Year 2020, Volume 22 , Issue 3, Pages 632 - 652 2020-12-31

Investigation of the Opinions of Disabled Teachers on the Integration of Information and Communication Technologies
Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Ayşe KULA [1] , Ümmühan AVCI [2] , Tülin HAŞLAMAN [3]


It is considered that designing and producing ICT resources and applications in accordance with the use and access of all kinds of disability groups, will make the learning and teaching process useful for all stakeholders. From this perspective, in this study, the opinions of teachers with disabilities regarding self-efficacy perceptions related to integration of ICT into learning and teaching process were collected through the Technology Integration Indicators Scale. In addition, the obstacles faced by disabled teachers in integrating ICT into their courses and their suggestions for effective integration of ICT into courses were collected through semi-structured questions. Frequencies and thematic analysis were used to analyze the data. A total of 26 disabled teachers participated in the study. Most of the teachers have high level of technology literacy and have the knowledge and skills to integrate ICT into their courses. In addition, teachers stated that they are engaged in activities that will contribute to their professional development, that they have knowledge about ethics and policies related to the use of technology and that they apply them to their lives, they inform their students about these issues, use ICT resources and practices in their schools and classes in order to benefit from the opportunities provided by technology in the highest level of learning and teaching process.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) her türlü engel grubunun kullanımına ve erişimine uygun tasarlanması ve üretilmesinin, öğrenme ve öğretme sürecinin tüm paydaşlarının kullanımını elverişli duruma getireceği düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada engelli öğretmenlerin BİT’i öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonuna ilişkin özyeterlik algıları, Teknoloji Entegrasyonu Göstergeleri Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Ayrıca engelli öğretmenlerin BİT’i derslerine entegre etme uygulamaları, süreçte karşılaştıkları engeller ve BİT’in derslere etkili entegrasyonuna ilişkin önerileri yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans ve tematik analiz yoluyla çözümlenmiştir. Toplam 26 engelli öğretmenin katıldığı araştırmada, öğretmenlerin çoğunun teknoloji okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu, BİT’i derslerine entegre etme bilgi ve becerilerine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulundukları, teknoloji kullanımına ilişkin etik ve politikalarla ilgili konularda bilgi sahibi oldukları, yaşamlarına uyguladıkları ve bu konularda öğrencilerini bilgilendirdikleri, öğrenme ve öğretme sürecinde teknolojinin sağladığı olanaklardan en üst düzeyde yararlanabilmek amacıyla okullarındaki, sınıflarındaki BİT kaynak ve uygulamalarını kullandıkları anlaşılmıştır. 

  • Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers’ educational beliefs on the classroom use of computers. Computers & Education, 51(4), 1499-1509. doi:10.1016/j.compedu.2008.02.001.
  • Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55(3), 223-252. doi: 10.1007/s11423-006-9022-5.
  • Robertson, M., Grady, N., Fluck A., & Webb, I. (2006). Conversation toward effective implementation of information communication technologies in Australian schools. Journal of Educational Administration, 44 (1), 71-85. doi: 10.1108/09578230610642665.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6028-7224
Author: Ayşe KULA (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7007-1478
Author: Ümmühan AVCI
Institution: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8188-5063
Author: Tülin HAŞLAMAN
Institution: TED ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : September 28, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd647779, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {632 - 652}, doi = {10.17556/erziefd.647779}, title = {Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kula, Ayşe and Avcı, Ümmühan and Haşlaman, Tülin} }
APA Kula, A , Avcı, Ü , Haşlaman, T . (2020). Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 632-652 . DOI: 10.17556/erziefd.647779
MLA Kula, A , Avcı, Ü , Haşlaman, T . "Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 632-652 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/58947/647779>
Chicago Kula, A , Avcı, Ü , Haşlaman, T . "Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 632-652
RIS TY - JOUR T1 - Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Ayşe Kula , Ümmühan Avcı , Tülin Haşlaman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.647779 DO - 10.17556/erziefd.647779 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 632 EP - 652 VL - 22 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.647779 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.647779 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Ayşe Kula , Ümmühan Avcı , Tülin Haşlaman %T Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.647779 %U 10.17556/erziefd.647779
ISNAD Kula, Ayşe , Avcı, Ümmühan , Haşlaman, Tülin . "Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 3 (December 2020): 632-652 . https://doi.org/10.17556/erziefd.647779
AMA Kula A , Avcı Ü , Haşlaman T . Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. EUJEF. 2020; 22(3): 632-652.
Vancouver Kula A , Avcı Ü , Haşlaman T . Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(3): 632-652.
IEEE A. Kula , Ü. Avcı and T. Haşlaman , "Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 3, pp. 632-652, Dec. 2021, doi:10.17556/erziefd.647779