Year 2018, Volume 19 , Issue 1, Pages 135 - 160 2018-07-31

İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Tasarım Süreci İle İlgili Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Eğitim Modülü Uygulaması

Esin Pekmez [1] , HÜLYA YILMAZ [2] , ASLI CEREN ALAÇAM AKŞİT [3] , FULDEN GÜLER [4]


Bu çalışmada öğrencilerin teknoloji ve tasarım konusundaki bilgilerini artırmak ve fen ve teknoloji okuryazarı olmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bir eğitim modülü 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 88 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Boston Üniversitesi Bilim Müzesi tarafından (Museum of Science) geliştirilen “Çocuklar İçin Mühendislik ve Teknoloji Dersleri” (Engineering and Technology Lessons for Children) isimli eğitim modülü, “kuvvet” konusu ele alınarak uygulanmıştır. Mühendislik Tutum Ölçeği, Teknoloji Nedir? ve Mühendislik Nedir? ölçekleri veri toplama aracı olarak uygulama öncesi ve sonrasında uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda; eğitim öncesinden sonrasına tutum puanlarının ortalamaları arasında anlamlı farkın olduğu gözlemlenmiştir. Gruplara bakıldığında, 4. sınıf öğrencilerinin bilim ve mühendislikle ilgili tutumlarında artış gözlenmemekle birlikte 5. ve 6. sınıflarda artış olduğu görülmüştür. Teknoloji Nedir? ölçeği analiz edildiğinde 4, 5 ve 6.sınıf öğrencilerinin teknoloji ile ilgili bilgi düzeylerinde anlamlı yönde bir artış olduğu tespit edilmiştir. Mühendislik Nedir? ölçeği veri analizi sonucunda her sınıf için puan ortalamaları artmış ve 5. ve 6. sınıflarda bu artış anlamlı düzeyde olmuştur. Çalışma sonucunda, ilkokul programlarına mühendislikle ilgili uygulamaların entegre edilmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Fen ve teknoloji okuryazarlığı, mühendislik tasarım süreci, teknoloji
 • Baştürk, R. (2011). Bütün yönleriyle SPSS örnekli nonparametric istatiksel yöntemler (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (12. baskı). Türkiye: Pegem.
 • Cunningham, C. M.ve Lachapelle, C. P. (2010). The impact of Engineering is Elementary (EiE) on students’ attitudes toward engineering and science. Sözel bildiri, ASEE Annual Conference and Exposition, Louisville.
 • Cunningham, C. M., Lachapelle, C. P. ve Lindgren-Streicher, A. (2005). Assessing elementary school students' conceptions of engineering and technology. Sözel bildiri, ASEE Annual Conference & Exposition, Portland.
 • Cunningham, C. M., Lachapelle, C. P. ve Lindgren-Streicher, A. (2006). Elementary teachers' understandings of engineering and technology. Sözel bildiri, American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition. Chicago.
 • Dindar, H. ve Taneri, A. (2011). MEB’in 1968, 1992, 2000 ve 2004 yıllarında geliştirdiği fen programlarının amaç, kavram ve etkinlik yönünden karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 19(2), 363-378.
 • Engineering is Elementary. The engineering attitude instrument: Reliability report. http://www.eie.org adresinden elde edildi.
 • Engineering is Elementary The Engineering Design Process. http://www.eie.org adresinden elde edildi.
 • Lachapelle, C. P. ve Cunningham, C. M. (2007). Engineering is Elementary: Children's Changing Understandings of Science and Engineering. Sözel bildiri, ASEE Annual Conference and Exposition, Honolulu.
 • Lachapelle, C. P., Cunningham, C. M., Jocz, J., Kay, A.E., Phadnis, P., Wertheimer, J. ve Arteaga, R. (2011). Engineering is Elementary: An evaluation of years 4 through 6 field testing. Boston, MA: Museum of Science.
 • Lachapelle, C. P., Cunningham, C. M., Oware, E. A. ve Battu, B. (2008). Engineering is Elementary: An evaluation of student outcomes from the PCET program. Boston, MA: Museum of Science.
 • Lachapelle, C. P., Hertel, J. D., Jocz, J. ve Cunningham, C. M. (2013). Measuring students' naïve conceptions about technology. Sözel bildiri, NARST Annual International Conference, Rio Grande.
 • Lachapelle, C. P., Jocz, J. ve Phadnis, P. (2011). An evaluation of the implementation of Engineering is Elementary in fourteen Minneapolis Public Schools. Boston, MA: Museum of Science.
 • Lachapelle, C. P., Phadnis, P., Hertel, J. ve Cunningham, C. M. (2012). What is engineering? A survey of elementary students. Sözel bildiri, 2nd P-12 Engineering and Design Education Research Summit, Washington, D.C.
 • Lachapelle, C. P., Phadnis, P., Jocz, J. ve Cunningham, C.M. (2012). The impact of engineering curriculum units on students’ interest in engineering and science. Sözel bildiri, NARST Annual International Conference, Indianapolis.
 • Lachapelle, C.P., Gentry, C.A., Hertel, J.D. ve San Antonio-Tunis, C. (2014). Elementary students becoming engineers through practice. Sözel bildiri, International Conference of the Learning Sciences, Boulder.
 • McKay, M., Macalalag, A., Shields, C., Brockway, D. ve McGrath, E. (2008). Partnership to improve student achievement through real world learning in engineering, science, mathematics and technology. Sözel bildiri, American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition Proceedings, Pittsburgh.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi; 4-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2008). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). Fen Bilimleri Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2007). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Stem Akademi. STEM Nedir? http://www.stemakademi.com adresinden elde edildi.
 • TÜBİTAK. Vizyon 2023. http://www.tubitak.gov.tr adresinden elde edildi.
 • White House (2010). Prepare and inspire: K-12 education in science, technology, engineering and math (STEM) for America’s future. http://www.whitehouse.gov adresinden elde edildi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esin Pekmez
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: HÜLYA YILMAZ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: ASLI CEREN ALAÇAM AKŞİT
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: FULDEN GÜLER
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date : July 31, 2018

APA Pekmez, E , YILMAZ, H , ALAÇAM AKŞİT, A , GÜLER, F . (2018). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Tasarım Süreci İle İlgili Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Eğitim Modülü Uygulaması. Ege Eğitim Dergisi , 19 (1) , 135-160 . DOI: 10.12984/egeefd.343374