Subjects

• Manufacturing and Service Systems
• Supply Chain and Logistic Management
• Decision-making
• Decision Support Systems
• Quality Management
• Multiple Criteria Decision Making
• Industrial Engineering


Articles


M. ULU, H. ŞAHİN
Hata Türü Ve Etkileri Analizi Tekniği ile Bir Mühendislik Fakültesinde Risk Değerlendirmesi, Electronic Letters on Science and Engineering, (2020)
H. ŞAHİN, R. GÜNTÜRKÜN, O. HIZ
Design and Application of Plc Controlled Robotic Arm Choosing Objects According to Their Color, Electronic Letters on Science and Engineering, (2020)
B. TOPAL, H. ŞAHİN
A Research on Service Quality and Customer Satisfaction in Retail Banking: The Case of Kütahya Province, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2020)
C. ÖRGEV, B. TOPAL, H. ŞAHİN
Statistical Analysis of the Impact of Employees' Demographic Characteristics on Organizational Climate Perception: The Case of Süreyya Paşa Chest Diseases Hospital, European Journal of Science and Technology, (2020)
R. GÜNTÜRKÜN, S. GÜÇLÜ, H. ŞAHİN
Remote Control of Baby Room in Embedded System Technology, Electronic Letters on Science and Engineering, (2020)
H. ŞAHİN, B. TOPAL
Cep Telefonu Kullanıcılarının GSM Operatörü Tercihine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması: Kütahya İli Örneği, Duzce University Journal of Science and Technology, (2020)
B. Topal, H. ŞAHİN
Kurumsal Kargo Taşımacılığında Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması, Journal of Intelligent Transportation Systems and Applications, (2019)
H. ŞAHİN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI, Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, (2019)
B. TOPAL, H. ŞAHİN, B. TOPAL
Determination of the Factors That Affect Customer Satisfaction in Airline and Passenger Transportation: Istanbul Airports Example, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. ŞAHİN, B. TOPAL
Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
B. TOPAL, H. ŞAHİN, B. TOPAL
A Research for Measuring Satisfaction from Municipal Services: Simav Municipal Example, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. ŞAHİN, B. TOPAL, B. TOPAL
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Sosyal Bilimler Metinleri, (2018)
H. ŞAHİN, B. TOPAL
İŞGÖRENLERİN KURUMSAL İMAJ ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)