Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |


Değerli Bilim İnsanları, 

Dergimizin Ekim ayında yayımlanacak olan 20. sayısı yoğun ilgi sebebiyle dolmuştur. 

Çalışmalarınızı Mart 2020'de yayımlanacak 21. sayı için gönderebilirsiniz.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

  

 

Makaleler DOI numaralıdır.


DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |
Cover Image


Değerli Bilim İnsanları, 

Dergimizin Ekim ayında yayımlanacak olan 20. sayısı yoğun ilgi sebebiyle dolmuştur. 

Çalışmalarınızı Mart 2020'de yayımlanacak 21. sayı için gönderebilirsiniz.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

  

 

Makaleler DOI numaralıdır.


DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Volume 19 - Issue 19 - Mar 2019
 1. Kurmaca ile Gerçeklik Arasında Bir Yazar: Ahmet Mithat Efendi
  Pages 13 - 36
  Muhittin DOĞAN
 2. Colson Whitehead’in Yeraltı Demiryolu Romanında Yeni Kölelik Anlatısı ve Amerikan Buyruğu
  Pages 37 - 63
  Murat ERDEM
 3. Orhan Veli Kanık’ın İzinde Bir Şair: Halim Şefik Güzelson
  Pages 65 - 85
  Haluk ÖNER
 4. “Apostrof” Kavramı ve Tanzimat’tan Servet-i Fünûn’a Türk Şiirinde “Apostrof”
  Pages 87 - 112
  Ali KURT
 5. Kemal Tahir’in Romanlarında Cumhuriyet’in Kuruluş Dönemine Genel Bir Bakış
  Pages 114 - 138
  Yasin BEYAZ
 6. Postkolonyalizmi Masal Üzerinden Söyleme Dönüştürmek: “Masal” ve “Madam Butterfly Ölmeyi Reddederse”
  Pages 139 - 158
  İlknur TATAR KIRILMIŞ
 7. Adam Kraft’ın 1596 Tarihli ‘Türklerin Dinleri, Savaş Yöntemleri, Geçim Kaynakları, Başarı ve Çöküşlerinin Sırları’ Adlı Eseri
  Pages 159 - 181
  Beytullah BEKAR
 8. XVII. Yüzyılda İstanbul Medreselerinde Okutulan Kitaplar (Tereke Kayıtları Üzerine Bir Değerlendirme)
  Pages 183 - 236
  Bilgin AYDIN, Ekrem TAK
 9. ‘Azrâ’u Câkartâ Adlı Romanın Türkçe Çevirilerinin Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi
  Pages 237 - 261
  Halil İbrahim ŞANVERDİ, Musa YILDIZ
 10. Sesli Kitapların Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okumaya Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Pages 263 - 286
  Murat Sami TÜRKER
 11. Kur’an Kıssaları ve Sinema
  Pages 287 - 302
  Erdoğan BAŞ
 12. Sevim Ak’ın Öykülerinin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi
  Pages 303 - 324
  Esra KARAKUŞ TAYŞİ
 13. Angela Carter’ın “Kurtlar Arasında” Öyküsünün Feminist Post-Anlatıbilimsel İncelemesi
  Pages 325 - 337
  Rahime ÇOKAY NEBİOĞLU
 14. Hilmi Uçan, Edebiyat Bilimi, İz Yayıncılık, İstanbul 2018, 231 Sayfa.
  Pages 339 - 344
  Zeynep Büşra BEKİROĞLU
 15. Herland by Charlotte Perkins Gilman First Edition, Pantheon Books, New York, 1979, 147 pages
  Pages 345 - 347
  Arzu ÖZYÖN
Indexes and Platforms