Year 2017, Volume 13 , Issue 1, Pages 10 - 15 2017-07-14

Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Demir Yatağının Mineralojik Özellikleri
Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit

Nursel ÖKSÜZ [1] , İsmail KOÇAK [2] , Mehmet KESKİN [3]


İnceleme alanı, Yahyalı ilçesinin (Kayseri) yaklaşık 20 km kuzeybatısında yer almakta olup, çalışma, Karamadazı demir yatağının cevher mikroskobik özelliklerinin incelenmesine dayanmaktadır. Bahsi geçen demir yatağı, Karamadazı Graniti ile Yahyalı istifinde yer alan Akbaş Formasyonu dokanağı boyunca gelişmiş bir skarn yatağıdır. Cevherleşme üç ana evrede oluşmuştur. Birinci evre, granatlı endoskarn ve piroksen granat ekzoskarnla eş yaşlı olan manyetit cevherleşmesi şeklinde gözlenir. İkinci evre ise ekzoskarn zonu içinde yaygın aktinolitleşme ile birlikte oluşan manyetit cevherleşmesidir. Son evre sülfid evresi olup manyetit cevherleşmesini kesen kalsit ve kuvarsça zengin D-B doğrultulu manyetit, pirit, kalkopirit ve pirotin içermektedir. Bu çalışmada cevher örneklerinde yapılan parlak kesitler incelenmiş, yatağın cevher parajenezi, yapısal-dokusal özellikleri belirlenmiştir. Buna göre parajenezde ana mineral olarak manyetit, pirit, kalkopirit ve pirotin yer alırken daha az oranda ise hematit gözlenmiştir.

The study area is located about 20 km northwest of Yahyalı (Kayseri).  The study is based on the examination of the geochemical characteristics of Karamadazı iron deposits. Iron deposit is skarn type deposit which formed along the contacts of Yahyalı Plüton and Akbaş Formation of the Yahyalı Sequence. Mineralization took place in three main phases; the first one being the magnetite mineralization is concurrent with garnet endoskarns and pyroxene-garnet exoskarns. The second phase is the magnetite mineralization in the actinolite-epidote exoskarns. The last phase is sulphide-rich contains magnetite, pyrite, chalcopyrite and pyrrhotite, mineralization that along E-W trending calcite-quartz rich fractures, intercept the magnetite mineralization.In this study, the polished sections of the ore specimens were examined and the ore paragenesis and structural-textural properties of the deposit were determined. Accordingly, magnetite, pyrite, chalcopyrite and pyrrhotite were the main minerals in the paragenesis, whereas hematite was observed less in the paragenesis.

  • 1. Kuşçu, İ. Gençalioğlu Kuşçu, G. Göncüoğlu, M.C “Karamadazı Demir Yatağında Skarn Zonlanması ve Mineralojisi” Türkiye Jeoloji Bülteni 44 (3), Ayhan Erler Özel Sayısı (2001)
  • 2. Blumenthal, M. “Niğde ve Adana vilayetleri dahilindeki Torosların jeolojisine umumi bir bakış” MTA Yayınları Seri B. No.6, (1941), 48.
  • 3. Blumenthal, M. “Kayseri-Malatya arasındaki Toros bölümünün Permokarbonifer arazisi.” MTA Dergisi, 1/31, (1944), 105-118.
  • 4.Tekeli, O. Aksay, A. Evren-Ertan, F. Işık, A. ve Ürgün, B.M. “Toros ofîyolit projeleri Aladağ projesi raporu” MTA Genel Müdürlüğü, Rapor No 6976, (1981) (yayımlanmamış).
  • 5. Ulakoğlu, S. “Karamadazı graniti ve çevresinin jeolojisi” Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 17, (1983) 69-78
  • 6. Özgül, N. “Torosların Bazı Temel Jeoloji Özellikleri” TJK Bülteni, 19 (1), (1976), 65-78.
  • 7. Göncüoğlu, M.C. Toprak, V. Kuşçu, İ. Erler, A. ve Olgun, E. “Orta Anadolu Masifî'nin batı bölümünün jeolojisi, Bölüm 1: Güney Kesim” TPAO Rapor, No. 2909, (1991), 140
  • 8. Göncüoğlu, M.C. Erler, A. Toprak, V. Yalınız, K. Olgun, E. ve Rojay, B. “Orta Anadolu Masifı'nin batı bölümünün jeolojisi Bölüm 2: Orta Kesim” TPAO Rapor, .No. 3155, (1992), 76
  • 9. Oygür, V. “Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) kontakt metasomatik manyetit yatağının jeolojisi ve oluşumu” Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 27, (1986), 1-9.
Journal Section Articles
Authors

Author: Nursel ÖKSÜZ
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İsmail KOÇAK
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Author: Mehmet KESKİN

Dates

Application Date : June 12, 2017
Acceptance Date : June 12, 2017
Publication Date : July 14, 2017

Bibtex @research article { else320554, journal = {Electronic Letters on Science and Engineering}, issn = {1305-8614}, address = {Bozok University, Electrical and Electronics Engineering, Erdoğan Akdag Kampus, 66200, Yozgat, TURKEY.}, publisher = {Fevzullah TEMURTAŞ}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {10 - 15}, doi = {}, title = {Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit}, key = {cite}, author = {Öksüz, Nursel and Koçak, İsmail and Keski̇n, Mehmet} }
APA Öksüz, N , Koçak, İ , Keski̇n, M . (2017). Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit . Electronic Letters on Science and Engineering , 13 (1) , 10-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/else/issue/30411/320554
MLA Öksüz, N , Koçak, İ , Keski̇n, M . "Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit" . Electronic Letters on Science and Engineering 13 (2017 ): 10-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/else/issue/30411/320554>
Chicago Öksüz, N , Koçak, İ , Keski̇n, M . "Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit". Electronic Letters on Science and Engineering 13 (2017 ): 10-15
RIS TY - JOUR T1 - Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit AU - Nursel Öksüz , İsmail Koçak , Mehmet Keski̇n Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Electronic Letters on Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 15 VL - 13 IS - 1 SN - 1305-8614- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Letters on Science and Engineering Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit %A Nursel Öksüz , İsmail Koçak , Mehmet Keski̇n %T Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit %D 2017 %J Electronic Letters on Science and Engineering %P 1305-8614- %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Öksüz, Nursel , Koçak, İsmail , Keski̇n, Mehmet . "Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit". Electronic Letters on Science and Engineering 13 / 1 (July 2017): 10-15 .
AMA Öksüz N , Koçak İ , Keski̇n M . Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit. Electronic Letters on Science and Engineering. 2017; 13(1): 10-15.
Vancouver Öksüz N , Koçak İ , Keski̇n M . Mineralogical Characteristic of Karamadazı (Yahyalı-Kayseri) Iron Deposit. Electronic Letters on Science and Engineering. 2017; 13(1): 10-15.