Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 397 - 414 2020-08-31

Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Pre-Service Science Teachers’ Views Towards Blended Learning Environment

Selcan SUNGUR ALHAN [1]


Bu araştırmanın amacı, harmanlanmış öğrenme ortamına göre tasarlanan Özel Öğretim Yöntemleri-II dersini alan fen bilimleri öğretmen adaylarının, harmanlanmış öğrenme ortamına ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılı, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 4. sınıfta öğrenim gören 15 öğretmen adayı katılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Pedagojik Alan Bilgisi ve alt bileşenleri ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin amaçlandığı Özel Öğretim Yöntemleri-II dersinin, yüz yüze bölümü tartışmacı yaklaşıma dayalı olarak yürütülmüş ve akran öğretimi uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi bölümü ise Moodle Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmüş olup, bu sistem üzerinde senkron ve asenkron öğrenme ortamları, e-portfolyo sistemi ve haberleşme ve doküman paylaşım formları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat formundan yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adayları harmanlanmış öğrenme ortamına yönelik çeşitli olumlu ve olumsuz görüşler ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonuçları, öğretmen eğitimi açısından tartışılmıştır.

Çevrimiçi Öğrenme, Fen Bilimleri Öğretmen Adayı, Harmanlanmış Öğrenme, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi
 • Alfahadi, A. M., Alsalhi, A. A. & Alshammari, A. S. (2015). EFL Secondary School Teachers' Views on Blended Learning in Tabuk City. English Language Teaching, 8(9), 51-85.
 • Ali, S. & Salter, G. (2004). The use of templates to manage on-line discussion forums. Electronic Journal on e-Learning Volume, 2(1), 11-18.
 • Beadle, M. & Santy, J. (2008). The early benefits of a problem-based approach to teaching social inclusion using an online virtual town. Nurse Education in Practice, 8(3), 190-196.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (16. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cheung, W. S. & Hew, K. F. (2012,). Our journey from face-to-face to blended learning approach: Important lessons learned. In International Conference on e-Learning (p. 27). Academic Conferences International Limited.
 • Colis, B. & Moonen, J. (2001). Flexible learning in a digital world: experiences and expectations. Psychology pres.
 • Comas-Quinn, A. (2011). Learning to teach online or learning to become an online teacher: an exploration of teachers’ experiences in a blended learning course. European Association for Computer Assisted Language Learning, 23, (3):218-232.
 • Çırak Kurt, S. (2017). Bir harmanlanmış öğrenme deneyimi. İlköğretim Online, 16(2), 860-886.
 • Çobanoğlu, A. A., Uzunboylar, O. & Altun, E. (2017). Çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluk, tutum ve algılanan çevrimiçi sosyalliğin işbirlikli harmanlanmış bir derste incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(63), 1218-1229.
 • Deveci Topal, A. & Ocak, M. A. (2014). Harmanlanmış öğrenme ortamı ile hazırlanan anatomi dersinin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 48-62.
 • Dikmenli, Y. & Eser Ünaldı, Ü. (2013). Harmanlanmış öğrenme ve sanal sınıfa dönük öğrenci görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 326-347.
 • Donnelly, R. (2010). Harmonizing technology with interaction in blended problem-based learning. Computers & Education, 54(2), 350-359.
 • Ekici, F., Kara. İ. & Ekici. E. (2012). The prımary student teachers’ vıews about a blended learnıng applıcatıon ın a basıc physıcs course. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 13 (2), 291-310.
 • Garrison, D. R. & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The İnternet and Higher Education, 7(2), 95-105.
 • Gülbahar, Y. (2017). E-Öğrenme (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Hew, K. F. & Cheung, W. S. (2014). Students’ and instructors’ use of massive open online courses (MOOCs): Motivations and challenges. Educational Research Review, 12, 45-58.
 • Horton, W. (2000). Designing web-based training. How to teach anyone anything anywhere anytime. USA: William Horton Consultign, Inc.
 • Jochemczyk, W. & Olędzka, K. (2007). Turtle and children on Moodle e-learning platform. EuroLogo.
 • Köse, U. (2010). A blended learning model supported with Web 2.0 technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2794-2802.
 • Marangoz, M. (2016). Harmanlanmış öğrenme ortamına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 277-287.
 • McAllister, M. & Moyle, W. (2006). An online learning community for clinical educators. Nurse Education in Practice, 6(2), 106-111.
 • Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning environments: definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.
 • Singh, H. (2003). Building effective blended learning programs. Educational Technology-Saddle Brook Then Englewood Cliffs NJ-, 43(6), 51-54.
 • Stein, J. & Graham, C. R. (2014). Essentials for Blended Learning A standards-Based Guide. New York: Routledge.
 • Turan, Z. & Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164.
 • Uluyol, A. G. Ç. & Karadeniz, Ş. (2009). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği, öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-84.
 • Yıldırım, İ. & Vural, Ö. F. (2016). Matematik öğretimine entegre edilmiş harmanlanmış öğrenme süreci hakkındaki öğrenci görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 1-15.
 • Yılmaz, Ö. (2017). Fen öğretiminde harmanlanmış öğrenme: Genel Kimya dersi laboratuvar uygulaması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 72-85.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7621-2961
Author: Selcan SUNGUR ALHAN (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : April 7, 2020
Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd633189, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {397 - 414}, doi = {}, title = {Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri}, key = {cite}, author = {Sungur Alhan, Selcan} }
APA Sungur Alhan, S . (2020). Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 397-414 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/633189
MLA Sungur Alhan, S . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 397-414 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/633189>
Chicago Sungur Alhan, S . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 397-414
RIS TY - JOUR T1 - Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri AU - Selcan Sungur Alhan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 397 EP - 414 VL - 22 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri %A Selcan Sungur Alhan %T Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Sungur Alhan, Selcan . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 2 (August 2020): 397-414 .
AMA Sungur Alhan S . Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri. EUJEF. 2020; 22(2): 397-414.
Vancouver Sungur Alhan S . Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(2): 397-414.