Dil ve Edebiyat Araştırmaları
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |


Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2010 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca (Latin yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) gibi dillerde makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 2 kez (21 Mart, 21 Ekim) basılı ve elektronik ortamda yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

22. sayı 20 Ekim 2020 tarihinde (Yayın ilkelerinde ilan edildiği gibi) yayımlanacaktır.

Makaleler DOI numaralıdır.


DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

ISSN 1308-5069 | e-ISSN 2149-0651 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği |
Cover Image


Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2010 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca (Latin yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) gibi dillerde makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 2 kez (21 Mart, 21 Ekim) basılı ve elektronik ortamda yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

22. sayı 20 Ekim 2020 tarihinde (Yayın ilkelerinde ilan edildiği gibi) yayımlanacaktır.

Makaleler DOI numaralıdır.


DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI’na gönderilen makaleler değerlendirme sürecinde iThenticate (akademik intihal engelleme ve benzerlik tespit programı) ile kontrol edilmektedir.   

Saygılarımızla.

 

DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI  (DEA) is a peer-reviewed international journal published biannually since 2010.

All queries about paper submission and publication processes should be directed to the e-mail address hakemlidergi@tded.org.tr 

All papers submitted to the journal DİL ve EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI are checked through iThenticate (software for preventing plagiarism and detecting similarity) during the review and evaluation process.

Kind regards.   

Issue 21 - Mar 20, 2020
 1. Yahya Kemal’in “Ses” Adlı (“Ver” Redifli) Rubaisinin Çözümlenmesi
  Pages 13 - 40
  Muharrem DAYANÇ
 2. Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Ruhun Saflığı Düşüncesi ve Ruh-Beden Çelişkisi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 41 - 59
  Murat KACIROĞLU
 3. Avrupa Seyahat Edebiyatı ve Osmanlı Coğrafyasında Bir Seyyah: Charles Macfarlane
  Pages 61 - 81
  Muhuttin DOĞAN
 4. Eski Uygurlarda Mani Yazısının Gelişimi
  Pages 83 - 100
  Betul OZBAY
 5. Kâbe-nâme’nin Berlin Kütüphanesi Nüshası, Bazı İmla Özellikleri ve /n/ ~ /ŋ/ Sorunu
  Pages 101 - 130
  Beytullah BEKAR
 6. Jung Teorisi Bağlamında Hasan Ali Toptaş’ın Sonsuzluğa Nokta Romanı Üzerine Arketipsel Bir Okuma
  Pages 131 - 148
  Emine AYAN
 7. Aylak Sözcüğü Üzerine
  Pages 149 - 174
  Sevda KAMAN
 8. Türkçe Öğretiminde Aşkın Bir Millî Kimlik Alanı:Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Destan
  Pages 175 - 199
  Dilek ÜNVEREN
 9. Ordu’da Körüklü Çizme ve Türkay Yavaş Ustanın Tekniği
  Pages 201 - 222
  Mehmet Akif KORKMAZ
 10. Osmanlı Son Dönem Çeviri Yöntemleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 223 - 263
  Osman COŞKUN
 11. İnsanlığın Sonuna Dans: Earthquakes in London Oyununda Çevre Felaketi
  Pages 265 - 278
  Zümre Gizem YILMAZ KARAHAN
 12. Toplumsal Çatışmalar Bağlamında Sabahattin Ali’nin “Ayran” Hikâyesi
  Pages 279 - 293
  Mehmet Onur HASDEDEOĞLU
 13. A Revolution in Horror Literature: Frankenstein and The Vampyre
  Pages 295 - 315
  Ercan KAÇMAZ , Hatice Şule YAVUZ
 14. Mahlas Beyitlerinden Hareketle Vecdî’de Fahriye
  Pages 317 - 339
  Cenk AÇIKGÖZ
 15. Öğretmen Adaylarının Metin Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri
  Pages 341 - 359
  Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ
 16. Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Bir Kaynak Olarak İki Dilli Latin Harfli Tarihî Sözlükler
  Pages 361 - 391
  Lokman TAŞKESENLİOĞLU
 17. Unsung Stories of Sacrifice: Early Years of the Turkish Republic (1920-1926)
  Pages 393 - 408
  Mevlüt CEYLAN
 18. Şehir Hafızası ve Deneyim Mekânı Olarak Edebiyat: Edebiyat Şehir Hafıza Üzerine Düşünceler
  Pages 409 - 418
  Mustafa KARADENİZ
 19. Dorrit Cohn, Şeffaf Zihinler Kurmaca Eserlerde Bilincin Sunumu
  Pages 419 - 424
  Gökçenaz GAYRET
Indexes and Platforms