Volume: 9 - Issue: 1

208     |     408

Issue Editorial Board

Dinçay KÖKSAL
Subjects: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Bilimleri, İngilizce
ORCID: 0000-0001-7685-6356
Institution: CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
Gonca YANGIN EKŞİ
Meltem Huri BATURAY
Subjects: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Institution: ATILIM UNIVERSITY
Kadriye AKSOY
Title: Dr.
Subjects: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, İngilizce
Institution: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Orçin KARADAĞ
Title: Arş. Gör.
Subjects: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Dilbilimi
ORCID: 0000-0003-4246-1254
Institution: Muğla Sıtkı Koçman University
Ahmet ÖZDEMİR
Title: Uzman
Subjects: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi, Eğitim/Öğretim Teknolojileri
Institution: ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Sezen BALABAN
Title: Öğretim Görevlisi
Subjects: İngilizce
Institution: Uludağ Üniversitesi