Mukaddime
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mardin Artuklu University |


About Mukaddime

 

Journal of Mukaddime is a peer-reviewed journal which is published every year in May and November by Mardin Artuklu university Institution of Social Sciences. The journal is available in online. The journal was published firstly in 2010. In the journal APA source and reference system is used. Articles that are written in Turkish, English, Kurdish, Arabic and Persian languages are accepted. The Journal of Mukaddime is open accessed and authors and readers are not charged.


In the journal, a publication policy is followed with original studies that aim to contribute to social science in the highest level focusing on a religious, philosophical, historical and socio-cultural context on the Middle East Region. Priority is given to the publication of studies that are taking original ideas into consideration and handling issues in an analytical perspective in the related areas.


Mukaddime

ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mardin Artuklu University |
Cover Image


About Mukaddime

 

Journal of Mukaddime is a peer-reviewed journal which is published every year in May and November by Mardin Artuklu university Institution of Social Sciences. The journal is available in online. The journal was published firstly in 2010. In the journal APA source and reference system is used. Articles that are written in Turkish, English, Kurdish, Arabic and Persian languages are accepted. The Journal of Mukaddime is open accessed and authors and readers are not charged.


In the journal, a publication policy is followed with original studies that aim to contribute to social science in the highest level focusing on a religious, philosophical, historical and socio-cultural context on the Middle East Region. Priority is given to the publication of studies that are taking original ideas into consideration and handling issues in an analytical perspective in the related areas.


Volume 11 - Issue 1 - May 27, 2020
 1. Hermann Hesse’in Siddhartha’sını Kahramanın Yolculuğu ve Arketipsel Sembolizm Bağlamında Okumak
  Pages 1 - 17
  Mustafa KARADENİZ
 2. Hadîkatü’s-Süedâ Tesirinde Bir Maktel-i Hüseyin: Tuhfetü’ş-Şühedâ
  Pages 18 - 46
  Burçin ÖZDEMİR
 3. Muhammed Hulusî Usturumcavî’nin Bilinmeyen Bir Risalesi: Risâletü'l-Esmâü'l-İsnâ 'Aşere-Dâ'iretü’l Beyne'l-Celvetîyye
  Pages 47 - 73
  Emrah ÖZDEMİR
 4. Berawırdkırına Karektera “Newfel û Sehneyên Newfelî” dı Leyla û Mecnûna Nîzamî û Sewadî da
  Pages 74 - 96
  Nesim SÖNMEZ
 5. Türkiye'deki Suriyeli Kadınlar Kurban ya da Sosyal Girişimci
  Pages 97 - 123
  Emel TOPCU
 6. Dışarıda Yeme Kültürü ve Lokantalar: Rize Örneği
  Pages 124 - 153
  İhsan SAFİ , Gülhan ATNUR , Damlanur KÜÇÜKYILDIZ
 7. Osmanlı Toplumunda Müslüman Kadının Mahremiyeti: Urfa Örneği (1866-1895)
  Pages 154 - 176
  Abdullah EKİNCİ , Serkan ŞENEL
 8. Enerji Dağıtım Merkezi Perspektifinden Türkiye’nin Enerji Jeopolitiği
  Pages 177 - 211
  Muazzez HARUNOĞULLARI
 9. Boncuklu Tarla Doğu Alanı Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Mimarisi ve Köy-Mekan Organizasyonu
  Pages 212 - 234
  Bahattin İPEK , Yunus ÇİFTÇİ
 10. Mardin’deki 13.-15. Yüzyıl Cami ve Medreselerinde Taç Kapı Tasarımı ve Bezemesi
  Pages 235 - 273
  Evindar YEŞİLBAŞ
 11. Risk Toplumu ve Din -Yeni Bir Sosyolojiye Doğru-, Mustafa Günerigök, İstanbul Maarif Mektepleri Eğitim Basın Yayın, 2018, 253 sayfa
  Pages 274 - 279
  Ahmet ASLAN
 12. The Early History of the Levant Company (Levant Kumpanyası’nın Erken Dönem Tarihi)
  Pages 280 - 286
  Furkan YILDIZ
 13. Eski ve Yeni Arasında Sultan III. Selim Yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu, Stanford J. Shaw, Çev. Hür Güldü, Kapı Yayınları, İstanbul 2008, XIV+625 Sayfa
  Pages 287 - 293
  Kübra AKOĞLU
Indexes and Platforms
Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

https://dergipark.org.tr/tr/resetting/request