Year 2020, Volume , Issue 18, Pages 943 - 951 2020-04-15

Optimizasyon Otomasyonu İçin Cplex Çözücüsünün Web Tabanlı Sunucu Üzerinden Çalıştırılması

Mustafa Zahid GÜRBÜZ [1] , Onur AKÇİN [2]


Web uygulamaları günümüzde popüler olduğundan, erişim kolaylığı sebebiyle genellikle masaüstü uygulamaların yerine tercih edilmektedir. IBM ILOG CPLEX programı, matematiksel model çözme konusunda yöneylem araştırmalarında sıklıkla kullanılan bir programdır. Bu programın web ortamından sunulması, karar vericiye hem esneklik hemde kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada, web arayüzünden girilen parametreler ile IBM ILOG CPLEX’ e bağlanıp sonuçlar gösterilmiştir. Uygulama olarak optimizasyon problemlerinde bilinen reklam örneği kullanılmıştır. Günümüzde reklamcılık konusunda internet ve televizyon reklamcılığı ön plana çıkmaktadır. Bunların hedef kitleye ulaşma konusunda iyi bir bütçe ayrılan reklamın önemi büyüktür. Uygulamada, forma üreten bir şirketin televizyonlara spot reklamlar vermesi ele alınmıştır. Şirketin hangi sektörde, belirli yaş aralıklarında kaç insana hitap ettiği ve reklam maliyetleri girilerek, hedef kitleye ulaşmasında en az maliyetle çıkması ve buna bağlı olarak reklam sayıları hesaplanması amaçlanmıştır. Uygulama masaüstü ve web uygulamalarından oluşmaktadır. Bu uygulamalar Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio 2017 ‘ de C# programlama dili kullanarak yapılmıştır. Veritabanı olarak SQL Server 2012 kullanılmıştır. Masaüstü uygulamasının görevi, görev zamanlayıcı ile her dakika çalışıp, web uygulamasından gelen reklam parametlerini SQL Server tablolarından okumaktır. CPLEX bağlantı kodlarının karmaşık yapısı ve web uyumlu olmamasından dolayı bağlantı kodları masaüstü programda yazılmıştır.Web uygulaması ise aynı şekilde visual studio geliştirme aracı olan ASP.NET MVC 4 ile yazılmıştır. Burada reklam maliyetleri, hitap edilen yaş aralıklarındaki insan sayısı ve hedef kitlede ulaşmak istenen insan sayıları girilir. Görev Zamanlayıcının cevabı dönmesi beklendikten sonra ekranda raporlar gösterilir. Sonuç olarak hedeflenen maliyet ve reklam sayıları başarılı bir şekilde elde edilerek, hangi reklama ne kadar bütçe ayrılabileceği hesaplanmıştır. Belirlenen işlem sırasına göre ortaya çıkan sonuçlar, ekranda yüklenme süreleri gösterilerek kuyruğa alınması sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ile girilen maliyetler, hesaplanan toplam reklam masrafları, hedeflenen yaş aralıklarının incelenmesini sağlayan istatistikler raporlarda gösterilmiştir.
MVC 4, hizmet olarak yazılım, Optimizasyon, Cplex
 • Dikener, O. (2011). İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi. Erciyes İletişim Dergisi, 2(1), 152-166
 • Öztürk, M., & Ayman, M. (2007). Web sayfalarının halkla ilişkiler amaçlı kullanımı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(4), 57-66.
 • Metin, S., & Türkoğlu, İ. (2018) Doğrusal Programlama Yöntemleri Kullanılarak Küçük İşletmelerdeki Kar Paylarının Artırılması: Mert Cam Örneği. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD), 6(12), 106-117.
 • Yalgın, A. O. (1984). Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek. Bilimsel Madencilik Dergisi, 23(3), 25-40.
 • Hacıoğlu, T., & Güneş, A. (2019) Çok Katmanlı Çok Kullanıcılı Web Sistemlerinde Performans Analizi ve Bir Uygulama. Engineering Sciences, 14(3), 88-103.
 • Yücel, M. Pazarlama Problemlerinin Çözümünde Yöneylem Araştırmasının Önemi. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 2(2), 70-76.
 • Balcı, T. (2018). Entitiy Framework’ün Farklı Veritabanlarındaki Performans Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale
 • Turan, F. (2018). Asp.Net Mvc 4 Teknolojilerini Kullanarak Bir E-Ticaret Sitesi Uygulamasının Geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul
 • Şen, Ş. (2008). Web Part ve Ajax Teknolojileri İle Kişiselleştirilebilir Portal Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir
 • Varlı, E., Ergişi, B., & Eren, T. (2017). Özel Kısıtlı Hemşire Çizelgeleme Problemi: Hedef Programlama Yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (49), 189-206.
 • Şenol, S., & Güngör, İ. Menü Planlama Sorununa Karma Tamsayılı Programlama Modeli İle Çözüm Önerisi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Doğruyol, M. C., Duran, E., Görgülü, G., Gülhan, İ., Kuruç, A. P., Özsümbül, K., Uğuz, B. & Anaç, C. Boya Atölyesinde İş Çizelgeleme Problemi. Sistem Tasarımı Proje Özetleri, 49.
 • Saylı, A., Akbulut, C., (2017), Analysis, Design and Implementation of Diet Control System, European Journal of Science and Technology Vol. 7, No. 11, pp. 2-6, December 2017
 • Mucuk, İ. (2010). Pazarlama ilkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi
 • Özçelik, T.Ö., Gündüz, G., (2019) Sezgisel Algoritmaları Kullanarak Raf Optimizasyonu Çalışması ve Bir Yazılım Uygulaması, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Sayı 16, S. 977-982, Ağustos 2019
 • Trbootstrap. (t.y.). Erişim adresi https://trbootstrap.com
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5125-6378
Author: Mustafa Zahid GÜRBÜZ (Primary Author)
Institution: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3213-4113
Author: Onur AKÇİN
Institution: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Gürbüz, M , Akçi̇n, O . (2020). Optimizasyon Otomasyonu İçin Cplex Çözücüsünün Web Tabanlı Sunucu Üzerinden Çalıştırılması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (18) , 943-951 . DOI: 10.31590/ejosat.688119