Year 2019, Volume 21 , Issue 1, Pages 44 - 55 2019-04-29

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ [1] , Zeynep DERE [2]


Bu araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla okul öncesi öğretmen adaylarının FeTeMM farkındalıkları cinsiyet, sınıf, FeTeMM eğitimi alıp almama durumlarına göre incelenmiştir. Araştırmaya Türkiye’deki devlet üniversitelerinden birinde öğrenim gören toplam 384 (302 kız, 82 erkek) okul öncesi öğretmen adayı katılmıştır. Veriler “FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ)” ve “Kişisel Bilgiler Formu” aracılığı ile toplanmıştır. FFÖ öğrenciye, derse ve öğretmene etki alt boyutlarından oluşmaktadır. Toplanan veriler SPSS 21 programında analiz edilmiştir. Sonuç olarak erkek öğrencilerin FeTeMM’in derse yönelik etkisine ilişkin farkındalıklarının kız öğrencilerden daha fazla olduğu; FeTeMM eğitimi almış olmanın FeTeMM farkındalığını artırdığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak üniversitelerin eğitim fakültelerine FeteMM ile ilgili derslerin eklenmesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur.
FeTeMM, okul öncesi öğretmen adayları
 • Aka Aktürk, A., & Demircan, H. Ö. (2017). A review of studies on STEM and STEAM education in early childhood. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 757-776.
 • Akgündüz, D., & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 32 (1), 1-26.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye raporu: günün modası mı yoksa gereksinim mi? İstanbul Aydın Üniversitesi, STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Angle, J. J., Colston, N. M., French, D. P., Gustafson, J. E., O'Hara, S. E., & Shaw, E. I. (2016). Addressing the call to increase high school students' STEM awareness through a collaborative event hosted by science and education faculty: A how-to approach. Science Educator, 25(1), 43 50.
 • Bakırcı, H., & Karışan, D. (2018). Investigating the preservice primary school, mathematics and science teachers’ STEM awareness. Journal of Education and Training Studies, 6(1), 32 42.
 • Bers, M. U., Seddighin, S., & Sullivan, A. (2013). Ready for robotics: bringing together the t and e of STEM in early chilhood teacher education. Journal of Technology and Teacher Education, 21(3), 355-377.
 • Buyruk, B., & Korkmaz, Ö. (2016). Teacher candidates’ STEM awareness levels. Participatory Educational Research (PER), Special Issue III, 272-279.
 • Çatak, P. D., & Ögel, K. (2010). Farkındalık temelli terapiler ve terapötik süreçler. Klinik Psikiyatri, 13, 85-91.
 • Çevik, M., Danıştay, A., & Yağcı, A. (2017). Evaluation of STEM (science-technology engineering mathematics) awareness of secondary school teachers with various variables. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 584-599.
 • Çevik, M. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM farkındalık ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması. International Journal of Human Sciences, 14(3), 2436-2452.
 • Çil, E. (2017). Okul öncesi dönemde STEM eğitimi (kuramdan uygulamaya STEM+A eğitimi, Ed. Salih Çepni). Pegem A yayıncılık, Ankara.
 • Deveci, İ. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sahip oldukları FeTeMM farkındalıklarının girişimci özellikleri yordama durumu. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1247-1256.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edition). New York: McGraw-Hill.
 • Hebebci M. T., & Usta, E. (2017). Üniversite öğrencilerinin FeTeMM farkındalık durumlarının incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs, Afyon.
 • Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future. Clin Psychol Sci Pract, 10(2), 144-156.
 • Karakaya, F., Ünal, A., Çimen, O. & Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları. JRES, 5(1), 124-138.
 • Knowles, J. G. (2017). Impacts of professional development in integrated STEM education on teacher self-efficiacy, and STEM career awareness. Doctoral Dissertation, Faculty of Purdue University, Purdue.
 • Knowles, J. G., Kelley, T. R., & Holland, J. D. (2018). Increasing teacher awareness of STEM careers. Journal of STEM Education, 19(3) 47-55.
 • Mariappan, M., Sing, J. C., & Nadarajan, M. (2015). A design methodology of programmable tangible blocks for early chilhood education.
 • Moomaw, S., & Davis, J. A. (2010). STEM comes preschool. Young Children, 65(5), 12-14.
 • Sullivan, A., & Bers, M. U. (2016). Robotics in early childhood classroom: learning outcomes from an 8-week robotics curriculum in pre-kindergarten through second grade. International Journal of Technology and Design Education, 26(3), 3-20.
 • Tsupros, N., Kohler, R., & Hallinen, J. (2009). STEM education: a project to identify the missing components, Department for STEM education and Leonard Gelfand Department for Service Learning and Outreach, PA: Carnegie Mellon University.
 • Ulusal Eğitim ve Ekonomi Merkezi [National Center on Education and Economy, (2008). Part 1: The natüre of the challenge now (Retrieved from San Francisco, CA).
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0003-3627-1809
Author: Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ (Primary Author)
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6078-7077
Author: Zeynep DERE
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dates

Acceptance Date : February 26, 2019
Publication Date : April 29, 2019

Bibtex @research article { erziefd481586, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {44 - 55}, doi = {10.17556/erziefd.481586}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Koyunlu Ünlü, Zeynep and Dere, Zeynep} }
APA Koyunlu Ünlü, Z , Dere, Z . (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 44-55 . DOI: 10.17556/erziefd.481586
MLA Koyunlu Ünlü, Z , Dere, Z . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 44-55 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/44871/481586>
Chicago Koyunlu Ünlü, Z , Dere, Z . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 44-55
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi AU - Zeynep Koyunlu Ünlü , Zeynep Dere Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17556/erziefd.481586 DO - 10.17556/erziefd.481586 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 55 VL - 21 IS - 1 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.481586 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.481586 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi %A Zeynep Koyunlu Ünlü , Zeynep Dere %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi %D 2019 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 21 %N 1 %R doi: 10.17556/erziefd.481586 %U 10.17556/erziefd.481586
ISNAD Koyunlu Ünlü, Zeynep , Dere, Zeynep . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 1 (April 2019): 44-55 . https://doi.org/10.17556/erziefd.481586
AMA Koyunlu Ünlü Z , Dere Z . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. EUJEF. 2019; 21(1): 44-55.
Vancouver Koyunlu Ünlü Z , Dere Z . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 21(1): 44-55.