Mukaddime
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mardin Artuklu University |


About Mukaddime

 

Journal of Mukaddime is a peer-reviewed journal which is published every year in May and November by Mardin Artuklu university Institution of Social Sciences. The journal is available in online. The journal was published firstly in 2010. In the journal APA source and reference system is used. Articles that are written in Turkish, English, Kurdish, Arabic and Persian languages are accepted. The Journal of Mukaddime is open accessed and authors and readers are not charged.


In the journal, a publication policy is followed with original studies that aim to contribute to social science in the highest level focusing on a religious, philosophical, historical and socio-cultural context on the Middle East Region. Priority is given to the publication of studies that are taking original ideas into consideration and handling issues in an analytical perspective in the related areas.


Mukaddime

ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Mardin Artuklu University |
Cover Image


About Mukaddime

 

Journal of Mukaddime is a peer-reviewed journal which is published every year in May and November by Mardin Artuklu university Institution of Social Sciences. The journal is available in online. The journal was published firstly in 2010. In the journal APA source and reference system is used. Articles that are written in Turkish, English, Kurdish, Arabic and Persian languages are accepted. The Journal of Mukaddime is open accessed and authors and readers are not charged.


In the journal, a publication policy is followed with original studies that aim to contribute to social science in the highest level focusing on a religious, philosophical, historical and socio-cultural context on the Middle East Region. Priority is given to the publication of studies that are taking original ideas into consideration and handling issues in an analytical perspective in the related areas.


Volume 10 - Issue 1 - May 2019
 1. Aziz Efendi’nin Risâlesinde Kürt Emîrleri (IV. Murad Dönemi, 1623-1640)
  Pages 1 - 19
  Feridun BİLGİN
 2. Ahmed Tebrizî’nin Şehinşahnamesi’nde İlhanlıların Mardin Kuşatması, Melik Said ve Melik Muzafferüddin İle Olan Münasebetleri
  Pages 21 - 35
  Eral CEYLAN
 3. XIX. Yüzyıl Sonlarında Cizre’de Kolera Salgını ve Yol Açtığı Tahribat
  Pages 37 - 52
  Bilal Altan
 4. Urfa’da Genel Seçimler (9., 10. ve 11. Dönem)
  Pages 53 - 75
  Kazım Paydaş, İbrahim Halil Tanık
 5. Birlikte Yaşama Tecrübesine ve Ortak Yaşam Alanına İşaret Eden Kavramsal Bir Çalışma: Ebrulî Kültür (Mardin Örneği)
  Pages 77 - 97
  Halit Yeşilmen
 6. Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir
  Pages 99 - 114
  EGECAN AYDIN
 7. Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu
  Pages 115 - 139
  Şerif Tümer, Abdülhamit Tüfekçioğlu
 8. Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî
  Pages 141 - 159
  Osman Aslanoğlu
 9. Xebatên Kurdolojiyê li Zanîngeha Bîngolê (2014-2018)
  Pages 161 - 193
  M. Zahir Ertekin, Şerif Güzel
 10. Geleneksel Otorite ve Liderlik: Dini Aktörler Olarak Seydalarda Dinsel İtibarın İnşa Süreçleri
  Pages 195 - 212
  Deniz Aşkın, Nadir Suğur
 11. Devecilik Kültüründe Havut Hayrının Ritüelistik Uygulamaları
  Pages 213 - 231
  Hatice Kübra Uygur, Ayşegül Koyunca Okca
 12. İstanbul’daki Afrikalı Göçmenlerin Gündelik Irkçılık Deneyimleri
  Pages 233 - 248
  Doğuş Şimşek
 13. The Human Body as a Mirror in Ottoman Literature
  Pages 249 - 284
  Ozgen Felek
 14. Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine
  Pages 285 - 305
  Hüseyin ÇİL
 15. Arap Dili Terminolojisinde ‘İvaḍ
  Pages 307 - 320
  Halil Akçay
 16. Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler
  Pages 321 - 334
  Ali Fuat Birol
 17. İmtiyaz ve İstisna: Locke ve Schmitt’te Yasa, Egemen ve Olağanüstü Hal
  Pages 335 - 354
  Sever Işık, Sever IŞIK
 18. Understanding Ever-Changing Dynamics in Turkish-EU Relations during the AK Party Era (2002-2018)
  Pages 355 - 374
  Çağatay Özdemir, Enes Bayraklı
 19. Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 375 - 392
  Serkan GÜN, Yakup Durmaz, Alper Tutcu
 20. Yapay Zeka Yöntemleri ile İşletmelerin Finansal Başarısızlığının Tahmin Edilmesi: Bist İmalat Sektörü Uygulaması
  Pages 393 - 422
  Muhammed fatih Yürük, İBRAHİM HALİL EKŞİ
 21. Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi
  Pages 423 - 443
  İbrahim Hüseyni
Indexes and Platforms
Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

http://dergipark.gov.tr/resetting/request