Year 2021, Volume , Issue 21, Pages 621 - 628 2021-01-31

Konutlardaki Mutfak Yangınları Üzerine Bir Değerlendirme

Zehra YILDIZ [1]


Yemek yapılan ya da yemek servisi sunan lokanta, hazır yemek firmaları, işyeri veya konut mutfakları yapının dar bir bölümü olup, başta ısıtma-pişirme ekipmanları olmak üzere birçok elektrikli cihazın kullanıldığı yangın yükü indeksi fazla olan bir bölgedir.Ülkemizde meydana gelen yangınların yaklaşık yarısı konutlarda meydana gelmektedir.Konutlarda meydana gelen yangınların çoğu, mutfaklarda ortaya çıkmaktave konutun diğer bölmelerine yayılarak yangının büyümesine neden olmaktadır.Bu çalışmada, Mersin ilinde meydana gelen yangınlar ile beraber mutfak yangınlarının nedenleri ve mutfak yangınlarını önlemek için alınabilecek tedbirler ortaya konmuştur. Mersin ilinde meydana gelen yangınlar incelendiğinde en fazla karşılaşılan yangın türü sırasıylaot yangını, konut yangını, atık yangını ve araç yangını olduğu belirlenmiştir. Mutfak yangınlarına genel olarak yağ buharı ve ısıtma-pişirme sistemleri sebep olduğu belirlenmiştir.Mutfak yangınları, alınabilecek basit önlemlerle engellenebilir düzeyde olduğu görülmüştür.
Yangın,, Mutfak Yangını, Konut Yangını, Yağ yangını
 • Ahrens, M. (2007), Home Kitchen Fires Reported to US Fire Departments, Residential Kitchen Fire Suppression Research Needs: Workshop Proceedings
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, (2015). Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • Chow, W.K., Nı, X. (2014). Experimental Evaluation on Performance of Open Kitchen Fire Suppression Systems, Fıre Safety Scıence-Proceedıngs of The Eleventh Internatıonal Symposıum, 1298-1311
 • Chow, W.K. (2019), Yüksek Binaların Küçük Konut Birimlerinde Açık Mutfaklara İlişkin Yangın Güvenlik Kaygıları, TÜYAK Yangın Mühendisliği Dergisi, 9:42-46
 • Çelik, G. (2019), Üniversite Araştırma Hastanelerinde Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri, Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Department for Communities and Local Government, 2015. Fire statistics: Great Britain April 2013 to March 2014
 • Hall, J.R. (2008). Home Fıres Involvıng Cookıng Equıpment, Fire Analysis and Research Division National Fire Protection Association
 • https://tuyander.org.tr/2019/11/07/mutfak-yanginlari/ (Erişim Tarihi: 03.05 2020).
 • İnan, H.F., Kurt, Z., Kubilay, İ. (2007), Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitimi
 • İnce, A. (2016), Hastanelerde Yangın Güvenliği ve Tahliye Gerekleri Üzerine Bir İrdeleme. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, (2020), Yangınlarına karşı alınması gerekli tedbirler, İstanbul İtfaiyesi, (Erişim Tarihi: 03.05 2020).
 • Kara, İ.B. (2018), 2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 42: 105-114
 • Kars, F. (1999), Yapılarda Yangın Riskini Sınırlamaya Yönelik Önlemler ve Duman Kontrolünün Sağlanması, VI. Ulusal Tesisat Kongre ve Sergisi
 • Mammacıoğlu, O., Coşkun, G., Soyhan, H. (2017), Su ile Karışmayan Yağ B, F, K Sınıfı Yangınlarında Yangın Söndürme Cihazlarının Doğru Kullanımı. Uluslararası Yakıtlar Yanma ve Yangın Dergisi, 5:19-23.
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, (2020), İstatistikler, Mersin İtfaiyesi.
 • NFPA, National Fire Protection Association, (Erişim Tarihi: 03.05 2020).
 • Razon, A.A, Ahmad, I. (2017), A Study on Fire Safety and Security at Kitchen in Apartment Buildings, International Journal of Latest Engineering and Management Research IJLEMR, 23:62-71
 • Shrader, K.W. (2012), Strategies for Reducing Residential Cooking Fires
 • Yaşdağ, T., Tekin, A., (2017), Ayçiçek ve Pirina Yağlarının Kızartma Stabilitelerinin Karşılaştırılması, Gıda, 42(2): 105-115
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1304-4857
Author: Zehra YILDIZ (Primary Author)
Institution: Tarsus Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

APA Yıldız, Z . (2021). Konutlardaki Mutfak Yangınları Üzerine Bir Değerlendirme . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (21) , 621-628 . DOI: 10.31590/ejosat.788253