikroplastikler: Hayatı kuşatan yeni tehlike. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi. 6(66): 61-67.
 • 15. Klein S, Worch E, Knepper TP. (2015). Occurrence and spatial distribution of microplastics in river shore sediments of the Rhine-Main area in Germany. Environmental Science & Technology. 49(10): 6070-6076.
 • 16. Duis K, Coors A. (2016). Microplastics in the aquatic and terrestrial environment: sources (with a specific focus on personal care products), fate and effects. Environmental Sciences Europe. 28(1): 2.
 • 17. Peng X, Chen M, Chen S, et al. (2018). Microplastics contaminate the deepest part of the world’s ocean. Geochemical Perspectives Letters. 9: 1-5.
 • 18. Eriksen M, Lebreton LCM, Carson HS, et al. (2014). Plastic pollution in the World’s Oceans: More than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea. PLoS ONE. 9(12): e111913.
 • 19. Jambeck JR, Geyer R, Wilcox C, et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science. 347(6223): 768-771.
 • 20. Yurtsever M. (2019). Nano- ve mikroplastik’lerin insan sağlığı ve ekosistem üzerindeki olası etkileri. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. 5(2): 17-24.
 • 21. Thompson RC, Olsen Y, Mitchell RP, et al (2004). Lost at sea: where is all the plastic?. Science. 304(5672): 838-838.
 • 22. Browne MA, Crump P, Niven SJ, et al. (2011). Accumulation of Microplastic on Shorelines Woldwide: Sources and Sinks. Environmental Science & Technology. 45(21): 9175-9179.
 • 23. Kanlı İB, Kurt Y. (2019). Türkiye’nin Çevre Politikaları Kapsamında Mikroplastik Kirlilik Üzerine Bir Değerlendirme, 2nd International Congress On New Horizons In Education And Social Sciences (ICES-2019) Proceedings, June 18-19, Istanbul-Turkey.
 • 24. Graham ER, Thompson JT. (2009). Deposit- and suspension-feeding sea cucumbers (Echinodermata) ingest plastic fragments. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 368: 22-29.
 • 25. Barnes DKA, Galgani F, Thompson RC, et al. (2009). Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364(1526): 1985-1998.
 • 26. Betts K. (2008). Why small plastic particles may pose a big problem in the oceans. Environmental Science & Technology. 42824: 8995.
 • 27. Derraik JGB. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris: A review. Marine Pollution Bulletin. 44: 842-852.
 • 28. Ryan PG, Moore CJ, Van Franeker JA, et al. (2009). Monitoring the abundance of plastic debris in the marine environment. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364(1526): 1999-2012.
 • 29. Browne MA, Galloway T, Thompson R. (2007). Microplastic – an emerging contaminant of potential concern? Integrated Environmental Assessment and Management. 3(4): 559-561.
 • 30. Browne MA, Galloway TS, Thompson R.C. (2010). Spatial patterns of plastic debris along estuarine shorelines. Environmental Science & Technology. 44(9): 3404-3409.
 • 31. Claessens M, Meester SD, Landuyt LV, et al. (2011). Occurrence and distribution of microplastics in marine sediments along the Belgian coast. Marine Pollution Bulletin. 62(10): 2199-2204.
 • 32. Costa JP, Santos PS, Duarte AC, et al. (2016). (Nano) plastics in the environment–sources, fates and effects. Science of the Total Environment. 566: 15-26.
 • 33. Bråte ILN, Eidsvoll DP, Steindal CC, et al. (2016). Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast. Marine Pollution Bulletin. 112(1-2): 105-110.
 • 34. Auta HS, Emenike CU, Fauziahb SH. (2017). Show more Distribution and importance of microplastics in the marine environment: A review of the sources, fate, effects, and potential solutions. Environment International. 102: 165-176.
 • 35. Rainieri S, Barranco A. (2018). Microplastics, a food safety issue? Trends in Food Science & Technology. 84: 55-57.
 • 36. Anderson JC, Park BJ, Palace VP. (2016). Microplastics in aquatic environments: Implications for Canadian ecosystems. Environmental Pollution. 218: 269-280.
 • 37. Andrady AL. (2011). Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin. 62: 1596-1605.
 • 38. Moore CJ. (2008). Synthetic polymers in the marine environment: a rapidly increasing, long-term threat. Environmental Research. 108: 131-139.
 • 39. Iwasaki S, Isobe A, Kako SI, et al. (2017). Fate of microplastics and mesoplastics carried by surface currents and wind waves: A numerical model approach in the Sea of Japan. Marine Pollution Bulletin. 121(1-2): 85-96.
 • 40. Kooi M, Nes EHV, Scheffer M, et al. (2017). Ups and downs in the ocean: effects of biofouling on vertical transport of microplastics. Environmental Science & Technology. 51(14): 7963-7971.
 • 41. Eerkes-Medrano D, Leslie HA, Quinn B. (2019). Microplastics in drinking water: A review and assessment. Current Opinion in Environmental Science & Health. 7: 69–75.
 • 42. Eriksen M, Mason S, Wilson S, et al. (2013). Microplastic pollution in the surface waters of the Laurentian Great Lakes. Marine Pollution Bulletin. 77: 177-182.
 • 43. Napper IE, Bakir A, Rowland SJ, et al. (2015). Characterisation, quantity and sorptive properties of microplastics extracted from cosmetics. Marine Pollution Bulletin. 99(1): 178-185.
 • 44. Mintenig SM, Int-Veen I, Löder MGJ, et al. (2017). Identification of microplastic in effluents of wastewater treatment plants using focal plane array-based micro-fourier-transform infrared imaging. Water Research. 108: 365–72.
 • 45. Kosuth M, Mason SA, Wattenberg EV. (2018). Anthropogenic contamination of tap water, beer, and sea salt. PloS one, 13(4): 1-18.
 • 46. Schymanski D, Goldbeck C, Humpf HU, et al. (2018). Analysis of microplastics in water by micro-Raman spectroscopy: Release of plastic particles from different packaging into mineral water. Water Research. 129: 154-162.
 • 47. De Witte B, Devriese L, Bekaert K, et al. (2014). Quality assessment of the blue mussel (Mytilus edulis): comparison between commercial and wild types. Marine Pollution Bulletin. 85: 146-155.
 • 48. Davidson K, Dudas SE. (2016). Microplastic Ingestion by Wild and Cultured Manila Clams (Venerupis philippinarum) from Baynes Sound, British Columbia. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 71: 147-156.
 • 49. Grigorakis S, Mason SA, Drouillard KG. (2017). Determination of the gut retention of plastic microbeads and microfibers in goldfish (Carassius auratus). Chemosphere. 169: 233-238.
 • 50. Petry MV, Benemann VR. (2017). Ingestion of marine debris by the White-chinned Petrel (Procellaria aequinoctialis): Is it increasing over time off southern Brazil? Marine Pollution Bulletin. 15;117(1-2): 131-135.
 • 51. Terepocki AK, Brush AT, Kleine LU, et al. (2017). Size and dynamics of microplastic in gastrointestinal tracts of Northern Fulmars (Fulmarus glacialis) and Sooty Shearwaters (Ardenna grisea). Marine Pollution Bulletin. 116(1-2): 143-150.
 • 52. Yang DQ, Shi HH, Li L, et al. (2015). Microplastic pollution in table salts from China. Environmental Science & Technology. 49: 13622-13627.
 • 53. Soylak M, Yilmaz S. (2006). Heavy metal levels in sediment samples from Lake Palas, Kayseri-Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 15: 340-344.
 • 54. Gündoğdu S. (2018). Contamination of table salts from Turkey with microplastics, Food Additives & Contaminants: Part A. 35(5): 1006-1014.
 • 55. Yurtsever M, Ünlü YS, Yılmaz M, et al. (2017). İç Ve Dış Ortam Havasındaki Mikroplastikler’in İncelenmesi: Bir Kampüs Örneği. 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 19-22 Nisan İzmir, Türkiye.
 • 56. Iniguez ME, Conesa JA, Fullana A. (2017). Microplastics in Spanish Table Salt. Scientific Reports. 7(1): 8620.
 • 57. Karami A, Golieskardi A, Choo CK, et al. (2017). The presence of microplastics in commercial salts from different countries. Scientific Reports. 7: 46173.
 • 58. Erdem Y, Arici M, Altun B, ve ark. (2010). The relationship between hypertension and salt intake in Turkish population: SALTURK study. Blood Pressure. 19: 313-318.
 • 59. Erkoyun E, Sozmen K, Bennett K, et al. (2016). Predicting the health impact of lowering salt consumption in Turkey using the DYNAMO health impact assessment tool. Public Health. 140: 228-234.
 • 60. Foley CJ, Feiner Z., Malinich TD, et al. (2018). A meta-analysis of the effects of exposure to microplastics on fish and aquatic invertebrates. Science of the Total Environment. 631–632: 550-559.
 • 61. Barboza LGA, Vethaak AD, Lavorante BRBO, et al. (2018). Marine microplastic debris: An emerging issue for food security, food safety and human health. Marine Pollution Bulletin. 133: 336-348.
 • 62. Naji A, Nuri M, Vethaak AD. (2018). Microplastics contamination in molluscs from the northern part of the Persian Gulf. Environmental Pollution. 235: 113-120.
 • 63. Li J, Yang D, Li L, et al. (2015). Microplastics in commercial bivalves from China. Environmental Pollution. 207: 190-195.
 • 64. Neves D, Sobral P, Ferreira JL, et al. (2015). Ingestion of microplastics by commercial fish off the Portuguese coast. Marine Pollution Bulletin. 101(1): 119-126.
 • 65. Doyle D, Gammell M, Frias J, et al. (2019). Low levels of microplastics recorded from the common periwinkle, Littorina littorea on the west coast of Ireland. Marine Pollution Bulletin. 149: 110645.
 • 66. Baalkhuyur FM, Dohaish EJAB, Elhalwagy ME, et al. (2018). Microplastic in the gastrointestinal tract of fishes along the Saudi Arabian Red Sea coast. Marine Pollution Bulletin. 131: 407-415.
 • 67. Zhang F, Wang X, Xu J, et al. (2019). Food-web transfer of microplastics between wild caught fish and crustaceans in East China Sea. Marine Pollution Bulletin. 146: 173-182.
 • 68. Karami A, Golieskardi A, Keong Choo C, et al. (2018). Microplastic and mesoplastic contamination in canned sardines and sprats. Science of the Total Environment. 612: 1380-1386.
 • 69. Liebezeit G, Liebezeit E. (2013). Non-pollen particulates in honey and sugar. Food Additives & Contaminants: Part A: Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment. 30(12): 2136-2140.
 • 70. Kutralam-Muniasamy G, Pérez-Guevara F, Elizalde-Martínez I, et al. (2020). Branded milks–Are they immune from microplastics contamination? Science of The Total Environment. 714: 136823.
 • 71. Gündoğdu S, Çevik C, Atas NT. (2020). Stuffed With Microplastics: Microplastic Occurrence İn Traditional Stuffed Mussels Sold İn The Turkish Market. Food Bıoscıence. Vol. 37.
 • 72. De Sá LC, Oliveira M, Ribeiro F, et al. (2018). Studies of the effects of microplastics on aquatic organisms: What do we know and where should we focus our efforts in the future? Science of The Total Environment. 645: 1029-1039.
 • 73. Waring RH, Harris RM, Mitchell SC. (2018). Plastic contamination of the food chain: A threat to human health?. Maturitas. 115: 64-68.
 • 74. Cingotti N, Jensen GK. (2019). Health and Environment Alliance (HEAL). Food Contact Materials and Chemical Contamination; Health and Environment Alliance: Brussels, Belgium.
 • 75. Van Cauwenberghe L, Janssen C. (2014). Microplastics in bivalves cultured for human consumption. Environmental Pollution. 193: 65-70.
 • 76. EFSA Contam Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain). (2016). Statement on the presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA Journal. 14: 4501.
 • 77. Stock V, Fahrenson C, Thuenemann A, et al. (2020). Impact of artificial digestion on the sizes and shapes of microplastic particles. Food and Chemical Toxicology. 135: 111010.
 • 78. Hesler M, Aengenheister L, Ellinger B, et al. (2019). Multi-endpoint toxicological assessment of polystyrene nano-and microparticles in different biological models in vitro. Toxicology in Vitro. 61: 104610.
 • 79. Akçay S, Törnük F, Yetim H. (2020). Mikroplastikler: Gıdalarda Bulunuşu ve Sağlık Üzerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 20: 530-538.
 • 80. Wu WM, Yang J, Criddle CS. (2017). Microplastics pollution and reduction strategies. Frontiers of Environmental Science & Engineering. 11(1): 6.
There are 79 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Review
Authors

Meryem Akhan 0000-0001-8065-8635

Burcu Çakmak Sancar 0000-0002-0737-7009

Muhsin Öztürk 0000-0002-3076-8251

Özer Ergün 0000-0003-1675-7238

Publication Date December 31, 2022
Acceptance Date October 2, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 15 Issue: 2

Cite

APA Akhan, M., Çakmak Sancar, B., Öztürk, M., Ergün, Ö. (2022). İçme Suları ve Gıdalarda Mikroplastikler. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(2), 110-115. https://doi.org/10.47027/duvetfd.1133789
AMA Akhan M, Çakmak Sancar B, Öztürk M, Ergün Ö. İçme Suları ve Gıdalarda Mikroplastikler. Dicle Üniv Vet Fak Derg. December 2022;15(2):110-115. doi:10.47027/duvetfd.1133789
Chicago Akhan, Meryem, Burcu Çakmak Sancar, Muhsin Öztürk, and Özer Ergün. “İçme Suları Ve Gıdalarda Mikroplastikler”. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15, no. 2 (December 2022): 110-15. https://doi.org/10.47027/duvetfd.1133789.
EndNote Akhan M, Çakmak Sancar B, Öztürk M, Ergün Ö (December 1, 2022) İçme Suları ve Gıdalarda Mikroplastikler. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 2 110–115.
IEEE M. Akhan, B. Çakmak Sancar, M. Öztürk, and Ö. Ergün, “İçme Suları ve Gıdalarda Mikroplastikler”, Dicle Üniv Vet Fak Derg, vol. 15, no. 2, pp. 110–115, 2022, doi: 10.47027/duvetfd.1133789.
ISNAD Akhan, Meryem et al. “İçme Suları Ve Gıdalarda Mikroplastikler”. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15/2 (December 2022), 110-115. https://doi.org/10.47027/duvetfd.1133789.
JAMA Akhan M, Çakmak Sancar B, Öztürk M, Ergün Ö. İçme Suları ve Gıdalarda Mikroplastikler. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2022;15:110–115.
MLA Akhan, Meryem et al. “İçme Suları Ve Gıdalarda Mikroplastikler”. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 2, 2022, pp. 110-5, doi:10.47027/duvetfd.1133789.
Vancouver Akhan M, Çakmak Sancar B, Öztürk M, Ergün Ö. İçme Suları ve Gıdalarda Mikroplastikler. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2022;15(2):110-5.