EDITORS


Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK (Iğdır University, Iğdır, Turkey)


Dr. Öğr. Üyesi Ulaş BİNGÖL  (Siirt University, Siirt, Turkey)
ALAN EDİTÖRLERİ

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Prof. Dr. Kemal TİMUR (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye)


ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Uğurlu ARSLAN (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)


HALK EDEBİYATI

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI (Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye)


TÜRK DİLİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin TUĞLUK (Batman Üniversitesi, Batman, Türkiye)


KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

Dr. Feyza BULUT (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

Doç. Dr. Fatime Gül KOÇSOY (Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye)

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye)

Prof. Dr. Şahmurat ARIK (Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye)

Prof. Dr. Yakup ÇELİK (İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. Nihayet ARSLAN (Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye)

Prof. Dr. İhsan SAFİ (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye)

Prof. Dr. Ebru BURCU YILMAZ (İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye)

Doç. Dr. Abdülkadir DAĞLAR (Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye)

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye)

Doç. Dr. Savaşkan Cem BAHADIR (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehdi REZAI (Allameh Tabataba'i University, Tahran, İran)

Dr. Öğr. Üyesi Alev ÖNDER (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÜKÜM (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin GÖNEN (Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat, Türkiye)

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK (Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye)

Prof. Dr. Bahir SELÇUK (Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ (Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye)

Doç. Dr. Selim SOMUNCU (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye)

Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ (Batman Üniversitesi, Batman, Türkiye)

Doç. Dr. Oğuzhan ŞAHİN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Resul ÖZAVŞAR (Osmaniye Üniversitesi, Osmaniye, Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Nusret YILMAZ (Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye)

Dr. Ferhat ÇETİNKAYA (Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye)

DİL EDİTÖRLERİ

TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özkan CİĞA (Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye)


YABANCI DİL EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen KARA (İstanbul Haliç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)

iThenticate Taraması

Mayıs 2018 itibariyle dergimize gönderilen makaleler iThenticate taramasından geçirilmektedir.

ithenticate-button-sm-white.jpg?t=1526200994534