ISSN: 1307-9972
e-ISSN: 1308-0679
Founded: 2008
Publisher: Dicle University
Cover Image
       

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Organıdır.
Haziran ve Aralık Aylarında Online Yayınlanır. Dergi ULAKBİM Yaşam Bilimleri (TR DİZİN) ve Türkiye Atıf Dizini Tarafından İndekslenen Ulusal Hakemli Bir Dergidir.
Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler Plagiarism (İntihal) yönünden iThenticate adlı programı ile denetlenmektedir.
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Aydın VURAL

EDİTÖR GRUBU
Prof. Dr. Hasan İÇEN
Prof. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN
Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜKASLAN
Prof. Dr. Simten YEŞİLMEN ALP
Prof. Dr. Hanifi DURAK
Doç. Dr. Tahir BAYRIL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Fahrettin ALKAN (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Servet BADEMKIRAN (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Ümüt CİRİT (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Serkan İKİZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah KAYA (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Aydın KETANİ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KILINÇ (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Narin LİMAN (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Aydın VURAL (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Beran YOKUŞ (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Feray ALTAN (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Hüsnü Şahan GÜRAN (Dicle Üniversitesi)

2023 - Volume: 16 Issue: 1

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Abit AKTAŞ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Yılmaz ARAL, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ARSLAN, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. M. Sedat BARAN, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Prof. Dr. Cengiz CEYLAN, Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan ÇETİNKAYA, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Ülker EREN, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Prof. Dr. Abdurrahman GÜL, Bingöl Üniversitesi
Prof. Dr. Hakki KARA, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Prof. Dr. Narin LİMAN, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Prof. Dr. Abdullah ÖZEN, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Ayşe SERBEST, Uludağ Üniversitesi, Bursa
Prof. Dr. Kazım ŞAHİN, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Tekin ŞAHİN, Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat ŞINDAK, Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer TAŞ, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
Prof. Dr. Necati TİMURKAN Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Emine ÜNSALDI, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Prof. Dr. Murat YILDIRIM, Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. M. Osman ATLI, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
Doç. Dr. Bülent ELİTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ERDOĞAN, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
Dr. Öğr. Üyesi Zelal KARAKOÇ, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
Dr. Öğr. Üyesi Ersin UYSAL, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
*Not: Yayın ve Danışma Kurulu Üyeleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir.