Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-4415 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bjesr


Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından elektronik ortamda yılda iki kez  (Ekim, Nisan) yayımlanan mühendislik alanındaki multidisipliner,  hakemli, süreli, açık erişim uluslararası bir dergidir.  Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen Türkçe veya İngilizce çalışmaların, daha önce yayımlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ya da yayınlanmak için değerlendirme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Yayımlanan eserlerin telif hakları Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yayımlanması istenilen çalışmalar dergi yazım kuralları ve yayın ilkelerinde belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlanıp gönderilmelidir. Dergiye sunulan çalışmalar öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan çalışmalar editör tarafından yayın kuruluna sunulur. Yayın kurulu tarafından uygun bulunan çalışmalar en az iki hakem tayin edilerek değerlendirme sürecine alınır. Değerlendirme sürecinde hakem değerlendirmeleri ortalama 2 ile 6 hafta sürmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda dergi editörlüğü tarafından ilgili çalışmaların yayınlanmasına, yazar(lar)dan düzeltme ya da ek bilgi istenmesine veya yayımlanmamasına karar verilir. Dergimize gönderilen makaleler intihal engelleme programı iThenticate ile taranmakta ve basıma uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Dergi sistemimize makalelerin yüklenmesi esnasında makale konusu ile ilgili alanda çıkar çatışması/çakışması olmayan, makale için hakemlik yapabilecek ve yazarlardan farklı kurumlarda çalışan 3 akademik personelin adı, kurumu ve e-posta adreslerini makale gönderim sistemine eklenmesi gerekmektedir. Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine dahil edilip edilmemesinde son karar baş editöre aittir.

Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi

ISSN 2687-4415 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bjesr
Kapak Resmi


Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından elektronik ortamda yılda iki kez  (Ekim, Nisan) yayımlanan mühendislik alanındaki multidisipliner,  hakemli, süreli, açık erişim uluslararası bir dergidir.  Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen Türkçe veya İngilizce çalışmaların, daha önce yayımlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ya da yayınlanmak için değerlendirme sürecinde olmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. Yayımlanan eserlerin telif hakları Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yayımlanması istenilen çalışmalar dergi yazım kuralları ve yayın ilkelerinde belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlanıp gönderilmelidir. Dergiye sunulan çalışmalar öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan çalışmalar editör tarafından yayın kuruluna sunulur. Yayın kurulu tarafından uygun bulunan çalışmalar en az iki hakem tayin edilerek değerlendirme sürecine alınır. Değerlendirme sürecinde hakem değerlendirmeleri ortalama 2 ile 6 hafta sürmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda dergi editörlüğü tarafından ilgili çalışmaların yayınlanmasına, yazar(lar)dan düzeltme ya da ek bilgi istenmesine veya yayımlanmamasına karar verilir. Dergimize gönderilen makaleler intihal engelleme programı iThenticate ile taranmakta ve basıma uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Dergi sistemimize makalelerin yüklenmesi esnasında makale konusu ile ilgili alanda çıkar çatışması/çakışması olmayan, makale için hakemlik yapabilecek ve yazarlardan farklı kurumlarda çalışan 3 akademik personelin adı, kurumu ve e-posta adreslerini makale gönderim sistemine eklenmesi gerekmektedir. Listedeki kişilerin değerlendirme sürecine dahil edilip edilmemesinde son karar baş editöre aittir.

Taranan İndeksler

       15757

            15780

       18123

          15836

        15837  

              15853

              16013

       16158

              16298

        18124

           18785