Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |


Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is a peer-reviewed academic journal published at least four times a year.

The journal which started to be published in 1999, aims to publish theoretical and/or empirical articles making original contribution to the area of social sciences.

The journal is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles in this journal without asking the Publisher’s or the author's permission. 

The language of the Journal is Turkish, but, articles in English may also be published.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is an international journal and searched by the following databases: TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global SerialsDirectory, EBSCOhost-Online Research Databases, Academic Journal Database, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1302-3284 | e-ISSN 1308-0911 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is a peer-reviewed academic journal published at least four times a year.

The journal which started to be published in 1999, aims to publish theoretical and/or empirical articles making original contribution to the area of social sciences.

The journal is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles in this journal without asking the Publisher’s or the author's permission. 

The language of the Journal is Turkish, but, articles in English may also be published.

Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences is an international journal and searched by the following databases: TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global SerialsDirectory, EBSCOhost-Online Research Databases, Academic Journal Database, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi.

Volume 22 - Issue 2 - Jun 5, 2020
 1. SUBALTERNITY IN ARUNDHATI ROY’S THE GOD OF SMALL THINGS
  Pages 421 - 434
  Şule OKUROĞLU ÖZÜN , Ayşe İREN
 2. YENİ ASUR KRALLARININ BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ (Parklar-Bahçeler, Su Sistemi, Yollar ve Köprüler Örneği)
  Pages 435 - 458
  Ebru MANDACI
 3. ELEKTRİK TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET AÇIKLIĞININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ
  Pages 459 - 475
  Murat YILMAZ , İlkay DİLBER
 4. II. ABDULHAMİT DÖNEMİ BASININDA HİMAYE POLİTİKALARI VE SANAYİLEŞME TARTIŞMALARI
  Pages 477 - 508
  Kenan DEMİR
 5. HEIDEGGER’S DASEIN AND ANGST: EXAMINING THE ANXIETY OF EXISTENCE IN INGMAR BERGMAN’S PERSONA
  Pages 509 - 522
  M. Önder GÖNCÜOĞLU
 6. MALİYE KAMU MALİYESİ İLİŞKİSİ VE KAMUNUN ÖNEMİ: KAVRAMSAL TEMELLİ BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 523 - 541
  Esra DOĞAN
 7. BÜTÜNLEŞİK ÇKKV YAKLAŞIMI İLE FİNANSAL BOYUTTA TÜRK İNŞAAT FİRMALARININ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 543 - 567
  Özlem HACIFETTAHOĞLU , Selçuk PERÇİN
 8. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA NE ŞEKİLDE İLERLEMEKTEDİR? ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ VE ACADEMY OF MANAGEMENT BİLDİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 569 - 587
  Muhammed BELLEK , Ebru AYKAN , Erdem KOPARAN
 9. MEMLÛKLER DÖNEMİNDE MISIR’DA GAYRİMÜSLİMLERLE İLGİLİ YAŞANAN TOPLUMSAL HADİSELER VE ONLARA KARŞI UYGULANAN MÜEYYİDELER
  Pages 589 - 622
  Burak Gani EROL
 10. TÜKETİCİ DEĞERİ VE TÜKETİCİ-MARKA KİMLİĞİNİN MARKA SADAKATİNE OLAN ETKİSİ: AKILLI TELEFON ÖRNEĞİ
  Pages 623 - 653
  Ece AKSU ARMAĞAN , Elif ARIK , Mertcan MERT
 11. Y KUŞAĞININ LÜKS ALGISI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 655 - 671
  Mustafa ÖZDEMİR , Mehmet DURKAYA
 12. ÇALIŞMA HAYATINDA COVID-19 PANDEMİSİNE MARUZ KALANLARIN SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 672 - 693
  Ammar Yasir KORKUSUZ
 13. THE LIMITS OF ECONOMIC INTERDEPENDENCE: THE CASE OF THE EUROPEAN UNION AND CHINA
  Pages 695 - 714
  Özlem Zerrin KEYVAN
 14. THE ONGOING IRANIAN SECURITIZATION OF THE UNITED STATES AFTER THE NUCLEAR DEAL: AN ACTOR AND CONTEXT-BASED ANALYSIS
  Pages 715 - 737
  Sevgi BALKAN-ŞAHİN
 15. OSMANLI SON DÖNEMİNDE ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE SORUŞTURMA USULLERİ
  Pages 739 - 762
  İbrahim YILMAZ
 16. YÖNETİCİNİN KULLANDIĞI MOTİVASYONEL DİLİN ASTLARLA ETKİLEŞİM DÜZEYİNDEKİ ROLÜ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 775 - 791
  Buket AKDÖL , Serra Aybeniz ŞAHİN
 17. DÜYUN-U UMUMİYE GENEL SEKRETERİ VİTAL CUİNET’İN 1891’DE MALATYA SANCAĞI ÜZERİNE TESPİTLERİ
  Pages 763 - 769
  Türkmen TÖRELİ
 18. KADIN AKADEMİSYENLERDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASINA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 793 - 821
  Ebru TOLAY , Sinem BAYSAL
 19. YÖNETİM KURULU YAPISI ÇEŞİTLİLİĞİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 823 - 854
  Zekiye AKTAŞ , Mustafa Özgün ATALAY
Indexes and Platforms
Licence

download

Content of this Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.