ISSN: 2687-6582
Founded: 2018
Period: Annually
Publisher: Günay PATAT DOĞAN
Cover Image
       

Amaç ve Kapsam

Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Türkiye’de ve dünyada bilim, dil, eğitim, sanat ve toplum alanlarındaki sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinden ve gelişmelerden okuyucularını haberdar etmeyi hakemli bir dergidir. Dergimize gönderilen her bir makale editöryal incelemeden sonrası uygun görülmesi halinde en az iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden olumlu geri dönüş alınması halinde editöryel görüşe sunulacak, editör kurulunun uygun görmesi halinde yayın kabul edilecektir. Bu amaçla dergide bilime katkı sağlayacak nicel ve nitel araştırma makalelerine, derlemelere yer verilecektir. Özgün, nitel ve nicel araştırma metodolojilerin kullanıldığı makalelere, test geliştirme çalışmalarına, eleştirel ve bütünleştirici alanyazın derlemeleri ile meta-analiz çalışmalarına öncelikli olarak yer verilecektir. Bunların yanı sıra sınırlı sayıda da olsa tez özetleri ile kitap ve makale eleştirilerine yer verilecektir.

Makalenizi yüklemeden önce aşağıdaki şablona göre düzenleyiniz.

Makale Şablon

Not: 2020 yılı 1.Sayı için Makale kabul başlamıştır ve Temmuz'da yayınlanacaktır.