International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem)

The studies submitted in 6th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2023) will be published in Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences after the referees evaluate them.

6. Uluslararası Avrasya Biyolojik ve Kimya Bilimleri Konferansı (EurasianBioChem 2023)’nda sunulan çalışmalar hakemler tarafından değerlendirildikten sonra Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences’da yayınlanacaktır.

Konferans Link: https://www.eurasianbiochem.org

https://www.eurasianbiochem.org/images/afis.jpg

Last Update Time: 7/4/23, 10:45:16 PM