Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2687-4415 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Bandirma Onyedi Eylul University | bjesr.bandirma.edu.tr


The Journal of Engineering Sciences and Researches is a multidisciplinary, peer-reviewed, periodical, open access international journal published twice a year (October, April) by Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Engineering and Natural Sciences. Manuscripts submitted to our journal for evaluation should not be published, accepted for publication, or should not be under evaluation process for publication. The responsibility of the published and under-reviewed works belongs to the author (s). The copyrights of the published works belong to the Journal of Engineering Sciences and Researches. The studies to be published should be prepared and submit in accordance with the conditions specified in the journal writing rules and publication principles.The papers submitted to the journal are primarily examined in terms of form and content. Works that are appropriate in form and content are submitted by the editor to the editorial board. The works approved by the editorial board are subject to evaluation by at least two referees. The evaluation process takes 2 to 6 weeks on average. According to the evaluation reports, it is decided by the journal editor to publish the paper, to request correction or additional information from the author (s) or not to be published. 

Submission or publication in BJESR  is free of charge.

Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi

ISSN 2687-4415 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Bandirma Onyedi Eylul University | bjesr.bandirma.edu.tr
Cover Image


The Journal of Engineering Sciences and Researches is a multidisciplinary, peer-reviewed, periodical, open access international journal published twice a year (October, April) by Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Engineering and Natural Sciences. Manuscripts submitted to our journal for evaluation should not be published, accepted for publication, or should not be under evaluation process for publication. The responsibility of the published and under-reviewed works belongs to the author (s). The copyrights of the published works belong to the Journal of Engineering Sciences and Researches. The studies to be published should be prepared and submit in accordance with the conditions specified in the journal writing rules and publication principles.The papers submitted to the journal are primarily examined in terms of form and content. Works that are appropriate in form and content are submitted by the editor to the editorial board. The works approved by the editorial board are subject to evaluation by at least two referees. The evaluation process takes 2 to 6 weeks on average. According to the evaluation reports, it is decided by the journal editor to publish the paper, to request correction or additional information from the author (s) or not to be published. 

Submission or publication in BJESR  is free of charge.

Volume 1 - Issue 1 - Oct 31, 2019
 1. RENKSEL VE DOKUSAL ÖZELLİKLER KULLANARAK ALEV VE ALEV OLMAYAN GÖRÜNTÜ KESİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
  Pages 1 - 12
  Buket Toptaş , Davut HANBAY
 2. Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile İkinci Kuşak Akım Taşıyıcının Performans Parametrelerinin Tahmin Edilmesi
  Pages 13 - 23
  Abdullah Yeşil , Ufuk Çelik , Feyzullah Temurtaş
 3. ORGANIC SOLAR CELL WITH SPDA: AG NANOWIRE NETWORK
  Pages 24 - 34
  Nevin Taşaltın , Bahriye Karaca
 4. AKCİĞER KANSERİ TANISI İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
  Pages 35 - 48
  Feyzullah Temurtaş , Merve Öztekin , Metin Yazdani , Yunus E. Yörük , Fırat Aydemir , Dilek Yonar , Cihat Taşaltın , İlke Gürol , Mehmet Ali Ebeoğlu , Bekir Salih , Deniz Köksal , Kahraman Ahmet Salih Emri
 5. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI’NIN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 49 - 63
  Hasan Şahin
Taranan İndeksler

       15757

            15780

          15836

        15837  

            15853

              16013

  16158

            16298