Year 2020, Volume 22 , Issue 3, Pages 750 - 765 2020-12-31

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi
Online Information Searching Strategies of Prospective Science Teachers

Mustafa ERGUN [1] , Şirin ÇETİN [2]


Bu çalışmada fen bilimleri öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin cinsiyet, akademik ortalama, web kullanma düzeyi, bilgi arama sıklığı, günlük ortalama internet kullanma süresi ve bilgi arama beceri düzeyi ile nasıl değiştiği incelenmiştir. Kesitsel tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama süreci tek seferde tamamlanmıştır. 126 son sınıf fen bilimleri öğretmen adaylarından toplanan verilerin analizinde betimsel istatistik, t testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda bilgi arama stratejilerinin cinsiyet, akademik ortalama, internet kullanım süreleriyle anlamlı farklılık içermediği sonucuna varılmıştır. Sonuçlar ışığında amaca yönelik problem bazlı etkinliklerle öğretmen adaylarının bilgi arama stratejilerinin yükseltilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

The aim of this study was to analyze the strategies used by prospective science teachers in the university when searching for information online. How online searching skills and internet use proficiency varied with gender online activity frequency, duration of use per day, academic average, and search strategies was examined. A cross-sectional survey method was used, and data collection was completed in one instance. The data were collected from 126 prospective science teachers. The data were analyzed using descriptive statistics, t-test, and one-way ANOVA. After the analysis of the obtained results, it was concluded that gender, academic average and search strategies showed had no significant difference in relation to internet usage duration. Based on the results of the study, suggestions were provided to increase the proficiency of the candidates in terms of online information search.

 • Aşkar, P. & Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(168), 167-181.
 • Ay, K., Seferoğlu, S. S. (2017). Lisansüstü Öğrencilerin Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 51-66.
 • Bayne S., & Ross, J. (2007). The “digital native” and “digital immigrant”: A dangerous opposition. Paper presented at the Annual Conference of the Society for Research into Higher Education (SRHE), Brighton, Sussex, UK.
 • Demiraslan Çevik, Y. (2015). Predicting college students’ online information searchingstrategies based on epistemological, motivational, decision-related, and demographic variables. Computers & Education, 90, 54-63.
 • Ergun, M., Yurdatapan, M., & Sürmeli, H. (2013). Fen ve Teknoloji özel alan yeterliklerinin öğretmen yetiştirme programlarında kazandırılmalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 4(200), 46-67.
 • Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Geçer, A. (2014). Öğretmen adaylarının web ortamında bilgi arama-yorumlama stratejilerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(2), 1-16.
 • Huang, C. (2018). Social network site use and academic achievement: A meta-analysis. Computers & Education, 119(2), 76-83.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2016). The effect of digital storytelling technique on the attitudes of students toward teaching technologies. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(4), 447-468.
 • Kohnen, A. M.& Saul, E. W. (2017). The Internet Search Strategies of Successful College Students, Journal of Literacy and Technology, 18(1), 1-34.
 • Maghferat, P., & Stock, W. G. (2010). Gender-specific information search behavior. Webology, 7(2). Article 80.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in education: A conceptual introduction (5th ed.). New York: Longman.
 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants, On The Horizon, 9(5), 1-5.
 • Roy, M., & Chi, M. T. H. (2003). Gender differences in patterns of searching the Web. Journal of Educational Computing Research, 29(3), 335-348.
 • Sarışan-Tungaç, A., & Ergun, M. (2017). Exploring pre-service science teachers’ self-efficacy beliefs towards use of internet in education. Journal of Theoretical Educational Science, 10(4), 349-365.
 • Sırakaya, M., & Çakır, H. (2014). Öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 191-206.
 • Thatcher, A. (2008). Web search strategies: The in fl uence of Web experience and task type. Information Processing & Management, 44(3), 1308-1329.
 • Tsai, M. J., & Tsai, C. C. (2003). Information searching strategies in web-based sciencelearning: The role of Internet self efficacy. Innovations in Education and Teaching International, 40, 43-50.
 • Tsai, M.-J. (2009). Online Information Searching Strategy Inventory (OISSI): a quick version and a complete version. Computers & Education, 53(2), 473-483.
 • Tu, Y. W., Shih, M., & Tsai, C. C. (2008). Eighth graders' web searching strategies andoutcomes: The role of task types, web experiences and epistemological beliefs. Computers & Education, 51(3), 1142-1153.
 • Turan, Z., Reisoğlu, İ., Özçelik, E., & Göktaş, Y. (2015). Öğretmenlerin çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 1-16.
 • Willoughby, T., Anderson, S. A., Wood, E., Mueller, J., & Ross, C. (2009). Fastsearching for information on the Internet to use in a learning context: Theimpact of domain knowledge. Computers & Education, 52(3), 640-648.
 • Zhu, Y-Q., Chen L., Chen H, Chern, C. (2011) How does Internet information seeking help academic performance? – The moderating and mediating roles of academic self-efficacy. Computers & Education, 57, 2476–2484.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4471-6601
Author: Mustafa ERGUN (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9878-2554
Author: Şirin ÇETİN
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : May 21, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd662788, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {750 - 765}, doi = {10.17556/erziefd.662788}, title = {Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ergun, Mustafa and Çeti̇n, Şirin} }
APA Ergun, M , Çeti̇n, Ş . (2020). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 750-765 . DOI: 10.17556/erziefd.662788
MLA Ergun, M , Çeti̇n, Ş . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 750-765 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/58947/662788>
Chicago Ergun, M , Çeti̇n, Ş . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 750-765
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi AU - Mustafa Ergun , Şirin Çeti̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.662788 DO - 10.17556/erziefd.662788 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 750 EP - 765 VL - 22 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.662788 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.662788 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi %A Mustafa Ergun , Şirin Çeti̇n %T Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.662788 %U 10.17556/erziefd.662788
ISNAD Ergun, Mustafa , Çeti̇n, Şirin . "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 3 (December 2020): 750-765 . https://doi.org/10.17556/erziefd.662788
AMA Ergun M , Çeti̇n Ş . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi. EUJEF. 2020; 22(3): 750-765.
Vancouver Ergun M , Çeti̇n Ş . Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(3): 750-765.
IEEE M. Ergun and Ş. Çeti̇n , "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 3, pp. 750-765, Dec. 2021, doi:10.17556/erziefd.662788