Year 2020, Volume 16 , Issue 2, Pages 63 - 76 2020-12-30

Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi

Mesut ULU [1] , Hasan ŞAHİN [2]


Hata türleri etkileri analizi (HTEA) sistem içinde ve çevresinde var olan veya potansiyel tehlikeleri saptayıp minimize etmeye çalışan bir tekniktir. HTEA ile risk analizi yapılarak sistemin iyi bir şekilde kontrolü ve yönetimi mümkündür. Risk analizi yaparak proaktif önlem almak oldukça önemlidir. Bu çalışmanın uygulama kısmı eğitim sektöründe farklı riskleri içinde bulunduran bir devlet üniversitesinin mühendislik fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Mühendislik fakültesinde gerçekleştirilen risk analizi ile olası tehlikeler belirlenerek minimize edilmeye, oluşacak iş kazalarını ve meslek hastalıklarının azaltılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, HTEA ile risk analizi çalışması nasıl uygulandığı gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bir devlet üniversitenin mühendislik fakültesindeki HTEA sürecini, uygulaması ve ekip çalışması üzerinde durularak önlem faaliyetleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Risk analizi,, Hata türleri ve etkileri analizi,, Süreç iyileştirme, İş sağlığı ve güvenliği,
 • Aydan, M., & Kaya, S., (2017). Hata Türü Ve Etkileri Analizi (HTEA): Üniversite Hastanesinde Bir Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 475-502.
 • Baig, M. H. A., & Prasanthi, S. G. (2013). Failure Modes and Effect Analysis of a Mechanical Assembly by Using Mil-Std 1629a Method, International Journal of Advanced Information Science and Technology (IJAIST), 13(13), 17-20.
 • Baysal, M. E., Canıyılmaz, E., & Eren, T. (2002). Otomotiv Yan Sanayinde Hata Türü Ve Etkileri Analizi, Teknoloji Dergisi, 5(1-2), 83-90.
 • Birgören, B., & Yalçınkaya, M. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinde Hata Türleri ve Etkileri Analizinin (FMEA) Kullanımı, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 11(1), 41-50.
 • Can, G. F., & Kargı, Ş. (2019). Sektörlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Risk Seviyelerinin Crıtıc-Edas Entegrasyonu İle Değerlendirilmesi, Journal Of Industrial Engineering (Turkish Chamber Of Mechanical Engineers), 30(1), 15-31.
 • Ceylan, H., & Başhelvacı, V. S. (2011). Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama, Uluslararası Mühendislik Araştırma Ve Geliştirme Dergisi, 3(2), 25-33.
 • Chiozza, M. L., & Ponzetti, C. (2009). FMEA: A Model For Reducing Medical Errors, Clinica Chimica Acta, 404(1), 75-78.
 • Durhan D. (2006). Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ersoy, S., & Kaya, E. Ç. (2019). Bir Kamu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Laboratuvarları Risk Analiz Uygulaması, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(4), 411-423.
 • Eryürek, Ö. F., & Tanyaş, M. (2003). Hata Türü Ve Etkileri Analizi Yönteminde Maliyet Odaklı Yeni Bir Karar Verme Yaklaşımı, İTÜDERGİSİ/d, 2(6), 31-40
 • Khasha, R., Sepehri, M. M., & Khatibi, T. (2013). A fuzzy FMEA Approach To Prioritizing Surgical Cancellation Factors, International Journal of Hospital Research, 2(1), 17-24.
 • Liu, HC., You, JX., You, XJ. (2014), Evaluating The Risk Of Healthcare Failure Modes Using Interval 2-Tuple Hybrid Weighted Distance Measure, Computers & Industrial Engineering, 78(2014), 249-258.
 • Mannan, S., (2005). 3708, 345, 337, 1, Less’ Loss Prevention in the Process Industries (Volume 2), 3rd Edition.
 • Megep, (2005), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, MEB., Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Ankara, 74.
 • Mızrak Özfırat, P., (2014). Bulanık Önceliklendirme Metodu Ve Hata Türü Ve Etkileri Analizini Birleştiren Yeni Bir Risk Analizi Yöntemi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 29(4), 755-768
 • Oturakçı, M., & Dağsuyu, C. (2017). Risk Değerlendirmesinde Bulanık Fine-Kinney Yöntemi Ve Uygulaması, Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1(1), 17-25.
 • Reiling, GJ., Knutzen, BL., & Stoecklein, M. (2003), FMEA: The Cure For Medical Errors, Qual Progress; 36(8), 67–71.
 • Sivrikaya, O. (2016). Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Güncel Durum, Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(2), 151-162
 • Soykan, Y., Kurnaz, N., & Kayık, M. (2014). Sağlık İşletmelerinde Hata Türü ve Etkileri Analizi İle Bulaşıcı Hastalık Risklerinin Derecelendirilmesi, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 172-183.
 • Stamatis, D. H. (1995). Falilure Mode and Effect Analysis: FMEA from Theory to Execution. ASQC Quality Press, Milwaukee
 • Şerife, O. K., & Kılıç, M. (2020). Bir Kamu Kurumunda Ofis Çalışanlarında İşyerindeki Risklerin Farkındalığının Belirlenmesi, Bozok Tıp Dergisi, 10(1), 139-149.
 • Şişman, B. (2019). Hata Türü ve Etkileri Analizinde Bulanık Ahp Ve Bulanık Vıkor Yöntemleri İle Otomotiv Sektöründe Risk Değerlendirmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 234-250.
 • Taşan, K., (2006). Bir Güvenilirlik ve Risk Değerlendirme Metodu Olarak Hata Türü ve Etkileri Yöntemi: Bir Otomotiv Yan Sanayi İşletmesinde Uygulanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Toptancı, Ş., & Erginel, N. (2017). Hata Türü Ve Etkileri Analizi Ve Kalite Fonksiyon Yayılımı ile Bir İnşaat Firması İçin Risk Değerlendirmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 5, 189-199.
 • Uslu, M. K. (2016). Laboratuvar Çalışanlarının Karşılaştığı Fiziksel Risklerin Hata Türü Ve Etkileri Analizi (HTEA) İle Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Usuğ, C. (2002). Hata Türleri Ve Etkileri Analizi (HTEA) Ve Üretim Ve Hizmet Sektörü Uygulamaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wetterneck, TB., Skibinski, K., Schroeder, M., Roberts, TL., & Carayon, P. (2004). Challenges with the performance of failure mode and effects analysis in healthcare organizations: An IV Medication Administration HFMEA, Paper presented at the Human Factors and Ergonomics Society 48th Annual Meeting, New Orleans, Louisiana.
 • Yenisarı, B., Mestav, B., & Öztürk, Ö. F. (2019). Üniversite Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 339-355.
 • Yerlikaya, M. A., Burak, E. F. E., & Efe, Ö. F. (2016). İş Güvenliğinde Bulanık Promethee Yöntemiyle Hata Türleri Ve Etkilerinin Analizi: Bir İnşaat Firmasında Uygulama, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 126-137.
 • Yılmaz, N., & Şenol, M. B. (2017). İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirme Süreci İçin Bulanık Çok Kriterli Bir Model Ve Uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), 77-87
 • Yurdakul, M., Gökpınar, E., & İç, Y. T. (2019). Resmi Bir Kurumda Risk Analizi Uygulaması. Mühendis ve Makina, 60(696), 221-230.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5591-8674
Author: Mesut ULU
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8915-000X
Author: Hasan ŞAHİN (Primary Author)
Institution: BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 18, 2020
Acceptance Date : November 17, 2020
Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { else812188, journal = {Electronic Letters on Science and Engineering}, issn = {1305-8614}, address = {Bozok University, Electrical and Electronics Engineering, Erdoğan Akdag Kampus, 66200, Yozgat, TURKEY.}, publisher = {Fevzullah TEMURTAŞ}, year = {2020}, volume = {16}, pages = {63 - 76}, doi = {}, title = {Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Ulu, Mesut and Şahi̇n, Hasan} }
APA Ulu, M , Şahi̇n, H . (2020). Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi . Electronic Letters on Science and Engineering , 16 (2) , 63-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/else/issue/58236/812188
MLA Ulu, M , Şahi̇n, H . "Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi" . Electronic Letters on Science and Engineering 16 (2020 ): 63-76 <https://dergipark.org.tr/en/pub/else/issue/58236/812188>
Chicago Ulu, M , Şahi̇n, H . "Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi". Electronic Letters on Science and Engineering 16 (2020 ): 63-76
RIS TY - JOUR T1 - Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi AU - Mesut Ulu , Hasan Şahi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Electronic Letters on Science and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 76 VL - 16 IS - 2 SN - 1305-8614- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Electronic Letters on Science and Engineering Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi %A Mesut Ulu , Hasan Şahi̇n %T Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi %D 2020 %J Electronic Letters on Science and Engineering %P 1305-8614- %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD Ulu, Mesut , Şahi̇n, Hasan . "Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi". Electronic Letters on Science and Engineering 16 / 2 (December 2020): 63-76 .
AMA Ulu M , Şahi̇n H . Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi. Electronic Letters on Science and Engineering. 2020; 16(2): 63-76.
Vancouver Ulu M , Şahi̇n H . Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi. Electronic Letters on Science and Engineering. 2020; 16(2): 63-76.
IEEE M. Ulu and H. Şahi̇n , "Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi", Electronic Letters on Science and Engineering, vol. 16, no. 2, pp. 63-76, Dec. 2021