Articles


G. TUNÇ
Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Hatırlamanın İşlevi, Söylem Journal of Philology, (2020)
G. TUNÇ
Azaltarak Çoğaltmak: Hüseyin Cöntürk Ve Hayriye Ünal’ın Hipertext Uygulamaları, Mukaddime, (2019)
G. TUNÇ
READING BEHÇET NECATİGİL’S POEMS OF “SEVGİLERDE” AND “NİLÜFER” WITH THE CONCEPT OF PALIMPSEST, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, (2019)
G. TUNÇ
Reading The Poems of Behçet Necatigil with Three Symbols: Parenthesis, Line of Thought and Square, Journal of Turkish Research Institute, (2019)
G. TUNÇ
İSTANBUL’DA BİR “YABANCI”: AYLAK ADAM’IN C.’Sİ - A “STRANGER” IN ISTANBUL: C. OF AYLAK ADAM, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, (2018)
G. TUNÇ
CENGİZ DAĞCI’NIN ONLAR DA İNSANDI ADLI ROMANINDA ULUSAL ALEGORİ, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, (2017)
G. TUNÇ
Modern Dünyada Mecnun Olmak: Louis Aragon’un Elsa’nın Mecnunu Ve Sezai Karakoç’un Leylâ İle Mecnun Adlı Kitaplarının Karşılaştırılması Being Mecnun In The Modern World: The Comparison Of The Louis Aragon’s Elsa’nin Mecnunu And Sezai Karakoç’s Leylâ Ile Me, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, (2016)
G. TUNÇ
Kavramsal Metafor Ve Şiirsel Metafor İlişkisi Bağlamında Ahmet Haşim'in "Merdiven" Adlı Şiiri-Ahmet Haşim's Poem Of "Merdiven" In The Context Of Relation Between Conceptual Metaphor And Poetical Metaphor, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute, (2015)