ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2147-9011 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Erciyes University | http://dergipark.gov.tr/erusaglik


ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, sağlık bilimleri konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi sağlamak, güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasına paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışılabilmesi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, açık erişimli, multidisipliner, çift kör hakem politikası uygulayan ve yılda 2 sayı olarak, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel bir dergidir. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayım organıdır. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve prospektif/retrospektif klinik çalışmalar, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türündeki makaleleri yayımlamaktadır. Dergiye kabul edilecek yazılar klinik ve temel tıp bilimleri, hemşirelik, beslenme, diş hekimliği, ebelik, fizyoterapi, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlarını kapsamaktadır.

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayımlanır. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

Makale gönderimi ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör danışman incelemesinden geçirip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Başvuruyu takiben, makale bir (1) ay içerisinde Bilimsel Danışma Kurulu'nun üç (3) üyesi tarafından değerlendirilir. Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale on beş (15) gün içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayım politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi © İletişim

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2147-9011 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Erciyes University | http://dergipark.gov.tr/erusaglik
Cover Image


ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, sağlık bilimleri konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi sağlamak, güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaların bilim dünyasına paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışılabilmesi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, açık erişimli, multidisipliner, çift kör hakem politikası uygulayan ve yılda 2 sayı olarak, Haziran ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel bir dergidir. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayım organıdır. Dergiye yayımlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve prospektif/retrospektif klinik çalışmalar, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup türündeki makaleleri yayımlamaktadır. Dergiye kabul edilecek yazılar klinik ve temel tıp bilimleri, hemşirelik, beslenme, diş hekimliği, ebelik, fizyoterapi, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlarını kapsamaktadır.

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayımlanır. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

Makale gönderimi ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelerinin değerlendirmeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör danışman incelemesinden geçirip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Başvuruyu takiben, makale bir (1) ay içerisinde Bilimsel Danışma Kurulu'nun üç (3) üyesi tarafından değerlendirilir. Düzeltme istendiği takdirde yazarlar, gözden geçirilmiş makaleyi iki (2) hafta içerisinde yeniden dergiye gönderirler. Gerektiği takdirde bu süre editörün kararıyla uzatılabilir. Hakemler tarafından yapılması istenen düzeltmelerin niteliğine bağlı olarak düzeltilerek tekrar dergiye gönderilen makale on beş (15) gün içerisinde hakemler tarafından değerlendirilir veya editör tarafından hakemlere gönderilmeksizin değerlendirme tamamlanır. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

Dergiye makale göndermek isteyen yazarların, öncelikle Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayım politikasını ve Yazarlara Bilgi metnini incelemesi önerilmektedir.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi © İletişim

Volume 6 - Issue 1 - Jun 2019
 1. İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA
  Pages 1 - 17
  Mahmut Evli, Nuray Şimşek, Oktay Bektaş
 2. TÜRKİYE’DE ECZANELERDE BULUNAN BİTKİSEL İLAÇLAR
  Pages 18 - 31
  Dilşad Onbaşlı, Gökçen Yuvalı Çelik, Ahmet Ceylan, Azranur Dal
 3. AĞIZ KURULUĞU SEMPTOMUNUN YÖNETİMİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞİK (İNTEGRATİF) YÖNTEMLER
  Pages 32 - 41
  Alev Yıldırım Keskin, Sultan Taşcı
 4. ONKOLOJİ HASTALARINDA SIK KARŞILAŞILAN SEMPTOMLAR VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
  Pages 42 - 58
  Aynur Bahar, Özlem Ovayolu, Nimet Ovayolu
 5. HİPOTİROİDİ VE BESLENME
  Pages 59 - 72
  Buse Bakır, Habibe Şahin
 6. HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ: OLAY/HATA RAPORLAMA
  Pages 73 - 83
  Yasemin Aslan
 7. YAŞLILARDA AKILCI İNHALER KULLANIMI VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI
  Pages 84 - 92
  Papatya Karakurt, Ayla Ünsal
 8. İMMÜNONÜTRİSYON VE KANSER
  Pages 93 - 101
  Sema Çalapkorur, Gamze Akbulut