Year 2020, Volume , Issue 19, Pages 119 - 126 2020-08-31

A Review on Motor Vehicles Fires
Motorlu Araç Yangınları Üzerine Bir İnceleme

Zehra YILDIZ [1] , Ercan KÖSE [2]


The reliable and used vehicles in public or individual transportation are land vehicles. One of the biggest risks in land vehicles is fire. Fire danger is determined by fire load. Fire load is the amount of potential flammable material contained per unit area within a structure. Especially in buses with high fire loads and human loads, fire is a great risk. If the vehicles can be in traffic, it takes time for the fire brigade to reach the scene, and the vehicle can burn completely and the people in the vehicle may lose their lives. Most of vehicles fires have prevented at the beginning of fires in the Turkey. For this reason, necessary precautions must be taken in buses to prevent fire from growing and not to grow since manufacturing. In this study, the sections where bus fires occur, the causes of fire and fire safety measures to be taken are presented.

Toplu veya bireysel yolculuklarda güvenilir ve çok kullanılan araçlar, kara araçlarıdır. Kara araçlarındaki en büyük risklerden biri yangındır. Yangın tehlikesi, yangın yüküne göre belirlenir. Yangın yükü, bir yapı içerisinde birim alanı başına bulunan potansiyel yanıcı madde miktarıdır. Özellikle yangın yükü ve insan yükü fazla olan otobüslerde yangın büyük bir risktir. Araçların trafikte seyir halinde olabilmesi durumunda itfaiyenin olay yerine ulaşması zaman aldığından araç tümüyle yanabilmekte ve araçta olan kişiler hayatını kaybedebilmektedir. Türkiye’de son yıllarda artan araç yangınların çoğu başlangıç aşamasında söndürülmektedir. Bu sebeple otobüslerde imalattan itibaren yangınının çıkmaması ve büyümemesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, otobüs yangınlarının meydana geldiği bölümler, yangın nedenleri ve alınması gereken yangın güvenlik önlemleri ortaya konmuştur.
 • Anonim, (2012), Dikkat yangın var mı? Taşıyanlar Ticari Taşıtlar Dergisi, 1-2, 46-50
 • Bakırcı, E., Karatop, B., Bayındır S., (2019), Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması, Doğ Afet Çev Derg., 5(2): 272-280
 • Brandt, J., Försth, M., (2011), Testing active fire protection systems for engine compartments in buses and coaches-a pilot study, Fire Technology SP Report, 22
 • BYKHY. (2015). Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • Çelik, G., Yıldız, Z., (2018), Hastanelerde aktif yangın güvenlik önlemleri, 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress IMSEC.
 • Gao, A., Zhao, C. Z., Xu, F., Di, M., Gao, W., & QI, Z. B. (2013). Fire risk and failure mechanism of copper wire under overcurrent fault condition. Procedia Engineering, 52, 119-123.
 • Hammarström, R., Axelsson, J., Försth, M., Johansson, P., Sundström, B., (2008), Bus Fire Safety, Fire Technology SP Report.
 • Kara, İ. B., (2018), 2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4(2): 105-114
 • Karadeniz, R., (2019), Şehirlerarası otobüs yangınlarında can ve mal kayıpları önlenmeli, Mühendis ve Makine, 40-45.
 • Kars F., (1999), Yapılarda yangın risklerini sınırlamaya yönelik önlemler ve duman kontrolü sağlama, 4. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi.
 • Kılıç A., (1997), Kara Taşıtları Yangınları, Yangın ve Güvenlik Dergisi, 34:8-10.
 • Kılıç A., (2019), Otobüs yangınları ve önlemler, Mühendis ve Makine, 15-22.
 • Mangs J., (2004), On the fire dynamics of vehicles and electrical equipment, VTT Publıcatıons 521, Otamedia Oy.
 • NFPA 556, (2010), Guide on Methods for Evaluating Fire Hazard to Occupants of Passenger Road Vehicles.
 • Topical Fire Report Series (2018), Highway Vehicle Fires (2014-2016), 19:2
 • Outback Marine, Alternator, Erişim adresi: https://www.outbackmarine.com.au/saddle-mount-6-series-24-volt-70-amp-alternator-wi, (2020, 6 Mart).
 • David Ljung Madison, Dave's Bus Conversion, Erişim adresi: http://bus.getdave.com/Docs/12Von24V, (2020, 6 Mart).
 • Haberler.com, Otobüs yangınlarında ana sebep; elektrik aksamı ve kablo hatası, Erişim adresi: https://www.haberler.com/otobus-yanginlarinda-ana-sebep-elektrik-aksami-ve-12439781-haberi, (2020, 6 Mart).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1304-4857
Author: Zehra YILDIZ (Primary Author)
Institution: Tarsus Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9814-6339
Author: Ercan KÖSE
Institution: Tarsus Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2020

APA Yıldız, Z , Köse, E . (2020). Motorlu Araç Yangınları Üzerine Bir İnceleme . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (19) , 119-126 . DOI: 10.31590/ejosat.704517