Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı
The Perception of “Good Citizen” in The Reports of John Dewey and Beryl Parker, Two of The Republic Period Foreign Education Experts

Ali YALÇIN [1]


Eğitimle ilgili tarihsel dokümanlar, belgeler ve raporlar, dönemin iyi ve nitelikli vatandaş özelliklerinin nasıl olması gerektiği üzerine odaklanmıştır. Cumhuriyet döneminde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak için birçok yabancı eğitim uzmanı Türkiye’ye gelmiştir. Özellikle, 1923-1960 yılları arasında farklı ülkelerden yabancı eğitim uzmanları, ülkemize davet edilmiş ve Türk eğitim sisteminin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla birçok rapor hazırlanmıştır. Yabancı uzmanların bu raporlarında, sunmuş oldukları çözüm önerileriyle Türk eğitim yapısı üzerinde önemli etkiler bıraktığı söylenebilir. Özellikle bu uzmanlar raporlarında, iyi vatandaş özelliklerinin nasıl olması gerektiği ve bununla birlikte nitelikli bir insan yetiştirmenin nasıl olması gerektiğine dair, birtakım önemli görüş ve öneriler belirtmişlerdir. Özellikle, John Dewey, Türk eğitim sisteminin genel yapısı üzerine, Beryl Parker ise ilköğretim alanında rapor sunmuştur. Bu yabancı eğitim uzmanları, hazırlamış oldukları raporlarda, eğitim sistemiyle ilgili önemli tespitler yapmışlardır. Bu nedenle araştırmanın amacı; Cumhuriyet dönemi yabancı eğitim uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın raporlarında iyi vatandaş algısını tespit etmektir. Bu bağlamda çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden dokuman incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağı, John Dewey ve Beryl Parker’ın raporlarından oluşmaktadır. Bu raporlardan elde edilen veriler, içerik analizine dayalı olarak kodlanıp kategori haline getirilmiştir. Bunun sonucunda kategorileşen veriler, yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları iki alan uzmanı tarafından kontrol edilerek çalışmanın geçerlilik ve güvenirliği arttırılmaya çalışılmıştır.

Historical documents, papers and reports on education focused on how good and well-qualified citizens should be. During the Republican era, many foreign education experts came to Turkey in order to improve the quality of our education system. Particularly, between 1923 and 1960, foreign education experts from different countries were invited to our country and many reports were prepared in an attempt to solve the problems of the Turkish education system. It is possible to say that in these reports of foreign experts, they made a significant impact on the structure of the Turkish education system with the solutions they offered. Specifically, these experts identified some important opinions and recommendations in their reports on how good citizens should be and how to raise a well-qualified person. In particular, John Dewey reported on the general structure of the Turkish education system and Beryl Parker on the structure of primary school education. In their reports, these foreign education experts identified significant issues about the education system in Turkey. Therefore, the aim of the present study is to reveal the perception of good citizens mentioned in the reports of John Dewey and Beryl Parker, two of the foreign education experts in the Republican period. In this context, the method of document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. The data source of the study consisted of the reports of John Dewey and Beryl Parker. The data obtained from these reports were coded and categorized based on content analysis. As a result, the data that was categorized was interpreted. The findings of the study were checked by two field experts and attempts were exerted to increase the validity and reliability of the study.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları
 • Dewey, J. (1939) Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, İstanbul, Maarif Basımevi
 • Parker, B. (1939). Türkiye’de ilk tahsil hakkında rapor. İstanbul. Devlet Basımevi
 • Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2012). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Bal, H. (1991) 1924 Raporunun Türk Eğitimine Etkileri ve John Dewey’in Eğitim Felsefesi, İstanbul
 • Doğan, E. E. (2004) “Amerikalı John Dewey’i Atatürk Neden Türkiye’ye Çağırdı?”, Bizim Anadolu, ss. 23
 • Budak, Ç. (2010). Türkiye’de ilkokul programları ve yabancı uzmanların ilkokul programlarına olan etkisi (1923-1960). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın
 • Ortak, Ş. (2004) Atatürk Dönemi Eğitim Politikalarında Yabancı Uzman Raporlarının Etkileri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü: Erzurum
 • Şahin, M. (1996) Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında Yabancı Uzmanların Yeri (1923–1960), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü: İzmir.
 • Civek, B. D. (2008). Yeni Sosyal Bilgiler 4. ve 5. Sınıf Programlarında Vatandaşlık Eğitimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Yeşilbursa, C. C. (2015). Turkish Pre-Service Social Studies Teachers’perceptions Of “Good” Cizitezship, Academic Journals, 10(5), ss. 634-640
 • Kılınç, E. (2014). Does Good Citizen Consider Envirenment? The Correlation Between Characteristic Of Good Citizen And Envirenmental Attitudes Among st Pre-Service Social Studies Teachers. Journal Of Environmental Protection And Ecology, 15 (3A), ss. 1434-1441
 • Prior, W (1999), What İs Means To Be A “Good Citizen” İn Australia. Social Education. 27(2).
 • Osmanoğlu, A. E. & Öztürk, C. (2012). Türkiye ve Mısır Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Vatandaşlık Algısının Karşılaştırmalı Analizi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3)
 • Osmanoğlu, A. E., Adak, N. & Dereli, E. (2013) 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Vatandaşlık Algısı, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), ss. 63
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8421-3924
Author: Ali YALÇIN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 26, 2019

Bibtex @research article { eku492197, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {15}, pages = {59 - 70}, doi = {10.17244/eku.492197}, title = {Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı}, key = {cite}, author = {Yalçın, Ali} }
APA Yalçın, A . (2019). Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 15 (Özel Sayı 1) , 59-70 . DOI: 10.17244/eku.492197
MLA Yalçın, A . "Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 59-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/44193/492197>
Chicago Yalçın, A . "Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 (2019 ): 59-70
RIS TY - JOUR T1 - Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı AU - Ali Yalçın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17244/eku.492197 DO - 10.17244/eku.492197 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 70 VL - 15 IS - Özel Sayı 1 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.492197 UR - https://doi.org/10.17244/eku.492197 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı %A Ali Yalçın %T Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı %D 2019 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 15 %N Özel Sayı 1 %R doi: 10.17244/eku.492197 %U 10.17244/eku.492197
ISNAD Yalçın, Ali . "Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı". Eğitimde Kuram ve Uygulama 15 / Özel Sayı 1 (March 2019): 59-70 . https://doi.org/10.17244/eku.492197
AMA Yalçın A . Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı. Journal of Theory and Practice in Education. 2019; 15(Özel Sayı 1): 59-70.
Vancouver Yalçın A . Cumhuriyet Dönemi Yabancı Eğitim Uzmanlarından John Dewey ve Beryl Parker’ın Raporlarında “İyi Vatandaş” Algısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019; 15(Özel Sayı 1): 59-70.