Year 2017, Volume 18 , Issue 2, Pages 501 - 526 2017-12-29

In Treatment dizisinin psikolojik danışmanlık meslek etiği bakış açısıyla içerik analizinin yapılması: Nitel bir çalışma

Rahsan Sivis Cetinkaya [1]


Bu çalışmada, HBO kanalı dizilerinden In Treatment’ın birinci sezon bölümlerinin psikolojik danışmanlık meslek etiği bakış açısıyla içerik analizi yapılmıştır. ACA (2014) etik kodlarındaki kategorilerin rehberliğinde yapılan içerik analizine göre, dizide en fazla sınırlar ve çift yönlü ilişkilerle ilgili etik durumlar gözlemlenmiş, ikinci sırada gizlilik ve üçüncü sırada mesleki sorumluluk konularıyla ilgili etik durumlara rastlanmıştır. Dizide gözlemlenen bu etik durumlar, alan yazınındaki ilgili araştırma bulguları ışığında tartışılmıştır. In Treatment dizisinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programlarında zorunlu ders olan Meslek Etiği ve Yasal Konular derslerinde ve lisansüstü meslek etiği derslerinde deneyimsel bir öğrenme yöntemi olarak kullanılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 

psikolojik danışmanlık meslek etiği, Meslek Etiği ve Yasal Konular, deneyimsel öğrenme yöntemleri, nitel araştırma
  • Abramovitch, H. (2007). Stimulating ethical awareness during training. Journal of Analytical Psychology, 52, 449-461. doi: 10.1111/j.1468-5922.2007.00676.x
  • American Counseling Association (2014). 2014 ACA Code of Ethics. American Counseling Association. 28 Ocak 2017 tarihinde indirildi. http://www.counseling.org/docs/ethics/2014-aca-code-of-ethics.pdf?sfvrsn=4
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Rahsan Sivis Cetinkaya
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

APA Sivis Cetinkaya, R . (2017). In Treatment dizisinin psikolojik danışmanlık meslek etiği bakış açısıyla içerik analizinin yapılması: Nitel bir çalışma. Ege Eğitim Dergisi , 18 (2) , 501-526 . DOI: 10.12984/egeefd.296346