Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

TDİD, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları enstitüsü yayınıdır. Yazarlardan ve diğer paydaşlardan her hangi bir ödeme almamakta ve yazar, hakem ve diğer paydaşlara herhangi bir ödeme yapamamaktadır.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi

Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı

ile lisanslanmıştır.