Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Year 2016, Volume 27, Issue 3, 13 - 24, 23.09.2016

Abstract

Altı sigma yaklaşımı, imalat ve hizmet sektörlerindeki rekabet ile her geçen gün artan kalite beklentisinin karşılanabilmesi amacıyla kullanılan en önemli yaklaşımlardan biridir. Bu çalışma kapsamında, altı sigma ve kullanım alanları hakkında literatür araştırması yapılmış ve elde edilen bulgular sonucunda kalite beklentisinin oldukça yüksek olduğu savunma sanayinde bir altı sigma uygulaması yürütülmüştür. Altı sigmanın TÖAİK adımları izlenerek yürütülen çalışmada, SIPOC diyagramları, ölçüm sistemleri analizi, hipotez testleri, kök neden analizi gibi tespit araçları kullanılarak kalitesizlik kaynaklarının tespiti ve temel sorun üzerinde iyileştirmeler yapılarak beklenen Cp, Cpk değerlerine ulaşılması sağlanmıştır.

References

 • 1. Baş, T. 2008. Altı Sigma, e- kitap, ww.kaliteofisi.com, son erişim tarihi: 15.12.2008.
 • 2. Brady, J. E. 2005. “Six Sigma and The University: Teaching, Research and Meso-Analysis,” Doctoral Thesis, The Ohio State University, Industrial and Systems Engineering, USA, p.16.
 • 3. Çabuk, Y., Karayılmazlar, S. 2010. “Altı Sigma Yaklaşımı,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, sayı 12 (17), s. 95.
 • 4. Çeliknalça, F. F., 2006. “Evaluating Quality in Mass-Housing Projects Via Six Sigma: The Case of ODTÜKENT,” Master's Thesis, ODTÜ, Ankara.
 • 5. Çırkan, F. 2009. “Altı Sigma Süreç İyileştirme Tekniği ve Sanayide Bir Uygulama,” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • 6. Dağlıoğlu, G., İnal, T. , Aksoy, K. 2009. “Altı Sigma Nedir?” Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, sayı 18 (2), s.132.
 • 7. DMAIC. 2010. “Brief Description of DMAIC Applications,” internet adresi, son erişim tarihi: 23.12.2010, p.15.
 • 8. Eckes, G. 2007. Herkes İçin Altı Sigma. Çev. Adıyaman, B., MediaCat Yayınları, İstanbul, s. 10 – 11.
 • 9. Özgen, G. 2006. “Altı Sigma Metodolojisi ve Elektrik Sektöründe Bir Uygulama,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 10. Özveri, O., Çakır, E. 2012. “Yalın Altı Sigma ve Bir Uygulama,” Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt XIV, sayı II.
 • 11. Pyzdek, T. 2003. The Six Sigma Project Planner, MC-Graw Hill, Newyork, USA.
 • 12. Six Sigma Glossary: Defects Per Million Opportunities, Vikipedi. 6 Sigma URL: http://www.webcitation.org/query?url=https%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlt%25C4%25B1_sigma&date=2015-10-20. son erişim tarihi: 20.10.2015.

LEAN SIX SIGMA APPROACH AND AN APPLICATION FOR DEFENCE INDUSTRY

Year 2016, Volume 27, Issue 3, 13 - 24, 23.09.2016

Abstract

Six sigma approach is one of the most important approaches to compete with ever increasing quality expectations in the manufacturing and services sectors. In the context of this study, a lean six sigma literature research is conducted and as a result of the findings was carried out a six sigma implementation to a problem in defense industry. Six sigma study was conducted using DMAIC steps, SIPOC diagrams, measurement systems analysis, hypothesis testing, root cause analysis tool to achive the expected Cp, Cpk values.

References

 • 1. Baş, T. 2008. Altı Sigma, e- kitap, ww.kaliteofisi.com, son erişim tarihi: 15.12.2008.
 • 2. Brady, J. E. 2005. “Six Sigma and The University: Teaching, Research and Meso-Analysis,” Doctoral Thesis, The Ohio State University, Industrial and Systems Engineering, USA, p.16.
 • 3. Çabuk, Y., Karayılmazlar, S. 2010. “Altı Sigma Yaklaşımı,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, sayı 12 (17), s. 95.
 • 4. Çeliknalça, F. F., 2006. “Evaluating Quality in Mass-Housing Projects Via Six Sigma: The Case of ODTÜKENT,” Master's Thesis, ODTÜ, Ankara.
 • 5. Çırkan, F. 2009. “Altı Sigma Süreç İyileştirme Tekniği ve Sanayide Bir Uygulama,” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • 6. Dağlıoğlu, G., İnal, T. , Aksoy, K. 2009. “Altı Sigma Nedir?” Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, sayı 18 (2), s.132.
 • 7. DMAIC. 2010. “Brief Description of DMAIC Applications,” internet adresi, son erişim tarihi: 23.12.2010, p.15.
 • 8. Eckes, G. 2007. Herkes İçin Altı Sigma. Çev. Adıyaman, B., MediaCat Yayınları, İstanbul, s. 10 – 11.
 • 9. Özgen, G. 2006. “Altı Sigma Metodolojisi ve Elektrik Sektöründe Bir Uygulama,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 10. Özveri, O., Çakır, E. 2012. “Yalın Altı Sigma ve Bir Uygulama,” Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt XIV, sayı II.
 • 11. Pyzdek, T. 2003. The Six Sigma Project Planner, MC-Graw Hill, Newyork, USA.
 • 12. Six Sigma Glossary: Defects Per Million Opportunities, Vikipedi. 6 Sigma URL: http://www.webcitation.org/query?url=https%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlt%25C4%25B1_sigma&date=2015-10-20. son erişim tarihi: 20.10.2015.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Müge AKYÜZ ÇAĞLAR This is me (Primary Author)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Türkiye


Mustafa KURT>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Publication Date September 23, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 27, Issue 3

Cite

APA Akyüz Çağlar, M. & Kurt, M. (2016). ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA . Endüstri Mühendisliği , 27 (3) , 13-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/endustrimuhendisligi/issue/46761/585946

19736     14617          15235        15236           15240      15242