The Journal of Faculty of Veterinary Medicine
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1307-9972 | e-ISSN 1308-0679 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Dicle University | http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi (henüz aktif değil)


Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Organıdır.
Haziran ve Aralık Aylarında Online Yayınlanır. Dergi ULAKBİM Yaşam Bilimleri (TR DİZİN) ve Türkiye Atıf Dizini Tarafından İndekslenen Ulusal Hakemli Bir Dergidir.
Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler Plagiarism (İntihal) yönünden iThenticate adlı programı ile denetlenmektedir.
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Aydın VURAL

EDİTÖR GRUBU
Prof. Dr. Hasan İÇEN
Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN
Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN
Doç. Dr. Simten YEŞİLMEN ALP
Doç. Dr. Hanifi DURAK
Doç. Dr. Tahir BAYRIL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Fahrettin ALKAN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Servet BADEMKIRAN (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Ümüt CİRİT (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Serkan İKİZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah KAYA (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Aydın KETANİ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KILINÇ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Narin LİMAN (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydın VURAL (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Beran YOKUŞ (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Feray ALTAN (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN (Dicle Üniversitesi)

The Journal of Faculty of Veterinary Medicine

ISSN 1307-9972 | e-ISSN 1308-0679 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Dicle University | http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi (henüz aktif değil)
Cover Image


Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Organıdır.
Haziran ve Aralık Aylarında Online Yayınlanır. Dergi ULAKBİM Yaşam Bilimleri (TR DİZİN) ve Türkiye Atıf Dizini Tarafından İndekslenen Ulusal Hakemli Bir Dergidir.
Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler Plagiarism (İntihal) yönünden iThenticate adlı programı ile denetlenmektedir.
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Aydın VURAL

EDİTÖR GRUBU
Prof. Dr. Hasan İÇEN
Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN
Doç. Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN
Doç. Dr. Simten YEŞİLMEN ALP
Doç. Dr. Hanifi DURAK
Doç. Dr. Tahir BAYRIL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Fahrettin ALKAN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Servet BADEMKIRAN (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Ümüt CİRİT (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Serkan İKİZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah KAYA (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Aydın KETANİ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KILINÇ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Narin LİMAN (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydın VURAL (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Beran YOKUŞ (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Feray ALTAN (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN (Dicle Üniversitesi)

Volume 14 - Issue 1 - Jun 30, 2021
 1. Solunum Sistemi Hastalıklı Buzağılarda Farklı Oksijen Uygulama Yöntemlerinin Arteriyel ve Venöz Kan Gazları Üzerine Etkileri
  Pages 1 - 6
  Sakine DALĞA, Cumali ÖZKAN
 2. Farklı Kanatlı Türlerine Ait Pekten Okuliler Üzerine Karşılaştırmalı Histolojik Çalışma
  Pages 7 - 10
  Deniz KORKMAZ, İsmail Şah HAREM
 3. Clinical Evaluation of the Efficacy of Bovine Amniotic Fluid on Healing of Experimental Corneal Defects in Rabbits
  Pages 11 - 17
  Aydın SAĞLIYAN, Merve ŞAHİN, Cihan GÜNAY, Ali Said DURMUŞ, Eren POLAT
 4. Diyarbakır Yöresinde Hayvan Hastalıkları ve Yetiştiriciliğinde Kullanılan Bitkiler
  Pages 18 - 26
  Rahşan ÖZEN
 5. The Comparison of Left Ventricular Myocardial Performance Index (Tei index) in Term and Prema-ture Neonatal Calves
  Pages 27 - 30
  Amir NASERİ, Kürşat TURGUT, Enes AKYÜZ, Aybars AKAR, Ramazan YILDIZ, İsmail ŞEN
 6. The Effect of Maternal-Pup Separation on Maternal Systolic and Diastolic Blood Pressure in Spra-gue Dawley Rats
  Pages 31 - 34
  Mehmet EKİCİ
 7. Morphological and Osteometric Analysis of the Skull in Abaza goats (Capra aegagrus)
  Pages 35 - 38
  Semine DALGA, Kadir ASLAN
 8. Dietilnitrozamin ile İndüklenen Tavşanlarda β-Karotenin Nitrik Oksit ve Malondialdehit Düzeylerine Etkisinin Araştırılması
  Pages 39 - 42
  Cansu DEMİR MERKİT, Oğuz MERHAN
 9. Sığırlardan Trichophyton verrucosum’un Kültür ve MALDI-TOF MS Yöntemleri ile İdentifikasyonu
  Pages 43 - 47
  Özcan BALIBAY, Osman Yaşar TEL
 10. Investigation of Seroprevalence of Maedi-Visna Infection in some Sheep Flocks in Kars Province, Turkey
  Pages 48 - 51
  Tahir GEZER, Enes AKYÜZ, Gürbüz GÖKÇE
 11. Investigation of the Anatomical Structure of Cervix uteri, Corpus uteri and Cornu uteri in Red foxes (Vulpes vulpes)
  Pages 52 - 55
  Gülseren KIRBAŞ DOĞAN, Mushap KURU
 12. Evaluation of The Treatment Efficiency of Microfracture Technique and Intra-Articular Sodium Hyaluronate Injection on Osteoarthritis of Rats
  Pages 56 - 61
  Umut ARDA, Zeynep BOZKAN
 13. Changes in Hematological Parameters Associated with Vaginal Hyperplasia and Vaginal Tumors in Bitches
  Pages 62 - 66
  Zeynep GÜNAY UÇMAK, Özge ERDOĞAN BAMAÇ
 14. Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonlarının Klinik ve Sağaltım Yönünden Değerlendirilmesi: 100 Olgulu Retrospektif Bir Çalışma
  Pages 67 - 72
  İbrahim YURDAKUL, Kadri KULUALP, Mustafa YALÇIN
 15. Congenital Pathological Formation of Maxillary Incisive Tooth in The Crossbreed Calf: A Case Re-port
  Pages 73 - 76
  Servet BADEMKIRAN, Simten YEŞİLMEN ALP, Elif EKİNCİ
 16. Viruslarda Genetik Değişiklere Bağlı Konakçı Değişimleri
  Pages 77 - 82
  Selin Nur KIZILKOCA, Bahattin Taylan KOÇ, Mehmet Tolga TAN
Indexes and Platforms