Milli Folklor
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Period Quarterly | Founded: 1989 | Publisher Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

Milli Folklor

ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Period Quarterly | Founded: 1989 | Publisher Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com
Cover Image


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

2020 Güz Sayısı Last Issue
Volume 16 - Issue 127 - Sep 21, 2020
 1. Birkaç Söz
  Pages 4 - 4
  M. Öcal OĞUZ
 2. Gerçek Ozan Kimdir Diye Sorarsan/Çağına Tanıklık Eden Kişidir: Âşıkların Toplumsal Rolleri Açısından Koronavirüs Konulu Eserleri
  Pages 5 - 17
  Selcan TEKE
 3. Salgın Hastalıkların Âşık Tarzı Türk Şı̇ı̇rı̇ne Yansıması: Yenı̇ Tı̇p Koronavı̇rüs (Covıd-19) Örneğı̇
  Pages 18 - 34
  Ömer SARAÇ
 4. Covı̇d-19: Küresel Salgın Sürecı̇nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavı̇ Uygulamaları
  Pages 35 - 45
  Melike KAPLAN
 5. Yaşlılık Algısının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Kültürel Değişimi
  Pages 46 - 58
  Meryem ÖZDEMİR
 6. Yarasa Çorbası: Koronavı̇rüs Hakkında Modern Çağın Mı̇tlerı̇ ve Şehı̇r Efsanelerı̇
  Pages 59 - 71
  Mustafa DUMAN
 7. Covıd-19 Küresel Salgın Dönemı̇ ve Sonrası Müze Etkı̇nlı̇klerı̇
  Pages 72 - 86
  Pınar KASAPOĞLU AKYOL
 8. Covid-19 Salgını Sürecinde El Sanatları Geleneğı̇ Deneyı̇mlerı̇
  Pages 87 - 100
  Bilge TÜZEL
 9. Kültürel Mı̇ras Aktarımında Tı̇yatro Sanatından Yararlanmanın Örneğı̇ Olarak “Bı̇r Nefes Dede Korkut” Oyunu
  Pages 101 - 112
  Dilaver DÜZGÜN , Rumeysa Meliha GÜNAY
 10. Dede Korkut Kı̇tabı’nın Hı̇kâye Formatında İlk Yenı̇denyazımı: “Mustafa Rahmı̇, Korkud Atanın Kı̇tabı: Evvel Zamanda...”
  Pages 113 - 130
  Salahaddin BEKKİ , Enis YALÇIN
 11. İncili Çavuş Fıkralarında Kış/Taşlama Miti
  Pages 131 - 142
  Ebru ŞENOCAK , Fevziye ALSAÇ
 12. Mı̇zahın Sınırları: “Gülme”nı̇n Memleketı̇ Olur Mu?
  Pages 143 - 155
  Bayram BAŞ , Emine ULU ASLAN
 13. Kazak Jırlarında Yönetim Fikri ve Yönetici Tipi
  Pages 156 - 171
  Mendigül NOGAYBAYEVA , Almas TOXANBAYEV
 14. Türk Halk Bı̇lı̇mı̇ Çalışmalarında Müzı̇ğı̇n İşlevsellı̇ği Üzerı̇ne Eleştı̇rel Bı̇r Değerlendı̇rme
  Pages 172 - 185
  Bülent AKIN
 15. Karacaoğlan Şiirinin Felsefi Temelleri
  Pages 186 - 193
  Sadık Erol ER
 16. Çiçeklerin Gizli Dili
  Pages 194 - 208
  Neslihan KOÇ KESKİN
 17. İyilikseverlik ve Alçak Gönüllülük Bağlamında Kutadgu Bilig ile Kültür Aktarımı
  Pages 209 - 222
  Neşe KARA ÖZKAN
 18. Hı̇lmı̂ Kıbrısı̂ Efendı̇’nı̇n Dı̇vançe’sı̇nden Yansıyan Atasözlerı̇ ve Deyı̇mler
  Pages 223 - 243
  İ̇kbal ÖKSÜZOĞLU
 19. Bı̇r Türkünün Doğuş Hı̇kâyesı̇: “Ay Deresı̇”
  Pages 244 - 259
  Sevilay GÖK AKYILDIZ
 20. Trabzon’un Yomra İlçesı̇nde Sığırlara Verı̇len Adlar Üzerı̇ne Bı̇r İnceleme
  Pages 260 - 269
  Aleyna YILDIRIM
 21. Muharrem KASIMLI, Açıklamalı Âşık Edebiyatı Sözlüğü, Bakü: ADMİU Basımevi, 2019, 224 sayfa
  Pages 270 - 271
  Sona RZAYEVA
 22. Nuray BİLGİLİ, Türklerde 5 Element/Türk Kozmoloji Düşüncesinde Elementler, Ankara: Kripto Yayımcılık, 2019, ISBN: 978-605-7908- 05-6, 200 sayfa.
  Pages 272 - 273
  Fevziye ALSAÇ
 23. Karjaubay SARTKOJAULY, Zapiski Kazahskogo Türkologa/ The Kazakh Turkologist’s Totes/ Kazak Türkoloğun Notları. Almatı: “Arıs”, Almatı, 2018, ISBN: 978-601-291-402-3, 475 sayfa.
  Pages 274 - 276
  Yerde ÖZER
Duyurular

Kutadgu Bilig Dosyası

09 Şubat 2019 tarihinde on birincisini gerçekleştirdiğimiz Millî Folklor DünYarın Yuvarlak Masa Toplantısında alınan karar doğrultusunda Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak 124. sayımızda Kutadgu Bilig Dosyası da yer alacaktır. 2019 yılının UNESCO tarafından Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yılı olarak anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınması vesilesiyle yayımlanması planlanan dosya için yazı göndermede son tarih 05 Eylül 2019’dur.