e-ISSN: 2536-4510
Founded: 2016
Period: Tri-annual
Publisher: Kamil Ali GIYNAŞ
Cover Image
       

Kıymetli Araştırmacılar,

Dergimiz  2021 yılından itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanacaktır.


Tullis'in tarandığı dizinler ve veritabanları:

1485714858

  14856   14859    14860   14861  14869   14870  14871  14872  1487315721