Journal of Faculty of Letters
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2602-3520 | e-ISSN 2547-9865 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bartin University |


       Değerli Bilim İnsanları,

    Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin 4. cilt 1. sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin bu sayısında Türk Dili ve Edebiyatı alanından bir, Tarih alanından bir ve Coğrafya alanından bir makale olmak üzere toplamda üç yayın ile siz değerli okurlarımızla buluşuyoruz. Bu sayımızın ilk makalesinde Güven ŞAHİN, Kivi yetiştiriciliği ve Türkiye zirai hayatındaki yerini ziraat coğrafyası odağında analiz ederek gelişim süreçlerini değerlendiriyor. İkinci makalede Abdülkadir ERÇİN, 1880 yılında Afgan tahtına geçen ve modern bir Afganistan meydana getirmeyi amaçlayan Emir Abdurrahman Han’ın İngiliz ve Rus baskısı altındaki politikalarının Batı basınına yansımaları ve Osmanlı Devleti yönetim kademesinde Emir Abdurrahman Han algısı üzerinde duruyor. Son makalede ise Ayşe YEGİN, duygu, algı ve düşünce ifade eden mental fiilleri Şeyyad Hamza’nın Yūsuf u Züleyha mesnevisi özelinde inceleyerek 13-14. yüzyıllarda Türk kültür, duygu ve düşüncesine dair fikir edinmemize katkı sunuyor.

     Yeni sayımızı sizlere sunarken tüm yayın ekibimize, yazar ve hakemlerimize katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Aslı YAZICI
Editör  

Journal of Faculty of Letters

ISSN 2602-3520 | e-ISSN 2547-9865 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Bartin University |
Cover Image


       Değerli Bilim İnsanları,

    Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin 4. cilt 1. sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin bu sayısında Türk Dili ve Edebiyatı alanından bir, Tarih alanından bir ve Coğrafya alanından bir makale olmak üzere toplamda üç yayın ile siz değerli okurlarımızla buluşuyoruz. Bu sayımızın ilk makalesinde Güven ŞAHİN, Kivi yetiştiriciliği ve Türkiye zirai hayatındaki yerini ziraat coğrafyası odağında analiz ederek gelişim süreçlerini değerlendiriyor. İkinci makalede Abdülkadir ERÇİN, 1880 yılında Afgan tahtına geçen ve modern bir Afganistan meydana getirmeyi amaçlayan Emir Abdurrahman Han’ın İngiliz ve Rus baskısı altındaki politikalarının Batı basınına yansımaları ve Osmanlı Devleti yönetim kademesinde Emir Abdurrahman Han algısı üzerinde duruyor. Son makalede ise Ayşe YEGİN, duygu, algı ve düşünce ifade eden mental fiilleri Şeyyad Hamza’nın Yūsuf u Züleyha mesnevisi özelinde inceleyerek 13-14. yüzyıllarda Türk kültür, duygu ve düşüncesine dair fikir edinmemize katkı sunuyor.

     Yeni sayımızı sizlere sunarken tüm yayın ekibimize, yazar ve hakemlerimize katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Aslı YAZICI
Editör