ISSN: 2602-3520
e-ISSN: 2547-9865
Founded: 2016
Period: Biannually
Publisher: Bartin University
Cover Image
       

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık dönemi olmak üzere yılda iki sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergide, disiplinlerarası bir yaklaşımla Bilgi ve Belge Yönetimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Mütercimlik ve Tercümanlık, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı alanında özgün Türkçe ve İngilizce çalışmaları yayımlanmaktadır. Dergimiz açık erişim yaklaşımını benimsemektedir. Dergimiz makale, dizgi vb. işlemler için herhangi bir ücret talep etmemektedir.Taranan İndeksler

Arastirmax

İdealonline

Sobiad

21076  

21078

21077