Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 518 - 523 2021-04-30

Probiyotikler ve Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri
Effects of Probiotics on Women’s Health

Hatice Kübra YILMAZ [1] , Kübra DERYA İPEK [2]


Probiyotikler, ağız yoluyla yeterli miktarda alındığında konakçısının sağlığına faydalı olan sindirim kanalı mikroorganizmalarıdır. Probiyotikler; insan kaynaklı olup patojen ve toksijenik olmama , bağırsak hücre epiteline tutunabilme, antimikrobiyal özellikte salgı yapabilme, mide asidi ve safraya dirençli olma ve konakçının sağlığına olumlu etki yapabilme gibi özelliklere sahip olarak patojen mikroorganizmaların inhibisyonunu sağlar, gastrointestinal mikrobiyotayı iyileştirerek gıdaların sindirilebilirliğini arttırır, immün sistemi destekler, kan kolesterol seviyesini düşürür ve prebiyotiklerin emilimini artırıcı etki gösterir. Laktikasit bakterileri; probiyotiklerin tüketicinin sağlığı üzerinde yarattığı etkilerin en ayrıntılı olarak araştırıldığı mikroorganizma grubudur. Mikrobiyota, belirgin bir ekolojik yer veya çevre içerisinde bulunan mikroorganizmalar topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Kadın üreme sistemi mikroorganizma florası; üreme sağlığı, gebelik ve yeni doğan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Mikrobiyota gelişimine etkisi olan temel faktörlerin başında doğum şekli, annenin mikrobiyotası, anne sütü alımı, antibiyotik/probiyotik kullanımı, beslenme ve bakterilere çevresel maruziyet bulunmaktadır. Probiyotikler, gebelik komplikasyonlarının ve maternal metabolizma ile ilgili olumsuz sonuçların önlenmesi için güvenli bir terapötik araç olacak potansiyele sahip olduğu çalışmalar ile desteklenmektedir.
Mikrobiyota, Probiyotik, Sağlık
 • İrge E, Timur S, Zincir H, Oltuluoğlu H, Dursun S. Gebelikte Beslenmenin Değerlendirilmesi. STED. 2005; 14(7): 157-160.
 • Baysal A. Beslenme, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2000, ss 419-428.
 • Ersöz A.B, Gülerman F. Otizm Spektrum Bozukluğunda Bağırsak Mikrobiyatasının Rolü, Türk Psikiyatri Dergisi. 2019; 30(3):210-9.
 • Evrensel, A., & Ceylan, M. E. (2015). Bağırsak Beyin Ekseni: Psikiyatrik Bozukluklarda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 7(4).
 • Narayan, S. S., Jalgaonkar, S., Shahani, S., & Kulkarni, V. N. Probiotics: current trends in the treatment of diarrhoea. Hong Kong Med J. 2010; 16(3), 213-218.
 • Yurttaş M.,Yılmaz A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin probiyotik ürünler hakkında bilgi düzeyinin ve tüketim durumunun belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 6.2: 64-69.
 • Uymaz, B. Probiyotikler ve Kullanım Alanları. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences. 2010; 16(1).
 • Delikanlı B., Özcan T. Probiyotik İçeren Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; Cilt 28, Sayı 2, 59-70.
 • Ceyhan, N., Alıç H. Bağırsak mikroflorası ve probiyotikler. Turkish Journal of Scientific Reviews, 2012; 5(1), 107-113.
 • Kadooka, Y., Sato, M., Ogawa, A., Miyoshi, M., Uenishi, H., Ogawa, H., & Tsuchida, T. Effect of Lactobacillus gasseri SBT2055 in fermented milk on abdominal adiposity in adults in a randomised controlled trial. British Journal of Nutrition. 2013; 110(9), 1696-1703.
 • Çetinbaş, S., Kemeriz, F., Göker, G., Biçer, İ., & Velioğlu, Y. S. (2017). İnsan Mikrobiyomu: Beslenme ve Sağlık Üzerindeki Etkileri. Academic Food Journal/Akademik GIDA, 15(4).
 • Koca, T. Bağırsak mikroflorasının inflamatuvar hastalık patogenezindeki yeri. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2015; 24(1), 78-91.
 • Karademir, G., & Yücel, Ü. Broilerde Kefirin Probiyotik Amaçla Kullanılması. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2008; 49(1), 47-54.
 • İnanç, N., Şahin, H., & Çiçek, B. Probiyotik ve Prebiyotiklerin Sağlık Üzerine Etkileri. Erciyes Tıp Dergisi. 2005; 27 (3), 122-127.
 • İsmailoğlu Ö., Öngün Yılmaz H. Probiyotik Kullanımının Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkisi, Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 2019;1(1):38-56).
 • Güney, R., & Çınar, N. Anne sütü ve mikrobiyota gelişimi. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 2017; 1, 17-24.
 • Derya İpek K., Öngün Yılmaz H. Diyetin ve Karbonhidrat İçeriğinin Mikrobiyotaya Etkisi, Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg. 2018; 3(2):29-39. Örüklü, C., & Hotun Şahin, N. (2018). Erken Doğum ve Mikrobiyota İlişkisi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4, s:383-392.
 • López-Moreno, A., & Aguilera, M. (2020). Probiotics Dietary Supplementation for Modulating Endocrine and Fertility Microbiota Dysbiosis. Nutrients, 12(3), 757.
 • Yuvacı, H. U., & Cevrioğlu, A. S. (2017). Kadın üreme sistemi mikrobiyotası. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 1, 95-103.
 • Bıyıklı, E. T., & Şanlıer, N. Polikistik Over Sendromu ve Beslenme. Beslenme ve Diyet Dergisi, 2013, 41(3), 253-257.
 • Sert, Ü. Y., & Bozkurt, N. İnsan Mikrobiotası ve Jinekolojik Hastalıklara Olan Etkisi. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 2018; 16(4), 244-249.
 • Uzdil Z, Özenoğlu A. Gebelikte çeşitli besin öğeleri tüketiminin bebek sağlığı üzerine etkileri. Balıkesir Saglik Bil Dergisi, 2015; 4(2): 117–121.
 • Karamali, M.., Dadkhah, F., Sadrkhanlou, M., Jamilian, M., Ahmadi, S., Tajabadi-Ebrahimi, M., & Asemi, Z. (2016). Effects of probiotic supplementation on glycaemic control and lipid profiles in gestational diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes & metabolism, 42(4), 234-241.
 • Kramer MS, Kakuma R. Balanced protein/energy supplementation in pregnancy. Cochrane database syst Rev. 2000; 2.
 • Küçükkaraca, H., & Samur, F. G. (2018). Gebelik ve Laktasyon Döneminde Probiyotiklerin Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 15(4), 179-183.
 • Dolatkhah, N., Hajifaraji, M., Abbasalizadeh, F., Aghamohammadzadeh, N., Mehrabi, Y., & Abbasi, M. M. (2015). Is there a value for probiotic supplements in gestational diabetes mellitus? A randomized clinical trial. Journal of Health, Population and Nutrition, 33(1), 1-8.
 • Burton-Shepherd, A. (2015). Prebiotics and probiotics as novel therapeutic agents for obesity. Nurse Prescribing, 13(3), 136-139.
 • Gomez, A. L., Barrett, H. L., Callaway, L. K., & Nitert, M. D. (2015). Probiotics and pregnancy. Current diabetes reports, 15(1), 567.
 • Uçar Z, Öngün Yılmaz H. Laktasyon döneminde beslenme: Enerji ve Makro Besin Öğeleri. J Health Pro Res 2020; 2(1):37-46.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7750-6024
Author: Hatice Kübra YILMAZ (Primary Author)
Institution: HALIC UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1037-4095
Author: Kübra DERYA İPEK
Institution: HALIC UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Yılmaz, H , Derya İpek, K . (2021). Probiyotikler ve Kadın Sağlığı Üzerine Etkileri . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 518-523 . DOI: 10.31590/ejosat.827669