Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 147 - 153 2021-01-31

Göreme Açık Hava Müzesi’nin Erişilebilir Turizm Açısından İncelenmesi
A Study on Accessible Tourism Potentials of Göreme Open Air Museum

Anıl EVCİ [1] , Candan ŞAHİN [2]


Bu çalışmada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve dünya çapında bir üne sahip olan Göreme Açık Hava Müzesi; tarihi, doğal, kültürel ve sosyal açıdan incelenmiştir. Bu bölge, doğal güzellik ve tarihi özellik bakımından dünya genelinde bilinmektedir. Çalışmada, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler ve yerel halk olmak üzere üç hedef gruptan toplam 405 kişiye, yüz yüze görüşerek standart anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda alanı ziyaret eden farklı grupların bölgenin turizm potansiyeli açısından erişilebilirliği üzerine düşünceleri öğrenilmiştir. Elde edilen bulgulardan, en fazla yabancı turistin (%15) Amerika Birleşik Devletleri’nden geldiği anlaşılmıştır. Turistler bölgeye en fazla tur operatörleri vasıtasıyla gelmiştir. Alanı ziyaret eden yabancı turistler, yerli turist ve yerel halka göre alanın temel donatılarını ve peyzaj düzenlemesini daha yüksek oranda yeterli bulmuşlardır. Yerli turist ve yerel halk özellikle yürüyüş yollarının dik ve fazla basamaklı olmasının, onların tarihi ve kültürel varlıklara ulaşmasında zorlukların oluşmasına neden olduğunu ifade etmişlerdir. UNESCO dünya kültür mirasını koruma listesinde bulunan, Göreme Ulusal Tarihi Park içindeki Göreme Açık Hava Müzesi ve yakın çevresinde yapılan detaylı inceleme ve araştırma sonucunda, bölgedeki mevcut düzenlemelerin, engelli bireylerin alana erişilebilirliği konusunda gözden geçirilmesinin ve bazı yeni düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Alanın, bütün ziyaretçilerin faydalanabileceği şekilde düzenlenmesi konusunda bazı öneriler sunulmuştur.
The Göreme Open Air Museum, which has hosted many civilizations throughout the history, has a worldwide reputation. This region is well known throughout the world in terms of natural beauty and historical features. In this study, a total of 405 people from three target groups, who visited the region, were interviewed face to face with applying a standard questionnaire. As a result of the survey, the different groups visiting the area on their accessibility way in terms of tourism potential have been learned. From the findings, it was understood that most of the foreign tourists (15%) came from the United States. Tourists came to the region with the highest rate with tour operators. The foreign tourists visiting the area reported the basic equipment and landscaping of the area to be higher than the local tourists and local people. National tourists and local people stated that the walking paths are very sloppy with many-steep lead to difficulties in reaching historical and cultural assets. As a result of the detailed examination and research carried out in the Göreme Open Air Museum and its near vicinity, which is on the UNESCO world cultural heritage conservation list, it was concluded that the existing regulations in the region should be reconsidered to review the accessibility of disabled individuals to the area and to make some new arrangements. Suggestrions were made to organize the area so that all visitors could benefit from it.
 • 1. Özkan, A.H. (2005). Ekolojik Mimarlık Çerçevesinde Alanya'daki Turizm Olgusunun İncelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 123s, İstanbul.
 • 2. Tan, A. (2013). Samsun Kenti ve Yakın Çevresinin Doğal ve Kültürel Peyzaj Özelliklerinin Turizm Potansiyeli Açısından İrdelenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 193s, Ankara.
 • 3. Çakmak, N.M. (2008). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Engelli Tanımı Hakkında Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57, 63-114, Ankara.
 • 4. Thiberg, S. (1996). Engelsiz İnsan Yerleşmelerine Doğru E. Komut Der. Diğerlerinin Konut Sorunları. TMMOB Mimarlar Odası, 293-297, Ankara.
 • 5. Darcy, S., Dickson, T. (2009). A Whole-of-Life Approach to Tourism: The Case for Accessible Tourism Experiences. Journal of Hospitality and Tourism Management, 16(1), 32-44.
 • 6. Buhalis, D., Darcy, S. (2010). Aspects of Tourism: Accessible Tourism: Concepts and Issues. Channel View Publications, 336p, Bristol.
 • 7. Ayyıldız, T., Atay, H., Yazıcı, A. (2014). Konaklama Işletmelerinin Engelliler Için Olanakları Ve Yöneticilerin Görüşleri: Kuşadası Örneği. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 84-100.
 • 8. http://www.goreme.bel.tr/tr/goreme-genel-bilgiler, Reach date: 09.04.2015.
 • 9. http://www.nevsehirkulturturizm.gov.tr/TR,74202/genel-bilgiler.html, Reach date: 25.12.2015.
 • 10. Baş, T. (2005). Anket. Seçkin Yayıncılık, 231s, Ankara.
 • 11. Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım, 425s, Ankara.
 • 12. Kepenek, E. (2016). Kentsel Dönüşüm Amaçlı Yapısal Risk Sınıflandırması İçin Bir Model Önerisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 180s, Isparta.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4490-2562
Author: Anıl EVCİ
Institution: Süleyman Demirel University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0413-2380
Author: Candan ŞAHİN (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Evci, A , Şahin, C . (2021). A Study on Accessible Tourism Potentials of Göreme Open Air Museum . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 147-153 . DOI: 10.31590/ejosat.764073