Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |


Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is a peer-reviewed academic journal published at least four times a year.

The journal which started to be published in 1999, aims to publish theoretical and/or empirical articles making original contribution to the area of social sciences.

The journal is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles in this journal without asking the Publisher’s or the author's permission. 

The language of the Journal is Turkish, but, articles in English may also be published.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is an international journal and searched by the following databases: TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global SerialsDirectory, EBSCOhost-Online Research Databases, Academic Journal Database, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is a peer-reviewed academic journal published at least four times a year.

The journal which started to be published in 1999, aims to publish theoretical and/or empirical articles making original contribution to the area of social sciences.

The journal is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles in this journal without asking the Publisher’s or the author's permission. 

The language of the Journal is Turkish, but, articles in English may also be published.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is an international journal and searched by the following databases: TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global SerialsDirectory, EBSCOhost-Online Research Databases, Academic Journal Database, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.

Volume 22 - Issue 3 - Sep 29, 2020
 1. MEMORY AND IDEOLOGY IN MOHSIN HAMID’S THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST
  Pages 877 - 887
  Mehmet ÇELİKEL
 2. ASUR KAYNAKLARINDA ARAPLAR VE ARAP KRALLIKLARI
  Pages 889 - 934
  Koray TOPTAŞ
 3. İNGİLTERE KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİNİN TÜRKİYE’DEKİ ŞEHİR HASTANELERİ UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ: POLİTİKA TRANSFERİ BAĞLAMINDA BİR ANALİZ
  Pages 935 - 960
  Yusuf UYSAL
 4. BODY AND BEAUTY AS FETISHISED COMMODITIES IN LOUIS DE BERNIÈRES’S NOVEL BIRDS WITHOUT WINGS
  Pages 961 - 976
  Tatiana GOLBAN , Nuriye AKKAŞ
 5. DEPREME ÖNLEM ALMA DAVRANIŞINI YORDAYAN BAZI DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 977 - 993
  Seda AKALIN , Mehmet ŞAKİROĞLU , Büşra TUNÇ , Seda EREN
 6. TEKNİK ETKİNLİĞİN ÖLÇÜMÜNDE MEKÂNSAL BAĞIMLILIĞIN ETKİSİ: İMALAT SANAYİ İÇİN MEKÂNSAL STOKASTİK SINIR ANALİZİ BULGULARI
  Pages 995 - 1021
  Ramazan EKİNCİ
 7. A REVIEW ON OPTIMIZATION LITERATURE RELATED TO OPERATIONS RESEARCH FIELD
  Pages 1023 - 1044
  Meryem PULAT , Dilayla BAYYURT , İpek DEVECİ KOCAKOÇ
 8. GENDER DIFFERENCES IN VISUAL IMAGERY: OBJECT AND SPATIAL IMAGERY
  Pages 1045 - 1064
  Çağla AYDIN
 9. SİYASÎ OLAYLARIN HAMDÂNÎ SİKKELERİNDEKİ YANSIMALARI
  Pages 1065 - 1089
  Günnur AYDOĞDU
 10. REFLECTIONS OF TURKEY'S MIDDLE EAST POLICY ON THE PRESS IN THE 1950s
  Pages 1091 - 1107
  Murat KASAPSARAÇOĞLU
 11. BİLİŞSEL STİL İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1109 - 1124
  Dilek ŞENEL , Kamil ORHAN
 12. KORUMALI İŞYERİ KAPSAMINDA ZİHİNSEL ENGELLİ İSTİHDAMI: MANİSA OSB YÖNETİMİNDE Z.E.K.İ PROJESİ ÖRNEĞİ
  Pages 1125 - 1153
  Gülşen SARI GERŞİL , Derya ALİMANOĞLU YEMİŞCİ
 13. MÜLTECİLERİN KATILIMIYLA YÜRÜTÜLEN NİTEL ARAŞTIRMALARDA ETİK KONULAR
  Pages 1155 - 1169
  Filiz KUNUROGLU
 14. SOSYAL PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLA ÖZEL ARAÇTAN TOPLU ULAŞIMA: İZMİR ÖRNEKLEMİ
  Pages 1171 - 1188
  Nihan Selin SOYLU , Mehmet KARASU , Cihan ELCİ , Melek GÖREGENLİ
 15. GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERİN MEKÂN TERCİHLERİNDE RASYONELLİĞİN ANALİZİ
  Pages 1189 - 1204
  Aykut ÇALIŞKAN
 16. KÜRESELLEŞME TEORİLERİ: SÖYLEM VE İDDİALAR
  Pages 1205 - 1219
  Füsun KÖKALAN ÇIMRIN
 17. TİCARİ ÇEKİM MODELİNDE ÇOKLU DİRENÇ FAKTÖRÜ VE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET EĞİLİMİNİN DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 1221 - 1263
  Ayçıl YÜCER
 18. TÜRKİYE’DEKİ KAMU VE ÖZEL HASTANELERİN VİZYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1265 - 1278
  Tezcan ŞAHİN , Saffet OCAK
 19. ÜNİVERSİTE RADYOLARININ YÖNETSEL İŞLEYİŞİ, TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE BETİMSEL BİR ANALİZ
  Pages 1279 - 1300
  Güzin KIYIK KICIR , Fatma Nur DEMİR , Nebiye ÖZAYDEMİR
Indexes and Platforms
Licence

download

Content of this Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.