Milli Folklor
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Period Quarterly | Founded: 1989 | Publisher Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD, INDEX COPERNICUS, ESJI, SIS ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

Milli Folklor

ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Period Quarterly | Founded: 1989 | Publisher Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com
Cover Image


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD, INDEX COPERNICUS, ESJI, SIS ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

Volume 17 - Issue 129 - Mar 21, 2021
 1. BİRKAÇ SÖZ
  Pages 4 - 4
  Mehmet Öcal OĞUZ
 2. PROF. DR. MUHTAR KUTLU HAYATI VE ESERLERİ
  Pages 5 - 10
  Selcan GÜRÇAYIR TEKE
 3. PROF. DR. M. MUHTAR KUTLU İLE SÖYLEŞİ: HALKBİLİMİN “MUHTAR HOCA”SI
  Pages 11 - 19
  Pınar KASAPOĞLU AKYOL
 4. GÜNLÜKLERDE KALMIŞ ETNOGRAFİK DENEYİMLER
  Pages 20 - 31
  Çiğdem KARA, M. Muhtar KUTLU
 5. GILBERT DURAND VE FOLKLOR: İMGELEMİN ANTROPOLOJİK YAPILARI’NDA HAYVAN İMGELERİ VE SİMGESEL DEĞERLERİ
  Pages 32 - 44
  Kubilay AKTULUM
 6. KAZAK KÜLTÜRÜNDE “YEDİ ATA” KAVRAMI VE YEDİ KUŞAĞA KADAR EVLİLİĞİN YASAKLANMASI GELENEĞİ
  Pages 45 - 57
  Gulnar KOZGAMBAYEVA, Meruyert YEGIZBA, Akzhamal URAZBAYEVA
 7. BOSTON DESTANI’NIN ARKETİPSEL TAHLİLİ
  Pages 58 - 71
  Esma ŞİMŞEK, Serdar Deniz ÖZDEMİR
 8. MİTOLOJİDEN İZZEDDİN HASANOĞLU’NA GÖK ARKETİPİ
  Pages 72 - 89
  Seyfettin ALTAYLI
 9. “GÖLGEYE GİRENİN GÖLGESİ OLMAZ.”: ETKİLENME ENDİŞESİ MERKEZİNDE MUHARREM VE NEŞET ERTAŞ İLİŞKİSİ
  Pages 90 - 97
  Gökhan TUNÇ
 10. KÜRESEL SALGIN (COVİD-19) SÜRECİNDE KAZAKİSTAN’DA ÂŞIK ATIŞMALARI VE SALGINLA İLGİLİ ŞİİRLERİN İNCELENMESİ
  Pages 98 - 110
  Bekarys NURİMANOV, Zhuldyzay KİSHKENBAYEVA
 11. HALK TÜRKÜLERİNDE “GÖNÜL” DÜĞÜM SÖZCÜĞÜNÜN METAFORİK GÖRÜNÜMLERİ: BİLİŞSEL ANLAMBİLİM ÇERÇEVESİNDE BİR ÇÖZÜMLEME
  Pages 111 - 123
  Ayşe Eda GÜNDOĞDU
 12. MÜZELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN KÜLTÜREL YÖNÜ
  Pages 124 - 135
  Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU
 13. FUNCTIONS OF NATIONAL CULTURAL INSTITUTES IN TERMS OF PROMOTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIPLOMACY
  Pages 136 - 148
  Alpaslan OKUR, Seda DEMİR, Şaban KÖKTÜRK
 14. CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’SİNİN TANITIMINDA FOLKLORUN KULLANIMI (1920-1960)
  Pages 149 - 161
  İbrahim ERDAL
 15. KAZAK HALK HEKİMLİĞİNDE ANİMİSTİK İNANCA DAYALI BENZERİ BENZER İLE SAĞALTMA PRATİĞİ
  Pages 162 - 175
  Karlygash ASHIRKHANOVA, Aizhan AİTİM
 16. KAZAK HALK KÜLTÜRÜNDE BİR YAŞA KADARKİ BEBEKLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN GELENEKLERİN ANLAMSAL BOYUTU
  Pages 176 - 191
  Ayım NAZAROVA, Gulzada TEMENOVA
 17. BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİ İLE ANLAMLANDIRILAN BİR GİYSİ: YARLIK
  Pages 192 - 203
  Zeynep KIRKINCIOĞLU, Emine KOCA
 18. KIRGIZ TÜRKLERİ ÖRNEĞİNDE TARİH BOYUNCA TÜRK KÜLTÜRÜNDE SU ARAÇLARI
  Pages 204 - 216
  Anvarbek MOKEYEV, Kayrat BELEK, Nursultan ABDİMİTALİP UULU
 19. KÜLTÜREL BİR PRATİK OLARAK GRAFİTİ VE SOKAK SANATI: ATİNA ÖRNEĞİ
  Pages 217 - 228
  Hande ARAL
 20. NAHCİVAN BÖLGESİNİN EKMEK PİŞİRME KÜLTÜRÜ VE TERMİNOLOJİSİ
  Pages 229 - 238
  Nuray ALİYEVA
 21. Ruhi ERSOY, Gelenekten Geleceğe Türk Kültür Dünyası Makaleler/İncelemeler, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2021, ISBN: 978-625-408-021-0, 312 sayfa.
  Pages 239 - 241
  Cevdet AVCI
 22. Mustafa DUMAN, Türk Halk Anlatmalarında Olumsuz Tipler -Mit, Destan, Halk Hikâyesi-Ankara: Karakum Yayınevi, 2020, ISBN: 978-605-2290-43-9, 391 Sayfa.
  Pages 242 - 245
  Yağmur ALKIR
 23. Hüseyin AKSOY, Destan Dünyasında Kadın Kırgız Destanlarında Kadın Tipleri. Konya: Kömen Yayınları, 2020, ISBN: 9786052074596, 424 sayfa.
  Pages 246 - 248
  Emine VARIŞOĞLU
 24. Salahaddin BEKKİ, Maaday-Kara Altay Kahramanlık Destanı, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2020, ISBN: 978-605-155-945-2, 134 sayfa.
  Pages 249 - 250
  Enis YALÇIN
 25. Hakan SEZEREL, Zülfikar BAYRAKTAR (Ed.) Turizm ve Kültürel Miras Eğitimi: Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Ankara: Sonçağ Akademi Yayınları, 2021, ISBN: 978-605-7333-43-6. 232 Sayfa.
  Pages 251 - 253
  Gözde TEKİN
Duyurular

Yazarların Dikkatine

Dergimize yazınızı göndermeden önce Yazım Kuralları ve Etik İlkeler bölümlerini mutlaka inceleyin.