Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |


Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is a peer-reviewed academic journal published at least four times a year.

The journal which started to be published in 1999, aims to publish theoretical and/or empirical articles making original contribution to the area of social sciences.

The journal is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles in this journal without asking the Publisher’s or the author's permission. 

The language of the Journal is Turkish, but, articles in English may also be published.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is an international journal and searched by the following databases: TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global SerialsDirectory, EBSCOhost-Online Research Databases, Academic Journal Database, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is a peer-reviewed academic journal published at least four times a year.

The journal which started to be published in 1999, aims to publish theoretical and/or empirical articles making original contribution to the area of social sciences.

The journal is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles in this journal without asking the Publisher’s or the author's permission. 

The language of the Journal is Turkish, but, articles in English may also be published.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is an international journal and searched by the following databases: TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global SerialsDirectory, EBSCOhost-Online Research Databases, Academic Journal Database, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.

Volume 21 - Issue 3 - Sep 2019
 1. CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ
  Pages 683 - 714
  Alev GÖZCÜ , Fevzi ÇAKMAK
 2. Z KUŞAĞI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN VE EĞİTİME YÖNELİK KATKILARININ ANALİZİ
  Pages 715 - 729
  Elif TAŞLIBEYAZ
 3. PERS (AKHAİMENİD) BAĞLAMINDA SAKALAR
  Pages 731 - 761
  Muzaffer DURAN
 4. HEGEMONYA KURAMI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 763 - 786
  Mükerrem ÖNLÜ
 5. KAM SPİKER TÜRLERİ AÇISINDAN GENEL KANALLAR İLE HABER KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 787 - 804
  Gökmen Hakan KARADAĞ
 6. EKOLOJİK YAKLAŞIMLI ÇEVRE-DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARININ KONULAR VE TEKNİKLER AÇISINDAN İÇERİK ANALİZİ
  Pages 805 - 831
  Sema MUMCU , Tuğba DÜZENLİ , Emine TARAKCİ EREN
 7. TRAVMA GEÇİREN BİREYLERİN SPİRİTÜEL İYİ OLUŞLARININ TRAVMA SONRASI BÜYÜMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 833 - 858
  Dilruba UĞURLUOĞLU , Ramazan ERDEM
 8. SOSYAL ADALET SAVUNUCULUĞU ÖLÇEĞİNİN (SASÖ) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
  Pages 859 - 874
  Mehmet KIRLIOĞLU , Hasan Hüseyin TEKİN
 9. ZİHİNDE VE SANAL MEKÂNDA MAHREMİYET ALGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 875 - 891
  Derya ELMALI ŞEN , Evşen YETİM , Elif ÖZTÜRK
 10. WALTER BENJAMİN VE DİYALEKTİK İMAJLAR: SANAT VE SOSYAL BİLİMLERİ BİRLEŞTİRMEK
  Pages 893 - 922
  Ömer KÜÇÜK
 11. EXPOSING THE LACK OF GENDER IN CLIMATE CHANGE CAMPAIGNS: EVIDENCE FROM THE UK AND TURKEY
  Pages 923 - 942
  Rakibe KÜLCÜR , Susan BUCKINGHAM , Nicola ANSELL
 12. TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN İŞLEMLERİ: NEW YORK BORSASI ÖRNEĞİ
  Pages 943 - 958
  M. Fevzi ESEN , Ayşegül ACAR , Eda KOCABAŞ
 13. ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023)
  Pages 959 - 980
  Murat GÜNGÜL , Füsun YENİLMEZ
 14. KARAKOYUNLU, AKKOYUNLU VE OSMANLI ÖRNEKLEMİNE GÖRE XV. YÜZYIL TÜRKMEN DEVLETLERİNDE NESEP VE MEŞRUİYET KURGUSU
  Pages 981 - 996
  Hamidreza SOHRABIABAD
 15. MAĞCAN CUMABAY’IN “TÜRKİSTAN” VE YAVUZ BÜLENT BÂKİLER’İN “BÜYÜK DESTAN” ADLI ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
  Pages 997 - 1010
  Ahmet DAŞCILAR
 16. HALİT ZİYA’NIN İZMİR DÖNEMİ UZUN HİKÂYELERİ
  Pages 1011 - 1019
  Sabahattin ÇAĞIN
Indexes and Platforms