Year 2021, Volume , Issue 23, Pages 534 - 539 2021-04-30

Performance Investigation of Submersible Cutter Pump
Parçalayıcı Bıçaklı Atık Su Drenaj Pompasının Performans İncelemesi

Mehmet Salih CELLEK [1]


Centrifugal water pumps can be used efficiently when they deliver clean water, in the case of solid-liquid wastewater or slurry transmissions, they often fail as a result of blockages due to narrow impeller channels. Submersible type wastewater drainage pumps with cutter blades are a new design developed for use in flow conditions containing solid, fibrous, and particulate matter and are expected to have a longer life. Many solid particles are grinded and discharged with the use of cutter blades attached to its impeller and suction side of the volute. These attachments cause additional load on the pump shaft, reducing pump head. In this study, the performances of two different centrifugal type submersible cutter pumps were examined and compared in case of using clean water. According to the test studies, it has observed that the imported pump has a higher head at low flow rates, while the company-produced pump has performed better in increasing flow rates.
Santrifüj su pompaları temiz su iletmeleri durumunda verimli bir şekilde kullanılabilirken, katı-sıvı karışımlı (çamur) atık su iletmeleri söz konusu olduğunda ise çark kanallarının dar olması nedeniyle tıkanmalar sonucu sıklıkla arızalanmaktadır. Dalgıç tipi parçalayıcı bıçaklı atık su drenaj pompaları katı, lifli ve partikül içeren akış şartlarında kullanılmak için geliştirilen yeni bir tasarım olup daha uzun ömürlü olması beklenen bir pompa türüdür. Bu pompanın çark ve emiş ağzına takılan kesici uçlarla, birçok katı partikül öğütülerek tahliye edilir. Bu durum pompaya ilave güç bindirmekte ve basma yüksekliğini düşürmektedir. Bu çalışmada, iki farklı sanrfifüj tipli parçalayıcı bıçaklı atık su drenaj pompasının basma yükseklikleri temiz su kullanılması durumunda incelenerek sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan test çalışmalarına göre, ithal pompanın düşük debilerde daha yüksek basma yüksekliğine sahip iken, artan debilerde ise imalatı yapılan firma pompasının daha iyi performans sergilediği görülmüştür.
 • [1]. Karamanoğlu Y, Mobedi M., Ertöz A.Ö, (2006). Pompa Tasarımının Geliştirilmesinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin Kullanılması, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 91, 46-55.
 • [2]. ERTÖZ A. Ö., (2003). Pompalarda Enerji Verimliliği, Tesisat Dergisi, Kasım 2003.
 • [3]. Korkmaz, E., (2015). Tek Kademeli Bir Derin Kuyu Pompası Karakteristiklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi, Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 19(1),1-8.
 • [4]. Europump, Hydraulic Institute, (2001). Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping Systems, The US Department of Energy’s Office of Industrial Technologies.
 • [5]. Europump, Hydraulic Institute (2004). Variable speed pumping, a guide to successful applications. Elsevier Advanced Technology, 170p, London.
 • [6]. Şenol G.K., Karakuş, C., (2017). Pompa ve Pompaj Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Uygulamaları, Mühendis ve Makina, 58;687,1-16.
 • [7]. Moreno, M., Carrion, P. A., Planells, P., Ortega, J. F., Tarjuelo, J. M.. (2007). Measurement and Improvement of the Energy Efficiency at Pumping Stations, Options Mediterraneennes: Seri B, Etudes et Recherches, vol. I, no. 56, p. 353-366.
 • [8]. Şen, M., (2011). Santrifüj Pompalar ve Pompa Tesisatı, Mas Daf, Mas Grup Yayınevi, İstanbul.
 • [9]. Yumurtacı, Z, Sarıgül A.,(2011). Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Uygulamaları, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Mart-Nisan.
 • [10]. Sarıoğlu K., Ayder E., (1999). Pompa Çarkı İçindeki Akışın 3 Boyutlu Euler Denklemleri ile Analizi, J. of Engineering and Environmental Science, 23, 229-238.
 • [11]. Cellek, MS., Engin T., (2016). 3-D Numerical investigation and optimization of centrifugal slurry pump using Computational Fluid Dynamics, Journal of Thermal Science & Technology 36 (1), 69-83.
 • [12]. Cellek, MS., Engin T., (2016). Parametric investigation of a centrifugal slurry pump while handling clear water, Journal of Thermal Science & Technology 36 (2), 19-28.
 • [13]. Cirit A., Konuralp O., Beyazçiçek, M., Albayrak, K., Pompalarda Tasarım ve İç Akış Çözümlemeleri İle Performans Analizi, Laynebowler Yayınları.
 • [14]. İncebay, Ö., Yapıcı, R., (2017). Santrifüj Bir Kalp Destek Pompası Prototipinin Sayısal Ve Deneysel Olarak İncelenmesi, S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg., c.5, s.4, ss. 472-484.
 • [15]. Cellek M.S, (2013). Radyal tipteki bir çamur pompası optimizasyonu ve analizi, Yüksek Lisans Tezi.
 • [16] Ulusal ve Yerel Medya, (2020). “Tünelleri su bastı” arama Görüntüleri.
 • [17]. İnternet sitesi, https://www.tuik.gov.tr, 2019.
 • [18].Bader Motor Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, (2020)
 • [19]. Sungur C, (2003). Bilgisayar Kontrollü Yüksek Hassasıyetli Santrifüj Pompa Deney Ünitesinin Gerçekleştirilmesi, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (32), 39 -46.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5802-0715
Author: Mehmet Salih CELLEK (Primary Author)
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Supporting Institution Tubitak 1507 “Kobi Arge Başlangıç Destek Programı
Project Number 7180656
Thanks Bu çalışma Tubitak 1507 “Kobi Arge Başlangıç Destek Programı” kapsamında 7180656 proje numarası ile desteklenmiştir. Projenin sunulmasında, yürütülmesinde ve ilerlemesinde emeği geçen merhum Muzaffer Sezgin’e, Bader Motor Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetimine, firma CEO’su Mohamad Zouhair TALAS’a, AR-GE Müdürü Sayın Hayatullah NORY ve AR-GE mühendisi Ömer AKBAL’a teşekkürlerimi sunarım
Dates

Publication Date : April 30, 2021

APA Cellek, M . (2021). Parçalayıcı Bıçaklı Atık Su Drenaj Pompasının Performans İncelemesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (23) , 534-539 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejosat/issue/60692/882402