Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2020, Volume 16, Issue 1, 31 - 48, 28.06.2020

Abstract

References

  • Çalıkoğlu, M., Akkemik, Ü., Aksoy, N. 2001. Trakya bölgesindeki karaçam ( Pinus nigra arnold ssp. pallasiana (lamb.) holmboe) ağaçlandırmalarında orjin problemleri, çözüm önerilerine ve bölgedeki doğal karaçam ormanlarının önemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 51 (1): 117-126 Çoban, H. O. 2006. Uydu Verileri İle Orman Alanlarındaki Zamansal Değişimlerin Belirlenmesi. Doktora Tezi.: İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. Değermenci, A., Zengin, H. 2016. Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17 (2): 177-187 Demirci, F. 2011. Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Orman Alanlarının Zamansal Değişiminin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Artvin. Dengiz, O., Turan, İ. D. 2014. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleri Kullanılarak Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Zamansal Değişimin Belirlenmesi: Samsun Merkez İlçesi Örneği (1984-2011). Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1 (1): 78-90Emecen, Y. 2015. Peyzaj Metrikleri Kullanarak Sarıyer Bölgesi Örnek Alanındaki Peyzaj Değişimlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. İstanbulErener, A., Düzgün, H. S. B. 2009. Murgul Bakır Ocaklarındaki Alansal Değişimin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesi. 2. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara Eroğlu, E. 2012. Dağlık Alan Yol Koridorlarında Peyzaj Karakterini Belirleyen Doğal Bitki Kompozisyonlarının Tanımlanması; Ataköy-Sultanmurat-Uzungöl Yol Güzergâhı Örneği. Doktora Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarbzon.Fahrig, L. 2003. Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, 34(1): 487-515 Gülersoy, A. E. 2013. Çorum merkez ilçede arazi kullanımının zamansal değişimi (1987-2011) ve çevresel etkileri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11 (2): 69-194, Hargis, C., Bissonette, J., David, J. 1998. The behavior of landscape metrics commonly used in the study of habitat fragmentation. Landscape Ecology, 13 (3): 167-186 Kadıoğulları, A. 2005. Orman Kaynaklarındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ortaya Konulması. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. TrabzonKadıoğulları, A. 2012. Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1): 1-12 Kadıoğulları, A., Başkent, E. 2006. Orman Kaynaklarının Konumsal ve Zamansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle İrdelenmesi: İnayet ve Yenice Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 10 (3): 378-390. Kadıoğulları, A., Başkent, E. 2008. Spatial and temporal dynamics of land use pattern in Eastern Turkey: a case study in Gümüşhane. Environmental Monitoring and Assessment, 138 (1-3): 289-303Reis, M., Dutal, H., Abız, B., Bolat, N. 2016. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (2): 35-41, Reis, S. 2007. Rize İlinin Arazi Örtüsündeki Zamansal Değişimin (1976– 2000) Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon Ün, C. 2006. İstanbul İli Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. TrabzonYavuz, M., Vatandaşlar, C. 2018. Korunan alanlardaki zamansal ve ekolojik değişimin parçalılık analizi yardımıyla izlenmesi: Karagöl-Sahara Milli Parkı örneği. Turkish Journal of Forestry Research. 5 (1): 82-96Yiğit, M 2016. Orman amenajman planları kullanılarak ormanların zamansal değişiminin incelenmesi: Olur Sefliği örneği. Yuksek Lisans Tezi. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ArtvinZengin, H., Özdemir, H. Y., Değermenci, A. S. 2018. Hasanlar baraj havzasında arazi kullanımındaki zamansal değişimlerin belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 68 (1): 53-60

Düzce Asar Orman İşletme Şefliğinde Arazi Metriklerindeki Zamansal Değişimler

Year 2020, Volume 16, Issue 1, 31 - 48, 28.06.2020

Abstract

Ekosistemlerde meydana gelen değişimlerin (delinme, parçalanma, bozulma, küçülme, aşınma) belirlenmesi; gelecekte oluşacak sorunların çözümüne yönelik önlemlerin alınması ve canlı yaşamı ve yaşam alanlarındaki ilişkilerin korunması açısından önem taşımaktadır. Doğal alanların farklı yapılara sahiptir ve habitat parçalanması mekansal ölçülebilir özellikler ve süreçlerdir. Peyzaj metrikleri (Landscape metrics), bu süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Metrikler, mekansal yapıyı belirli bir zamanda tanımlarlar. Doğal alanlar üzerinde hesaplanan metriklerin zamansal olarak değişiminin ortaya konulması sürdürülebilir doğal alan yönetimi için doğru çıkarımlar yapılmasını sağlayacaktır. Ancak bu tip çalışmalar ülkemizde sınırlıdır. Bu çalışmada Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Asar Orman İşletme Şefliği yönetim alanındaki arazi kullanımlarının 1968, 1987 ve 2010 yılları arasındaki peyzaj metriklerinin değişimi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Verimli ormanların alanı artarken bozuk vasıflı alanlar ve ormansız alanlar azalmıştır. Diğer taraftan ormanlık alanlardaki leke sayısı artmıştır. Bu durum leke çeşitlilik indeksini pozitif etkilemiştir.

References

  • Çalıkoğlu, M., Akkemik, Ü., Aksoy, N. 2001. Trakya bölgesindeki karaçam ( Pinus nigra arnold ssp. pallasiana (lamb.) holmboe) ağaçlandırmalarında orjin problemleri, çözüm önerilerine ve bölgedeki doğal karaçam ormanlarının önemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 51 (1): 117-126 Çoban, H. O. 2006. Uydu Verileri İle Orman Alanlarındaki Zamansal Değişimlerin Belirlenmesi. Doktora Tezi.: İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. Değermenci, A., Zengin, H. 2016. Ormanlardaki karbon birikiminin konumsal ve zamansal değişiminin incelenmesi: Daday planlama birimi örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17 (2): 177-187 Demirci, F. 2011. Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü Orman Alanlarının Zamansal Değişiminin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Artvin. Dengiz, O., Turan, İ. D. 2014. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleri Kullanılarak Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Zamansal Değişimin Belirlenmesi: Samsun Merkez İlçesi Örneği (1984-2011). Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1 (1): 78-90Emecen, Y. 2015. Peyzaj Metrikleri Kullanarak Sarıyer Bölgesi Örnek Alanındaki Peyzaj Değişimlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. İstanbulErener, A., Düzgün, H. S. B. 2009. Murgul Bakır Ocaklarındaki Alansal Değişimin Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesi. 2. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara Eroğlu, E. 2012. Dağlık Alan Yol Koridorlarında Peyzaj Karakterini Belirleyen Doğal Bitki Kompozisyonlarının Tanımlanması; Ataköy-Sultanmurat-Uzungöl Yol Güzergâhı Örneği. Doktora Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarbzon.Fahrig, L. 2003. Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, 34(1): 487-515 Gülersoy, A. E. 2013. Çorum merkez ilçede arazi kullanımının zamansal değişimi (1987-2011) ve çevresel etkileri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11 (2): 69-194, Hargis, C., Bissonette, J., David, J. 1998. The behavior of landscape metrics commonly used in the study of habitat fragmentation. Landscape Ecology, 13 (3): 167-186 Kadıoğulları, A. 2005. Orman Kaynaklarındaki Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ortaya Konulması. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. TrabzonKadıoğulları, A. 2012. Tunceli İlinin Arazi Örtüsünün Konumsal ve Zamansal Değişiminin İncelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13 (1): 1-12 Kadıoğulları, A., Başkent, E. 2006. Orman Kaynaklarının Konumsal ve Zamansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle İrdelenmesi: İnayet ve Yenice Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 10 (3): 378-390. Kadıoğulları, A., Başkent, E. 2008. Spatial and temporal dynamics of land use pattern in Eastern Turkey: a case study in Gümüşhane. Environmental Monitoring and Assessment, 138 (1-3): 289-303Reis, M., Dutal, H., Abız, B., Bolat, N. 2016. Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (2): 35-41, Reis, S. 2007. Rize İlinin Arazi Örtüsündeki Zamansal Değişimin (1976– 2000) Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon Ün, C. 2006. İstanbul İli Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. TrabzonYavuz, M., Vatandaşlar, C. 2018. Korunan alanlardaki zamansal ve ekolojik değişimin parçalılık analizi yardımıyla izlenmesi: Karagöl-Sahara Milli Parkı örneği. Turkish Journal of Forestry Research. 5 (1): 82-96Yiğit, M 2016. Orman amenajman planları kullanılarak ormanların zamansal değişiminin incelenmesi: Olur Sefliği örneği. Yuksek Lisans Tezi. Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ArtvinZengin, H., Özdemir, H. Y., Değermenci, A. S. 2018. Hasanlar baraj havzasında arazi kullanımındaki zamansal değişimlerin belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 68 (1): 53-60

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Haziran Sayısı
Authors

Serap KETEN This is me
Orman Genel Müdürlüğü
Türkiye


Hayati ZENGİN (Primary Author)
Düzce Üniversitesi
0000-0002-6679-0063
Türkiye

Thanks Bu çalışma “Asar Orman İşletme Şefliğinde Arazi Metriklerindeki Zamansal Değişimlerin İncelenmesi” adli Yüksek Lisans Tezi verilerinden yararlanılarak üretilmiştir. Çalışmadaki desteklerinden dolay Orman Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.
Publication Date June 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 16, Issue 1

Cite

APA Keten, S. & Zengin, H. (2020). Düzce Asar Orman İşletme Şefliğinde Arazi Metriklerindeki Zamansal Değişimler . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (1) , 31-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duzceod/issue/55352/584823

........